24 - Experimentální

 1. Sbírkalupa Sbírka Husitského muzea v Táboře
  ÚzemíČechy, jižní, Táborsko
  Období20. stol
  Předmětykopie, modely, makety pravěkých a středověkých nálezů a staveb. Převážná část předmětů této sbírky byla vyrobena pro zařízení expozice Život a práce středověké společnosti.
  Obor24 - Další
  Počet předmětů317
   uložení podsbírky v depozitáři faksimile letáku se satirickými popěvky faksimile majestátu císaře Zikmunda keramická kopie figurky mnicha uložení podsbírky v depozitáři kopie středověkého dřevěného kalamáře sádrová kopie madony sádrová kopie dětské hračky ve tvaru panenky sádrový odlitek kachle znázorňující hráče u vrhcábnice sádrový odlitek kachle se znázorněním lovecké scény sádrový odlitek kachle znázorňující moravskou orlici sádrový odlitek kachle se znázorněním sedícího biskupa z Kutné Hory sádrový odlitek levé poloviny kachle znázorňující lišku a džbán sádrová kopie dětské hračky ve tvaru koníka sádrová kopie dětské hračky ve tvaru koníka kopie plánu zachycující stav archeologického výzkumu na Příběnicích v roce 1942 faksimile buly papeže Klimenta VI. sádrová kopie dětské hračky v podobě panenky sádrová kopie dětské hračky ve tvaru koníka moduritová kopie pečeti Karla IV. keramická kopie dětské hračky ve tvaru koníčka pryskyřicová maketa meče pryskyřicová maketa mečíku keramická kopie pečeti Viléma z Rožmberka keramická kopie pečeti Ojíře z Lomnice keramická kopie pečeti Viléma z Rožmberka uložení podsbírky v depozitáři faksimile listiny Jana Žižky z Trocnova