24 - Písemná pozůstalost Jana Hlávky

 1. Sbírkalupa Sbírka Husitského muzea v Táboře
  ÚzemíČechy, jižní, Soběslavsko
  Období1901-1957, žil v letech 1883-?, učitel, spisovatel
  Předmětylistinný materiál - plakáty, tisky
  Obor24 - Další
  Počet předmětů126
  Podsbírka obsahuje archiválie
   služební výkaz vystavený na jméno Jan Hlávka v roce 1883 vysvědčení o absolvování II. dílčího kurzu k dalšímu vzdělání učitelů kreslení a rýsování v roce 1909 vysvědčení frekventační mimořádného kurzu pro učitele měšťanských škol v roce 1905 kvalifikační posudek vystavený na jméno Jan Hlávka v roce 1926 osvědčení o absolvování letního semestru soukromé Malířské školy prof. Kutmana v roce 1931 dopisnice odeslaná Vojtěchem Čápem 27. 8. 1917 z Rostova na Donu dopis od řídícího učitele Josefa Meradla dopis od Josefa Ruska s posudkem zaslaných obrazů pozvánka odeslaná Tělocvičnou jednotou Sokol Kostelec n. L. v roce 1933 dopis odeslaný Františkem Švejdou v roce 1935 uložení podsbírky v depozitáři uložení podsbírky v depozitáři úřední dopis odeslaný Zemskou správou politickou v roce 1922 diplom - odměna pro dobré dítě, vystavený na jméno Jana Wiesnera v roce 1864 návrh podaný nezletilou Marií Hlávkovou - usnesení o převodu hypoteční pohledávky na usedlost v roce 1903 vysvědčení o absolvování kurzu při c. k. české státní škole průmyslové v Plzni v roce 1906 vysvědčení o absolvování kurzu pro učitele obchodních nauk v roce 1910 vysvědčení o způsobilosti k vyučování na školách měšťanských z předmětů matematicko technické skupiny v roce 1911 vysvědčení frekventační kurzu výchovných ručních prací v roce 1923 kvalifikační posudek vystavený na jméno Jan Hlávka v roce 1927 jmenovací dekret na jméno Jan Hlávka, který má nastoupit jako učitel do Doňova dopis odeslaný Ing. Joulem, dne 14. 6. 1927 dopis odeslaný A. Stehlíkovou, pozvání na divadelní představení v roce 1938 dopis od ředitele muzea ve Veselí n. L. z roku 1957 úřední dopis odeslaný Okresním školním výborem v Třeboni v roce 1924 dopisnice odeslaná Sekretariátem ÚMDOČ v Praze dne 6. 12. 1935 uložení podsbírky v depozitáři divadelní hra Devět jednou ranou pro loutkové divadlo