24 - Písemná pozůstalost Karla Thira

 1. Sbírkalupa Sbírka Husitského muzea v Táboře
  ÚzemíČechy, jižní, Táborsko
  Období1819-1912, žil v letech 1856-1931, historik
  Předmětylistinný materiál - rukopisy
  Obor24 - Další
  Počet předmětů402
  Podsbírka obsahuje archiválie
   domovský list Karla Thira, 1870 památka na den 29. dubna 1865, kdy měl Karel Thir svaté přijímání dopis pro Karla Thira od abiturentů, kteří maturovali před 25 lety na c. k. gymnáziu v Praze rukopisné poznámky Karla Thira k rodinám táborským plánek obchodu č. p. 46 u Pražské brány v Táboře Přehled obcí místního okresu táborského domovský list Jana Thira, 1875 vysvědčení Aloise Thira (bratr Karla Thira) z reálného gymnázia v Táboře, 1886 úmrtní list Alžběty Thirové, vdově po Václavovi Thirovi, 1874 ručitelský list na dolování stříbra na Horkách na jméno Karel Lang uložení podsbírky v depozitáři uložení podsbírky v depozitáři uložení podsbírky v depozitáři školní vysvědčení Karla Thira ze 4. třídy roku 1866 maturitní vysvědčení Karla Thira, 1874 potvrzení o ukončení zimního a letního semestu v roce 1874/1875 žádost Antonína Černaye o zaslání úroků do 14. listopadu 1884 článek O městském pivovaru táborském před 150 lety z novin Český jih, 1875 rukopisné poznámky Karla Thira k jednotlivým rodinám táborským Prozatimní zákon obecní pro země v rakousko-uherské monarchii ze dne 17. března 1849 Obecní zastupitelstvo král. města Tábor si žádá souhlas k vydání spisu Hradiště hory Tábor jako pevnost v minulosti, 1895 jmenovací dekret na místo duchovního správce děkanství v Táboře pro Josefa Thira (bratr Karla Thira), 1910 památka na přijetí do arcibratrstva na jméno Marie Thirová, 1887 rodinný záznam rodiny Thirových z roku 1827 ručitelský list na dolování stříbra na Horkách na jméno Václav Thir potvrzení pro Václava Thira od těžařstva v Kutné hoře o povolení dolování stříbra v Táboře Zpráva těžařstva na dolování stříbra v Táboře o pracech souvisejících s dolováním stříbra v Táboře Těžařstvo stříbrných dolů v Táboře upomíná Viktorii Thirovou o zaplacení dlužné částky 2 zlatých a 50 krejcarů, 1886