24 - Novější dějiny

 1. Sbírkalupa Sbírka Husitského muzea v Táboře
  ÚzemíČechy, jižní, Táborsko, Polskko
  Období1848 - 1939
  Předmětyrozsáhlá sbírka dokladující období z let 1848 - 1939 včetně dokumentů k I. sv. válce a legionářům, rozsáhlá dokumentace k táborským lokalitám i prapory různých spolků, včetně pozůstalosti Teofila Millera, českého vystěhovalce, který byl posledním starostou v polském Zelově
  Obor24 - Další
  Počet předmětů6622
   publikace - Bezruč, Petr: Slezské písně, Jekatěrinburg, 1918 publikace - Medek, R.: Zborov (v ruském jazyce), Irkutsk, 1919 časopis - Český svět, č. 31, vydavatel neuveden, 3. 4. 1919 program Sokolské slavnosti 3. čsl. divize a krasnojarské jednoty Sokol v Krasnojarsku 23. 8. 1919 Působení tropického podnebí a nutná zdravotní pravidla, vyd. YMCA, č. 22, na lodi Amerika 23. 5. 1920 platební knížka (legitimace) Antonína brožka z Tučap, sloužícího u kanadského vojska, první údaje z 1. 3. 1919 černobílá mapka části Evropy s černě vyznačeným Československem píseň Hoši od Bachmače - o třech slokách, napsaná na listu linkovaného papíru schránka na prsť - čtyřhranná s půlkulatým víčkem (slepovaná) na kulatém soklu, na ploškách nápisy: Doss´Alto, Závazek potomkům, Dluh předkům, 1914, 1918 barevná dopisnice - kresba vojáků v útoku, nápis nad a pod kresbou: Československá armáda v Rusku brožura k oslavám 100. narozenin Alfonse Šťastného ze Štěkně (5. a 6. července 1931) s perokresbou A. Šťastného na titulu černobílá dopisnice - sázení Lípy svobody v Táboře 14. 5. 1918 tištěný obrázek - Karel Rélink: legionáři u ohníčku proklamace císaře Františka Josefa I. Mým národům černobílá fotografie letáku Willst Krieg? Dann wähle Henlein, vydaného před volbami na jaře 1938 plakát na Večer Karla Hynka Máchy pořádaný Literárním kroužkem a Intimní scénou v Táboře v Masarykově domově 24. 4. 1936 pár kůrových bot vyrobený ze třícentimetrových pásků březové kůry - výrobek ruských zajatců z I. svět. války v Soběslavi dřevěná lžíce červeno-hnědé barvy - z I. svět. války kovový nůž na dopisy s hlavicí ve tvaru poprsí muže v uniformě uložení podsbírky v depozitáři uložení podsbírky v depozitáři desky Schema historických momentů čsl. vojenských operací na Sibiři v letech 1918 - 1919, Irkutsk, 1919 publikace - Kalendář 1. střeleckého pluku Jana Husa, 1919 publikace - Výbor z myšlenek T. G. Masaryka, Knihovna Hanáka 1., Omsk, 1919 časopis - Československý válečný zpravodaj, č.1, Jekatěrinburg, 1919 časopis - Hanák, č. 3, Osvětová sekce 6. hanáckého pluku, Macharovo, červen 1919 časopis - Ilustrovaný svět pro československého vojáka a legionáře, roč. 1, číslo 1, vyd. v Praze 11. 6. 1924 program oslav jubilea I. praporu I. pluku (1914-1919) v Irkutsku 27. a 28. 9. 1919 šifrovaná zpráva s lístkem Šifrovací klíč zpravodajské služby v legiích, uveden letopočet 1919 seznam železničních stanic a zastávek na trati Vjatka - Perm - Jekatěrinburg - Tumeň - Čeljabinsk - Omsk - Vladivostok průkaz desátníka Karla Brunnera (nar. 23. 10. 1895 v Soběslavi) o zařazení do čsl. vojska 7. 7. 1917 - 1. úderný prapor tel. odd. Mapa světová s označením červené linie, jak putovaly naše ruské legie z rakousko - ruské fronty do osvobozené vlasti otevřený dopis generálního sekretáře čsl. zahraničního výboru Dr. E. Beneše našim dobrovolníkům v cizinecké legii, psáno 10. 9. 1916 v Paříži původní koncept telegramu ministra Dr. Beneše presidentu Masarykovi z 3. 9. 1918, zaslaného do Washingtonu (zpráva o podepsání první smlouvy uznané čs. vlády s Anglií) černobílá fotografie - Český národní výbor v den převratu 28. 10. 1918 barevná dopisnice - Dopis z domova - kresba raněného vojáka, u něhož sedí jeptiška, tisk M. Martínková barevná dopisnice - nápis Kuřáci, pamatujte dárkem na raněné vojíny, na rubu: Oficiální lístek ve prospěch válečné péče válečná dopisnice červeného kříže z 5. 10. 1917 z Beršadu od Th. Pauknera manželce Anastazii v Záhořanech (okr. Milevsko) publikace - k 50. jubileu c. k. gymnázia v Táboře (1862 - 1912) a ke 40. trvání akademického spolku Štítný, 1912 černobílá dopisnice - foto cvičenců sboru TJ v Táboře 1912 pozvánka na tělocvičnou akademii 4. dubna 1924 na paměť 25leté sokolské činnosti žen táborských úmrtní list prof. Ing. Františka Bolecha (1852 - 1924, dirigent, klavírista a organizátor hudebního dění v Táboře) černobílá fotografie - lazaret v táborské Sokolovně v roce 1916 černobílá fotografie - tablo absolventů školy na důstojníky těžkého dělostřelectva v záloze Tábor 37, foto Kliment obrazová publikace - L´Assiette au Beurre, Les Slaves, Slované, Paříž, 1908 plakát na Večer Karla Hlaváčka pořádaný Intimní scénou v Táboře v Masarykově domově 26. 2. 1935 smuteční plakát k úmrtí T. G. Masaryka vydaný politickou správou v Táboře dětské chrastítko - skládané z dřevěných destiček, které jsou tečkovány inkoustovou tužkou, výrobek ruských zajatců za I. svět. války v domě u Špačků v Soběslavi dřevěný, ručně zdobený jídelní příbor s držadlem ve tvaru ryb (lžíce, nůž, vidlička) - na noži nápis Božena na památku 1914-1918 klobouk od úřednické uniformy (pošťácké?) - kolem roku 1850, podlouhlý (tzv. napoleonský) tvar z černého sametu cínová plastika - postava atleta se vztyčenou pravicí, ve které drží vavřínový věnec, nápis I. cena Soběslav 1939 mosazná plaketa obdelníkového tvaru - vlevo portrét T. G. Masaryka a nápis Pravda vítězí, uprostřed letopočty 1918-1928, vpravo polopostava ženy s napřaženou pravou rukou s ratolestí uložení podsbírky v depozitáři