24 - Pozůstalost Otakara Ostrčila

 1. Sbírkalupa Sbírka Husitského muzea v Táboře
  ÚzemíČechy
  Období1870-1969, žil v letech 1879-1935, skladatel, šéf opery ND v Praze, žák Z. Fibicha
  Předmětytrojrozměrné - klavír, nábyteklistinné - notové záznamy, foto, rukopisy
  Obor24 - Další
  Počet předmětů403
  Podsbírka obsahuje kulturní památky
  Podsbírka obsahuje archiválie
   busta O. Ostrčila - H. Vávra, 1920, sádra podobizna B. Smetany - tisk dle kresby M. Švabinského, obraz v hnědém úzkém rámu dopisnice - Vrchy Kacanova, Pensionát F. Lamače, Srdečný pozdrav od M. J. dopisnice - Žehušice 18. září 1901 brožura - Bartoš, Josef: Otakar Ostrčil, Praha 1936, na titulní straně je věnování od autora J. Ostrčilové busta O. Ostrčila v životní velikosti - K. Lidický, 1954, patinovaná sádra materiál k Honzovu království v němčině (Hansens Königreich) kniha - Otakar Ostrčil (25. 2. 1879 - 20. 8. 1935) Bibliografie, sestavila Blanka Červinková, 1971 fotografie - Boetingerova karikatura dirigujícího Ostrčila fotografie - O. Ostrčil u dirigentského pultu fotografie - scéna opery Honzovo království O. Ostrčila z května 1934 uložení podsbírky v depozitáři uložení podsbírky v depozitáři uložení podsbírky v depozitáři kniha - Almanach Národního divadla v Praze, uspořádal Čeněk Kottnauer, Praha, 1929 fotografie - manželé Ostrčilovi na mostě od Národního divadla cestou domů diplom České akademie věd a umění v Praze pro Otakara Ostrčila ze dne 14. prosince 1921, kdy byl zvolen mimořádným členem IV. třídy této akademie obálka od pojišťovací smlouvy - se soběslavskou adresou Otakara Ostrčila obálka - jako adresát je velice vtipně a uctivě uveden Otakar Ostrčil dopis - fotokopie rukopisu Antonína Dvořáka, datovaný New York 29. 1. 1894 kniha - Honzovo království. Hudební hra o sedmi obrazech s prologem a doslovem, podle námětu Lva Nikolajeviče Tolstého, hudbu složil Otakar Ostrčil kniha - Poslední interview Na paměť Otakara Ostrčila, na titulní straně věnování od J. Mařánka J. Ostrčilové dopis - od dcery Blanky Otakaru Ostrčilovi, začínající slovy: Táťovi… kniha - Otakar Ostrčil, Otakar Jeremiáš ve svých dopisech, v práci a zápasech o pokrokovou linii českého umění. K osmdesátému výročí narozenin O. Ostrčila vydala společnost O. Ostrči fotografie - manželé Ostrčilovi s dcerkou u klavíru fotografie - rodina: MUDr. Josef Ostrčil - otec, Eleonora Ostrčilová - matka, Otakar, Josef, Antonín - synové fotografie - R. Strauss se členy Národního divadla v roce 1922 , O. Ostrčilovi věnoval Richard Strauss fotografie - Otakar Ostrčil na zahradě v Soběslavi