24 - Anthropos-výtvarná díla

 1. Sbírkalupa Sbírka Moravského zemského muzea
  ÚzemíVznik obrazů v ČR, území zobrazovaných výjevů nespecifikováno, vzhledem k tématu především Evropa (pravěcí lovci), ale i jiné části světa (rekonstrukce vyhynulých pravěkých tvorů pocházejících z různých lokalit celého světa a různých časových údobí).
  ObdobíObrazy pocházejí vesměs z 20. století, zobrazují však rekonstrukce vyhynulých forem života včetně předchůdců současných populací člověka. Sbírka vznikla většinou nákupem od Z. Buriana v 70. a 80. letech.
  PředmětyV - Výtvarná díla Kolekce originálů obrazů, olejomaleb, kvašů, kreseb a skic, z nichž vynikají zejména četné práce Z. Buriana.Sbírka zahrnuje především vědecké rekonstrukce pravěkých živočichů, rostlin, vyhynulých tvorů, ale i scén ze života pravěkých lovců a jejich obydlí apod.Sbírka je určena pro návštěvníky muzea, tvoří ji součást expozic a výstav.
  Obor24 - Další
  Počet předmětů120
    Coelodonta antiquitatis, 1964. Homo sapiens neanderthalensis (Neandertálci pod vrchem Kotouč), 1958. Homo sapiens neanderthalensis – lov na nosorožce, 1958. Homo sapiens sapiens (předvěký člověk), 1952. Výroba náhrdelníků, 1958. Malíř v podzemní obrazárně v jeskyni Lascaux, 1958. Tvůrce předmostecké sošky mamuta, 1958. Tvůrce Věstonické venuše, 1958. Kouzelník vyrábí obřadní sošky, 1958. Magdalénští lovci sobů (letní scéna), 1958. Magdalénští lovci sobů (zimní scéna), 1958. Samice mamuta s mládětem ve sněhové vánici, 1961. Homo erectus erectus, 1950. Homo sapiens neanderthalensis, 1951. Mammuthus primigenius – hledání potravy pod sněhem, 1961. Mammuthus (Archidiskodon) imperator, 1961. Mammuthus (Archidiskodon) meridionalis, 1961. Australopithecus (Paranthropous) robustus, 1963. Australopithecus africanus, 1954. Australopithecus africanus, 1970. Homo erectus erectus, 1955. Homo erectus pekinensis. Pekingský člověk si opatřuje oheň, 1958. Homo sapiens neanderthalensis (Neandertálci – oheň a duha), 1958. Homo sapiens neanderthalensis – lidojedi z jeskyně Krapina, 1958. Homo erectus erectus (Pitekantropus a příroda), 1958. Střelba na hliněného medvěda v jeskyni Montespan, 1958. Homo sapiens sapiens (neolitický člověk), 1952. Pohřeb do ohniště, 1958. Mamuti táhnou, 1958. Pravěcí lovci ptáků, 1058. Protipožární skříně pro uložení obrazů. Rošty k zavěšení obrazů. Způsob uložení obrazů na roštech.