8 - Zoologická

 1. Sbírkalupa Sbírka Husitského muzea v Táboře
  ÚzemíJižní Čechy, především Táborsko a Třeboňsko, Českomoravská vrchovina
  ObdobíSbírka vznikla spojením přírodovědných sbírek muzeí v Soběslavi, Veselí nad Lužnicí a Táboře v roce 1964. Jednotlivé preparáty jsou z počátku 20. století, většina dermoplastických preparátů pochází z let 1940 - 1970. Po roce 1970 rozšiřování sbírky savců (balky a lebky). Významný podíl na tvorbě dermoplastických preparátů měl Josef Balatý (velmi zdařilé preparáty ryb a ptáků). Sbírku obratlovců v letech 1964 - 1970 spravoval Pavel Trpák, od roku 1971 až dosud je správcem sbírky Petr Zbytovský. Významná část sbírky je veřejnosti prezentována od roku 1986 ve stálé expozici Příroda Táborska, kde se uplatňují přírodniny i z ostatních přírodovědných sbírek muzea.
  PředmětySbírka obsahuje dermoplatické preparáty ryb, obojživelníků, plazů, ptáků a savců, nejpočetnější kolekci z nich tvoří ptáci a ryby. Dále je součástí sbírky kolekce ptačích vajec, osteologický materiál a početná kolekce balků a lebek drobných savců, vzniklá po roce 1971. Sbírku tvoří více než 4 500 kusů přírodnin.
  Obor8 - Zoologická
  Počet předmětů5498
   koroptev polní (Perdix perdix) - vejce z oologické sbírky potáplice lední (Gavia immer) - dermoplastický preparát, Horusice (o. Tábor), 1948 potápka černokrká (Podiceps nigricollis) - dermoplastický preparát, Horusický rybník (o. Tábor), 1950 bukač velký (Botaurus stellaris) - dermoplastický preparát, Soběslav (o. Tábor): Starý rybník, 1950, preparoval J. Balatý kvakoš noční (Nycticorax nycticorax) - dermoplastický preparát, Zlatá stoka u Horusického rybníka (o. Tábor), 1947 tetřívek obecný (Tetrao tetrix) - dermoplastický preparát, Borkovice (o. Tábor), 1950, preparoval J. Balatý koliha velká (Numenius arquatus) - dermoplastický preparát, Veselí nad Lužnicí (o. Tábor), 1915 drop malý (Tetrax tetrax) - dermoplastický preparát, Náchod u Tábora (o. Tábor), 1906 výr velký (Bubo bubo) - dermoplastický preparát, Veselí nad Lužnicí (o. Tábor), 1966, preparoval J. Balatý dudek chocholatý (Upupa epops) - dermoplastický preparát, Táborsko, 1909 žluna zelená (Picus viridis) - dermoplastický preparát, Veselí nad Lužnicí (o. Tábor), 1949 brkoslav severní (Bombycilla garrulus) - dermoplastický preparát, Veselí nad Lužnicí (o. Tábor), 1950 - 1952 ropucha obecná (Bufo bufo) - dermoplastický preparát, Soběslav (o. Tábor), 1952, preparoval J. Balatý skokan hnědý (Rana temporaria) - dermoplastický preparát, Soběslav (o. Tábor), 1961, preparoval J. Balatý slepýš křehký (Anguis fragilis) - dermoplastický preparát, Soběslav (o. Tábor), 1965, preparoval J. Balatý zmije obecná (Vipera berus) - dermoplastický preparát, Soběslav (o. Tábor): Mokerské strouhy, 1964, preparoval J. Balatý štika obecná (Esox lucius) - dermoplastický preparát, Soběslav (o. Tábor), 1950, preparoval J. Balatý sumec obecný (Silurus glanis) - dermoplastický preparát, Tábor: Lužnice, 1952, preparoval Tůma okoun říční (Perca fluviatilis) - dermoplastický preparát, Třeboň (o. Jindřichův Hradec), 1966, preparoval J. Balatý srnec obecný (Capreolus capreolus) - lovecká trofej, Roudná (o. Tábor), 1935 vydra říční (Lutra lutra) - osteologický preparát (lebka), Táborsko, 1915 ondatra pižmová (Ondatra zibethicus) - dermoplastický preparát, Soběslav (o. Tábor): Nový rybník, 1950, preparoval J. Balatý bělozubka bělobřichá (Crocidura leucodon) - dermoplastický preparát, Kunějov (o. Jindřichův Hradec), 2004, preparoval P. Kameník sysel obecný (Citellus citellus) - dermoplastický preparát, Tábor: Klokoty, 1952, preparoval J. Balatý hranostaj (Mustela erminea) - dermoplastický preparát, Veselí nad Lužnicí (o. Tábor), 1966, preparoval J. Balatý uložení podsbírky v depozitáři uložení podsbírky v depozitáři uložení podsbírky v depozitáři