24 - Divadelní

 1. Sbírkalupa Sbírka Moravského zemského muzea
  ÚzemíBrno, Morava, Česká republika
  ObdobíVětší část sbírkového fondu pochází z 19. a 20. století. Malý počet předmětů má původ i v 18. století (divadelní cedule).Sbírka teatrálií (ponejvíce moravik) vznikala zásluhou Družstva českého Národního divadla v Brně od roku 1881. Po jeho zániku v roce 1948 bylo její správou pověřeno Moravské muzeum v Brně, kam byly předměty roku 1951 přemístěny (cca 22000 ks). Do té doby sbírku spravovali Antonín Skála a ing. Vladimír Fojtík. V roce 1955 byl zřízen divadelní referát při hudebně-historickém oddělení a přijata síla s vysokoškolskou teatrologickou kvalifikací. 1. dubna 1957 bylo pracoviště osamostatněno jako divadelní oddělení. Od té doby začala být sbírka zásluhou PhDr. Jiřiny Telcové, CSc. budována a spravována systematicky, doplňována vlastní akviziční činností. V roce 1967 byl sbírkový program rozšířen o oblast tradičního loutkového divadla.
  Předmětyteatralia:archiválie (A,R,RN,,X )fotografie (F) negativy (D) diapozitivy (DP)videozáznamy (Z)zvukové záznamy (E,G)scénické návrhy (N)makety scén (M)výtvarná díla (O,B)loutkové divadlo (L) trofeje (T, K)cedule a programy (C,P)ostatní V
  Obor24 - Další
  Počet předmětů66146
  Podsbírka obsahuje archiválie
   (O13) – I. Zorn: Staré divadla na Veveří. Oraz, olejomalby. (N417) Zdeněk Rossmann: Půdorys scény pro inscenaci hry F. X. Šaldy Dítě, (Reduta, Brno 1930). (F2359) Karel Höger (1909-1977). Herec, člen činohry Národního divadla Brno v letech 1932-1940. Fotografie – civilní portrét. (B1) F. Pavlík: Jiří Mahen. Busta. (N564-8) Eduard Milén: Roháč. Kostýmní návrh k inscenaci opery L. Janáčka Příhody lišky Bystroušky, Národní divadlo v Brně, 1924. Otakar Mrkvička: Scénický návrh k inscenaci hry V. Vančury Alchymista, Zemské divadlo v Brně, 1932. (L1620) Miroslav Kolář: „České loutkové divadlo“. Moravský papírový průmysl, Brno 1920. (71/1968) Jindřich Boška: Prospekt „Jeskyně u jezírka“ z kočovného loutkového divadla Rudolfa Flachse z Břeclavi, konec 19. století. (R277) Jiří Mahen: Lavička. Rukopis hry. (F47198) Ema Pechová. Herečka (1869-1965), členka činohry tzv. staré gardy brněnského divadla. Fotografie – civilní portrét. Gážovní kniha herců Národního divadla v Brně A. a M. Krejčových z let 1897-1910. (L1494) Mikoláš Sychrovský: Ďábel. Marioneta z kočovného loutkového divadla Františka Pflegra st. z Brušperku, 50.-60. léta 19. století. (L1766) Karel Kobrle: Mikoláš Aleš. Loutka 25 cm tzv. alšovka firmy Antonín Münzberg, Praha 1912. (L2512) Jan Král: Kašpárek. Loutka 25 cm firmy JEKA, Miřetice cca 1925. (L864) Václav Kábrt: Dvorní dáma. Loutka (javajka) z inscence hry J. Bílkové Popelka, Loutkové divadlo Radost, Brno 1972. Depozitář sb. předmětů sign L (loutky, rekvizity). W. A. Mozart: Die Zauberflöte. Nejstarší divadelní cedule ve sbírce MZM k představení královského městského Národního divadla v Brně dokládající provedení Mozartovy Kouzelné flétny v Brně roku 1795. (CN4776) Cedule Stadt-Theater in Brünn z roku 1891. Cammarano, S.- Proch, Heinrich - Verdi, Josef: Der Troubadour. (CN4734) Cedule Stadt-Theater in Brünn z roku 1891. Piave, F. M.- Grünbaum, J. C.- Verdi, G.: Rigoletto. (CN4785) Cedule Stadt-Theater in Brünn z roku 1891. Klaussmann, Oskar A.- Brentano, Fritz: Alfred`s Briefe. (T48) J. V. Kautský: Apollón a Múzy na Akropoli před chrámem Pallas Atény. Opona prvního stálého českého Divadla na Veveří v Brně (rozměry 5,4 x 7,95 m) (CN4730) Cedule Stadt-Theater in Brünn z roku 1891. Scribe, E.- Delavigne, G.