24 - Archeologie středověká

 1. Sbírkalupa Sbírka Husitského muzea v Táboře
  ÚzemíČechy, jižní Čechy, Táborsko
  Období6. - 16. století
  PředmětySbírka středověké archeologie obsahuje předměty (keramika, kovy, sklo, dřevo, kůže atd.) pocházející nálezově (až na výjimky) z území současného táborského okresu. Obsahuje přes 200 000 nálezových jednotek a představuje tak jednu z nejpočetnějších sbírek Husitského muzea v Táboře. Díky dlouholetému odbornému záměru muzea na problematiku husitství a středověkých dějin jsou hmotné artefakty z tohoto období získávány průběžně, a tak má sbírka středověké archeologie tradici více než 100 let. Mezi nejpřednější soubory patří nálezy, získané archeologickými výzkumy lokalit, spojených s husitstvím – do první poloviny 20. století to byly převážně aktivity Josefa Švehly, jež položily základ současné sbírce především nálezy ze zaniklého středověkého Sezimova Ústí, Kozího hrádku, tvrze Sedlce, atd. Výjimečný soubor ze zaniklého levobřežního předměstí Sezimova Ústí (výzkum Miroslava Richtera) získalo v osmdesátých letech 20. století Husitské muzeum převedením fondu z Archeologického ústavu AV ČR v Praze. Rozsáhlé nálezové celky představují i soubory ze zaniklých středověkých vesnic, hradů na Táborsku, měst Tábora, Soběslavi, Sezimova Ústí a Bechyně. Jde o archeologické nálezy - keramika, kovy, sklo, dřevo, kůže atd. jež jsou výsledkem archeologických výzkumů, prováděných Husitským muzeem v posledních desetiletích.
  Obor24 - Další
  Počet předmětů38606
   nůž se železnou, částečně odlomenou čepelí a dřevěnou soustruženou střenkou - 17. stol., Tábor, ul. Martínka Húsky (čp. 54) střep keramického cedníku - 1. pol. 15. stol., Tábor, Betlémská ul. (čp. 279) kachel komorový rohový, na zachované vyhřívací desce scéna ukřižování - 15. stol., Tábor keramický hrnec se značkou ve tvaru dvou soustředných kruhů a paprsky v mezikruží - 13. stol., Tábor, ul. 9. května (čp. 617) keramický hrnec soudkovitého těla s prohnutým odsazeným hrdlem zdobený rytou šroubovicí a řadou šikmých vrypů - 13. stol., Tábor, ul. 9. května (čp. 617) keramická mísa zvonovitého těla s odsazeným prohnutým hrdlem a šikmo vyloženým okrajem - 13. stol., Tábor, ul. 9. května (čp. 617) kachel komorový rohový, z jedné strany scéna Davida a Goliáše, z druhé dvou rytířů s husitskou korouhví (postavy oděny v gotické zbroji) - 15. stol., Tábor, Holečkovy sady pánev ze železného plechu s držadlem a třemi plochými nožkami - před 1420, Sezimovo Ústí rameno závěsu se čtyřmi čtvercovými otvory, na konci rozkováno do tvaru lilie - před 1420, Sezimovo Ústí železný klíč otočný s plným dříkem a kosočtverečným okem - před 1420, Sezimovo Ústí železný klíč otočný s dutým dříkem a oválným okem - před 1420, Sezimovo Ústí keramický koflík s porušeným rytým latinským nápisem na hrdle a počátečními slovy údajně Husovy písně na nožce - před 1420, Sezimovo Ústí keramický korbel válcovitého těla s páskovým uchem, na plášti dekor kombinující kolkování a tlačení do formičky zoomorfního tvaru - před 1420, Sezimovo Ústí keramický džbán vejčitého těla s nálevkovitým hrdlem a hubicí, na podhrdlí dva radélkované pásy s gotickou minuskulí - před 1420, Sezimovo Ústí železný klíč zásuvný lopatkový symetický s kruhovým okem - 1. pol.15. stol., Příběnice, Latrán struh ve tvaru T s háčkovitým ostřím na lépe zachovaném rameni - před 1420, Sezimovo Ústí zvon bronzový klasického tvaru - 15. stol., Kozí hrádek nůžky na plech se špičatými čelistmi a jedním ramenem ohnutým do kolmého trnu - středověk, Táborsko železná hlavice palcátu se čtyřmi pery a trnem - 14. - 15. stol., lokalita neuvedena komorový kachel s motivem sv. Jiří zabíjejícího