24 - Historie biologických věd

 1. Sbírkalupa Sbírka Moravského zemského muzea
  ÚzemíPodsbírka dokumentující vývoj biologických věd u nás, se zvláštním zřetelem k osobnosti Gregora Johanna Mendela.
  ObdobíPísemné a obrazové dokumenty podsbírky zahrnují období vývoje přírodovědného bádání od počátku 19.století až po současnost. Podsbírka vznikla v roce 1962 z předešlých sběrů našich a zahraničních badatelů a další činností pracovníků Mendeliana.
  PředmětyPodsbírka obsahuje zejména písemné a obrazové dokumenty vztahující se tématicky k vzniku a vývoji genetiky na našem území, k osobnosti jejího zakladatele G. J. Mendela, přičemž zahrnuje pozůstalosti našich přírodovědců, z nichž jsou nejvýznamnější V. Růžička, K. Kočnar, J. Kříženecký, F. Chmelař, B. Sekla, G. Vincent, Z. Brunecký, V. Kruta, V. Zapletal a další.
  Obor24 - Další
  Počet předmětů9210
  Podsbírka obsahuje archiválie