- Mayerbeer, G.: Robert der Teufel. (R101) Pokutový lístek ND v Brně z roku 1918. Pokuta herečce A. Novotné od ředitele Václava Jiřikovského za zmeškání čtené zkoušky na hru Námluvy. (A1792) Abonentka Německého divadla v Brně ze sezóny 1887/88. (A1592) Abonentka Královského městského divadla v Brně na listopad 1785 pro hraběte a hraběnku Wallisovi od ředitele R. Waizhofera. (F1306) Alois Pivoňka. Zpěvák-basista tzv. staré gardy brněnského divadla. V opeře působil v letech 1888-1893. Fotografie – civilní portrét. (F1373) Rudolf Walter (1894-1966). Herec, režisér, pedagog, člen činohry brněnského divadla. Fotografie – civilní portrét. (F430) Budova stálého českého Divadla na Veveří v Brně ve dvacátých letech 20. století. (F387) Divadlo Reduta na Zelném trhu v Brně. (F11875) František Langer: Periferie. Fotografie z inscenace Českého studia, Třebíč 1925. (D127) Brecht Bertolt-Weil Kurt: Žebrácká opera. Fotografie z inscenace E. F. Buriana v Národním divadle v Brně roku 1930 zachycující scénu Zdeňka Rossmanna. (F33881) Friedrich Dürrenmatt: Play Strindberg. Fotografie z inscenace Miloše Hynšta ve Státním divadle v Brně roku 1969. (F1725) Pavel Haas: Šarlatán. Fotografie z inscenace Rudolfa Waltra v Zemském divadle v Brně roku 1938. (F48382) Fryderyk Chopin: Sylfidy (Hana Litterová). Fotografie z inscenace baletu v choreografii Olgy Skálové v Národním divadle v Brně roku 1994. (N529) Jaroslav Auerswald: Vodník Ivan. Kostýmní návrh k inscenaci hry A. Jiráska Lucerna, Národní divadlo v Brně, 1920. (N564-10) Eduard Milén: Bystrouška. Kostýmní návrh k inscenaci opery L. Janáčka Příhody lišky Bystroušky, Národní divadlo v Brně, 1924. (N213) František Muzika: Cikánka. Kostýmní návrh k inscenaci hry K. Čapka Loupežník. (N97a) Josef Čapek: Pan Brouček. Kostýmní návrh k inscenaci opery L. Janáčka Výlety pana Broučka do Měsíce, Národní divadlo v Brně, 1926. (N99b) Bohumil Babánek: Scénický návrh k inscenaci hry K. Čapka Adam stvořitel. Josef Adolf Šálek: Maketa scény k inscenaci opery G. Gershwina Porgy a Bess, Státní divadlo Ostrava, 1977. (L1818) František Kysela: „Alešovo loutkové divadlo“. DČU, 1. série, vydavatel A. Vítek, Praha 1913. (L1909) Jindřich Boška: Opona „Břetislav a Jitka“ z kočovného loutkového divadla Františka Pflegra st. z Brušperku, konec 80. let 19. století. (L1581) Jindřich Boška. Opona „Kde domov můj“ z kočovného loutkového divadla Václava Kopeckého, 40. léta 20. století. (6/1995) Jan Vysekal st.: Prospekt „Krajina s horami“ z kočovného loutkového divadla Karla Kopeckého z Temešváru, konec 19. století. (L1432) Jindřich Boška: Prospekt „Selská světnice“ z kočovného loutkového divadla Karla Kopeckého z Temešváru, kol. roku 1910. (L572) Jindřich Adámek: Škrhola. Marioneta z kočovného loutkového divadla Martina Doležala z Bohunic, začátek 20. století. (L1529) František Pfleger st.: Mořský koník. Plošná loutka z kočovného loutkového divadla Františka Pflegra st. z Brušperku, konec 19. století. (L1528) František Pfleger st.: Mořská panna. Plošná loutka z kočovného loutkového divadla Františka Pflegra st. z Brušperku, konec 19. století. (L2449) Hanuš Folkman: Hrabě. Loutka 25 cm firmy Modrý & Žanda, Praha cca 1925. (L2001) Alois Preclík: Kuchař. Loutka 25 cm firmy APAS (Anna Preclíková a synové), Josefov cca 1934. (L1565) Bohumír Suchomel: Černokněžník. Soustružená loutka firmy Karel Blank, Ústí nad Orlicí cca 1940. (L784) Hana Cigánová: Alchymista. Loutka (maňásek) z inscenace hry Z. Nawrocké Král a kejklíř, Loutkové divadlo Radost, Brno 1980. (L771) Ilda a Jiří Pitrovi: Kůň. Louka (spodová) z inscenace hry H. Pražákové Kozák Mamariha, Loutkové divadlo Radost, Brno 1977. (L853) Drak. Loutka (rukavicová). Vyrobili žáci Vyšší školy uměleckého průmyslu v Brně pro AJDIVADLO koncem 40. a v 50. letech 20. století pod vedením prof. K. Langra. (F1171) Jaroslav Auerswald (1970-1931). Herec, režisér a malíř dekorací, člen tzv. staré gardy brněnského divadla. Fotografie – civilní portrét. (F1233) Marie Hübnerová (1865-1931). Herečka tzv. staré gardy brněnského divadla. V brněnské činohře působila v sezóně 1891-1892. Fotografie – civilní portrét. Kat Amsterodamský. Nejstarší česká divadelní cedule ve sbírce MZM k představení Královského městského divadla v Brně (v místě dnešního divadla Reduta) dne 17. 2. 1839. Depozitář sb. předmětů sign L (loutky, rekvizity). Depozitář sb. předmětů sign. N a C (scénické a kostýmní návrhy, div. plakáty a cedule).