draka na čelní výhřevné desce - 15. stol., Tábor, Křížkova ul. (čp. 28) komorový kachel s motivem s motivem dvou draků s propletenými krky na čelní výhřevné desce - 15. stol., Tábor, Křížkova ul. (čp. 28) korbel skleněný válcovitého těla s prostým okrajem a páskovým uchem, bezbarvá sklovina - 17. stol., Tábor, ul. Martínka Húsky (čp. 54) lahev skleněná s hruškovitým tělem, zúženým hrdlem a šikmo ven vyloženým okrajem - 17. stol., Tábor, ul. Martínka Húsky (čp. 54) ucho z bezbarvého skleněného válečku se zatavenými bezbarvými nitěmi a středovou červenou nití - 17. stol., Tábor, ul. Martínka Húsky (čp. 54) vařečka dřevěná s dlouhým dříkem a kruhovým terčem - 17. stol., Tábor, ul. Martínka Húsky (čp. 54) dóza dřevěná soustružená s válcovitým tělem a okrajem odsazeným pro víčko - 17. stol., Tábor, ul. Martínka Húsky (čp. 54) pohárek dřevěný složený ze šesti dužin upevněných nade dnem jednou dřevěnou obručí, dvě horní obruče chybí - 17. stol., Tábor, ul. Martínka Húsky (čp. 54) hřeben kostěný jednostranný s obloukovitě prohnutým hřbetem a řídkými dlouhými zuby - 17. stol., Tábor, ul. Martínka Húsky (čp. 54) železný zavírací nůž s dřevěnou soustruženou střenkou - 17. stol., Tábor, ul. Martínka Húsky (čp. 54) keramický hrnec s uchem zdobený na hrdle žlábkovitou šroubovicí a radélkovou vlnicí - 2. pol. 15. stol., Tábor, Žižkovo nám. (čp. 7) keramická mísa kónického tvaru s uchem a hubicovitou výlevkou, pod okrajem zdobena žlábkováním - 2. pol. 15. stol., Tábor, Žižkovo nám. (čp. 7) keramický koflík s uchem a nožkou plošně zdobený sloupkovým radélkem - 2. pol. 15. stol., Tábor, Žižkovo nám (čp. 7) keramický pohár s uchem kónického těla - 2. pol. 15. stol., Tábor, Žižkovo nám. (čp. 7) keramický pohár kónického těla plošně zdobený kroužkovým radélkem - 2. pol. 15. stol., Tábor, Žižkovo nám. (čp. 7) keramická trojnožka s tulejí pro násadu - před 1420, Sezimovo Ústí keramický střep zdobený plošně typickým obloučkovitým radélkem - 1. pol. 15. stol., Tábor, Betlémská ul. (čp. 279) torzo kruhu dřevěného mlýnského kola na spodní vodu - c. 1500, Vlkov, pískovna torzo lopatky mlýnského kola na spodní vodu - c. 1500, Vlkov, pískovna komorový kachel rohový, z jedné strany lovecká scéna se psem, z druhé postava muže (snad světce), zelená glazura - 2. pol. 15. stol., Tábor, Žižkovo nám. (čp. 6) cínový talíř s vyraženou městskou (Staré Město pražské) a mistrovskou (lilie) konvářskou značkou a značkou majitele - 1. pol. 16. stol., Tábor, Žižkovo nám. (čp. 6) kožená pochva na dýku s rytým ornamentem napodobujícím gotickou minuskuli - 1. pol. 16. stol., Tábor, Žižkovo nám. (čp. 6) železná zednická lžíce s dlouhým trnem a částečně porušeným listem - před 1420, Sezimovo ústí železné pérové nůžky částečně poškozené - před 1420, Sezimovo Ústí železný nůž plužní s rovnou prožlabenou násadou a z osy mírně dopředu vyhnutou čepelí - před 1420, Sezimovo Ústí halapartna s kopinatým hrotem v prodloužení tuleje a v místě jejich styku kolmo nasazený druhý hrot a sekera - 15. stol., Tábor, Střelnická ul. (čp. 224) asymetrická radlice - 14. - 15. stol., lokalita neuvedena keramická poklice kónického těla s vodorovně vyloženým okrajem a kónickým knoflíkem - 2. pol. 15. stol., Žižkovo nám. (čp. 7) uložení podsbírky v depozitáři uložení podsbírky v depozitáři uložení podsbírky v depozitáři železné kování lopaty s mírně obloukovitým ostřím a páskovými raménky, v jednom zachována upevňovací kramlička - před 1420, Sezimovo Ústí komorový kachel s motivem českého lva s korunou na čelní výhřevné desce - 15. stol., Tábor, Křížkova ul. (čp. 28) sekera s krátkou tulejí, úzkým krčkem, náběhem na bradu a obloukovitým ostřím - středověk, Táborsko