24 - Pozůstalost Václava Klementa Bouška

 1. Sbírkalupa Sbírka Husitského muzea v Táboře
  ÚzemíČechy
  Obdobížil v letech 1864-1945, malíř, grafik, učitel
  Předmětykresby tužkou, barevnými tušemi, akvarely a další výtvarná díla s tématikou husitských zbraní a krajin (okolí Tábora)
  Obor24 - Další
  Počet předmětů603
  Podsbírka obsahuje kulturní památky
   J. V. K. Boušek: bojový vůz husitský - původní historická studie V. Bouška, akvarel J. V. K. Boušek: odpálení bombardy - kolorovaná kresba J. V. K. Boušek: situační plánek bitvy u Tachova s rozsáhlou explikací - červená a černá tuš J. V. K. Boušek: Mistr Jan Hus na Kozím Hrádku, kázání pod lipou - kresba tuší a inkoustem J. V. K. Boušek: Trocnov od severovýchodu, vlevo dole situační plánek (barevná tuš) - pérová kresba J. V. K. Boušek: Příběnice z jihozápadní strany, vpravo dole situační plánek (barevná tuš) - pérová kresba J. V. K. Boušek: tři obléhací palné zbraně s náměrem - kolorovaná kresba J. V. K. Boušek: Nová brána v Táboře, vpravo nahoře situační plán polohopisný 1:378 - pérová kresba J. V. K. Boušek: Tábor - severozápadní opevnění, vpravo dole situační plánek dle K. Thira - pérová kresba uložení podsbírky v depozitáři uložení podsbírky v depozitáři J. V. K. Boušek: hrad Rabí z východní strany, vlevo dole situační plán (barevná tuš) - pérová kresba J. V. K. Boušek: Kozí Hrádek z jižní strany, vlevo dole situační plánek (barevná tuš) - pérová kresba J. V. K. Boušek: středověké ženské městské kroje - kvaš (akvarel) J. V. K. Boušek: pochod vozového šiku Jana Žižky z Trocnova - pérová kresba J. V. K. Boušek: bitva u Tachova 4. srpna 1427 - pérová kresba J. V. K. Boušek: husitské vojsko v pochodu - šerosvitová malba kvašem J. V. K. Boušek: metání mršin z praku - kolorovaná kresba J. V. K. Boušek: pohyb bojové hradby mezi bojem - kolorovaná kresba s explikací J. V. K. Boušek: Šelmberg - náčrt konstrukce hradu (kresba podle Jana Willenberga), kresba barevnými tušemi a akvarel J. V. K. Boušek: hrad Kámen z jižní strany, vlevo dole plán dle A. Sedláčka - pérová kresba J. V. K. Boušek: hrad Šelmberg z východní strany, vlevo dole plán dle A. Sedláčka - pérová kresba J. V. K. Boušek: středověké mužské městské kroje - kresba tuší a akvarelem J. V. K. Boušek: počátek města Tábora: figurální scéna u společných kádí - pérová kresba J. V. K. Boušek: Tábor - jižní opevnění, vpravo dole plán dle prof. K. Thira - pérová kresba J. V. K. Boušek: Tábor - severovýchodní opevnění, vlevo dole situační plánek dle K. Thira - pérová kresba J. V. K. Boušek: hrad Kotnov, vlevo dole situační plán dle K. Thira a A. Sedláčka - pérová kresba uložení podsbírky v depozitáři