4 - Paleontologická

 1. Sbírkalupa Sbírka Moravského zemského muzea
  Odkaz na www stránkyhttp://www.mzm.cz/geologicko-paleontologicke-oddeleni/
  ÚzemíSbírka obsahuje zkameněliny z více než 1000 českých a moravských lokalit. Převládají sbírky z moravské provenience. Kolekce rovněž zahrnuje materiál z více než 850 zahraničních lokalit. K nejvýznamnějším akvizicím patří kolekce prvohorních zkamenělin z Barrandienu, devonské fauny z Čelechovic, karbonské flóry rosicko-oslavanské a ostravsko-karvinské pánve, kolekce diskosauriscidních obojživelníků z permu boskovické brázdy, druhohorních zkamenělin z Brna a Štramberka, fosilních ryb z třetihorních lokalit Západních Karpat. Rozsáhlá je kolekce fosilních stop z karpatského flyše. Ze zahraničních lokalit lze za nejvýznamnější kolekce pokládat zkameněliny z eocenní italské lokality Monte Bolca, z jurské německé lokality Solnhofen či z rakouské části vídeňské pánve. Paleontologické sbírky patří k nejstarším sbírkám MZM vůbec.
  ObdobíOd r. 1817 zahrnuty starší soukromé sbírky - Salm, Mitrovský, Liechtenstein, Katholický, Palliardi, Melion, Dvorský, vlastní akvizice MZM. Sbírka zahrnuje zkameněliny z období prvohor až čtvrtohor.
  PředmětyZkameněliny (otisky živočichů a rostlin, fosilizované části těl a schránek, stopy po činnosti organismů)
  Obor4 - Paleontologická
  Počet předmětů21798
   Brno - příruční depozitář paleontologických sbírek model ptakoještěra (Rhamphorhynchus sp.) v expozici mesozoika rekonstrukce stavby schránky amonita v expozici mesozoika Ge 28412 Heptranchias sp. (zub fosilního žraloka) - terciér - Bystřice nad Olší Akc. 5/78 Annularia sp. (přeslička) - karbon - Ostrava Ge 28412 Discosauriscus sp. (krytolebec) - perm - Boskovice Ge 28432 Palaeobatrachus sp. (fosilní žába) - terciér - Bechlejovice pohled do expozice paleoozoika pohled do expozice paleozoika Brno - preparátorská dílna pohled do expozice mesozoika Lepidotus sp. (zub fosilní ryby) - jura - Štramberk Akc. 33 Cyathocrinus pinnatus (lilijice ) - devon - Gerolstein (Německo) Capris sp. - terciér - Vážany nad Litavou Ge 13129 Zoophycos brianteus Massalongo - svrchní paleogén - Bzová Ge 28446 Dactylioceras sp. - spodní jura (lias) - Schleitthausen (u Pforzheimu, Německo) Ge 29855 Rugosa (drsnatý korál) - devon - Koněprusy (Barrandien) Ge 29848 Conulata (konulárie) - spodní silur - Loděnice (u Berouna) Ge 29779 Inoceramus sp. - křída - Hrádek (Ústí nad Orlicí) Ge 30442 Izoarca globosa - svrchní jura (tithon) - Štramberk Ge 30248 Pecten sp. - svrchní jura (tithon) - Štramberk (lom Kotouč) Ge 29696 Palaeanodonta verneuilli - spodní perm (autun) - Zboněk Ge 29778 Lumachely s mlži (Spheria) a plži (Cephaea) - terciér - sokolovská pánev (lom Medard-Libík) Ge 30290 Trochotoma gigantea - svrchní jura (tithon) - Štramberk Ge 28449 Turritella sp. - střední trias - Vicenza (Cave Alante, Itálie) Ge 30151 Orthonychia sp., Cardiola sp. - svrchní silur - Budňany (Barrandien) Ge 29841 Orthoceras sp. - svrchní silur - Králův Dvůr (lom Kosov - Barrandien) Ge 30149 Cyrtoceras sp. - svrchní silur - Králův Dvůr (lom Kosov - Barrandien) Ge 30129 Cimomia imperalis - paleogén (eocén) - Heršpice u Slavkova Ge 30193 Clymenia sp. (amonit) - svrchní devon (famen) - Hády (Brno) Ge 30375 Perisphinctes richteri - svrchní jura (tithon) - Štramberk Ge 30226 Spirulisepia herspica - paleogén (eocén) - Heršpice u Slavkova Ge 30277 Belemnites tithonius - svrchní jura (tithon) - Štramberk Ge 29822 Bohemiella romingeri - střední kambrium - Buchava (Barrandien) Ge 30143 Hydrocephalus minor - střední kambrium - Jince (Barrandien) Ge 17013 Paradoxides gracilis - střední kambrium - Jince (Barrandien) Ge 28448 Conocoryphe sulzeri - střední kambrium - Jince (Barrandien) Ge 28704 Elipsocephalus hoffi - střední kambrium - Jince (Barrandien) Ge 28447 Paradoxides sp. - kambrium - Maroko Ge 24310 Dalmanitina socialis - ordovik - Děd u Berouna (Barrandien) Ge 26071 Ormathops atavus - ordovik - Těškov (Rokycany, Barrandien Ge 7071 Marrolithus sp. - střední ordovik - Trubín (Barrandien) Ge 28454 Phacops sp. - devon - Maroko Ge 29863 Archegonus sp. - spodní karbon - (tournai-visé) - Mokrá-Horákov (lom Mokrá u Brna) Ge 29817 Protocallianassa sp. - svrchní křída (turon) - Benátky u Litomyšle Ge 29785 Moravoptera hladilovae (křídlo hmyzu) - spodní perm - Obora (u Boskovic) Ge 29842 Micraster cortestudinarium - svrchní křída (svrchní turon) - Želechovice (lom Úpohlavy) Ge 30293 Cidaris sturii - svrchní jura (tithon) - Štramberk (lom Kotouč) - Ge 29608 Jimbacrinus sp. - perm - Austrálie Ge 29811 Gobius brevis - neogén (miocén - karpat) - Malacky (vídeňská pánev - vrt Závod 72) Ge 29825 Anenchelum glarisianum - paleogén (střední oligocén - rupel) - Mouchnice Ge 29823 Anenchelum glarisianum - paleogén (střední oligocén - rupel) - Litenčice Ge 29816 Diplodus sp. - neogén (střední miocén - svrchní baden) - Děvínská Nová Ves Ge 29623 Vinctifer comptoni - spodní křída - Ceará (Brazílie) Ge 29782 Sirenia - neogén (střední miocén - střední baden) - Bulhary (vídeňská pánev) Akc. 1983-5 Beloraphe fabregae - paleogén (eocén) - Liptovský Ondrej - (SR) Ge 29781 Steindachneria sp. - neogén (spodní miocén - eger) - Hustopeče Ge 29776 Menilitová břidlice se žraločími obratli (Selachii) - paleogén (oligocén) - Litenčice Ge 29777 Část skeletu a otisk křídla ptáka (Aves - Procellariiformes) - paleogén (oligocén) - Litenčice Pohled do depozitáře - Moravec - uložení sbírek prvohorního stáří Pohled do depozitáře - Moravec - uložení sbírek různého stáří Pohled do depozitáře - Moravec - uložení sbírek různého stáří Ge 28461 Žraločí zub - křída-terciér - Maroko Brno - příruční depozitář paleontologických sbírek Akc. 94 Saccocoma sp. (hvězdice) - jura - Solenhofen (Německo) Ge 29775 Lumachela s Melanopsis a Congeria - neogén (svrchní miocén) - Čejč Ge 30130 Leviathania gigantea - jura - Mikulov Ge 29847 Mandaloceras sp. - svrchní silur - Podolí (Praha) Ge 29851 Elipsocephalus hoffi - střední kambrium - Jince (Barrandien) Ge 30177 Pachycormus sp. - spodní jura (lias) - Holzmaden