13 - Numizmatická

 1. Sbírkalupa Sbírka Muzea Vysočiny
  Územístřední Evropa
  Obdobístředověk, novověk, předměty byly získávány především darem, nákupem, vlastním sběrem či nálezem a převodem od organizací a institucí
  Předmětypapírová platidla, mince, plakety, řády a vyznamenání
  Obor13 - Numizmatická
  Počet předmětů20536
   Tolar Rudolfa II.  vyražený v Kutné Hoře roku 1603 (Ji-2/B/7374). Bankocedule 6. emise v nominální hodnotě 10 zlatých vydaná roku 1806 (Ji-A/8/11). Jednostranně ražený peníz vydaný městem Jihlava po roce 1452. Na hrudi orlice se nachází písmeno „I“ symbolizující německý název Iglau (Ji-2/B/7764). Německá bankovka vydaná roku 1923 v hodnotě 200 miliard říšských marek dokládá poválečně období hospodářské krize projevující se astronomickou inflací (Ji-2/A/2933). Portrétní oboustranná medaile z roku 1789 ražená v bronzu znázorňuje portrét generála Ernsta Gideona Laudona (Ji-2/C/466). Nouzové platidlo vydané v převratové době po založení Československé republiky Národním výborem v Jihlavě dne 16. listopadu 1918. (Ji-2/A/2010). Vojenský záslužný kříž udělovaný v době vlády Františka-Josefa I. (1848-1916) (Ji-2/F/37). Zlatý záslužný kříž s korunou z období vlády Františka-Josefa I. (1848-1916). Kříž tlapatý rupertského typu (Ji-2/F/40). Řád železné koruny – záslužný civilní i vojenský řád, vláda Františka I. (1792-1835) (Ji-2/F/35). Vojenský služební kříž pro důstojníky III. třídy za 25 let služby. Na reversu nápis: Das Officiers-Corps des K. u. K. Remt. Feiherr v. Waldstaetten No 81 1977-1902 (Ji-2/C/48). Řád sokola za válečné zásluhy v ruských legiích 1919 (Ji-2/F/1). Vojenská záslužná medaile, tzv. Signum Laudis, z bronzového materiálu s patinou (Ji-2/F/53). Oboustranná medaile vydaná roku 1948 ke 400. výročí úmrtí Jana z Pernštejna. Autorem B. Jarý. (Ji-2/C/47) Pamětní medaile 800 let premonstrátů v Želivě vydaná oku 1949. Autor Andrej Peter. (JI-2/C/77) Portrétní medaile znázorňující Bohumíra Bradáče, předsedu poslanecké sněmovny v roce 1935. Autorem je Josef Šejnost (1878-1941). (Ji-2/C/90) Portrétní medaile ministra obrany Václava Klofáče ražená 1920, 1922. Autor: Josef Šejnost. (Ji-2/C/105) Jednostranná pamětní medaile znázorňující architekta Jana Kotěru ražená roku 1917. Autor: Josef Šejnost. (Ji-2/C/107) Oboustranná pamětní medaile – básník J. S. Machar z roku 1914 od autor Josefa Šejnosta. (Ji-2/C/109) Portrétní medaile – prof. Josef Pekař z roku 1916 od Josefa Šejnosta. (Ji-2/C/117) Portrétní medaile – gen. Jan Syrový z roku 1928. Autor: Josef Šejnost. (JI-2/C/132) Portrétní medaile – Dr. Přemysl Šámal z roku 1926 od autora Josefa Šejnosta. (JI-2/C/133) Portrétní medaile – gen. M. R. Štefánik z roku 1928. Autor: Josef Šejnost. (JI-2/C/137) Portrétní medaile – malíř Max Švabinský z roku 1931. Autor: Josef Šejnost. (JI-2/C/138) Pamětní bronzová medaile – Střelecké závody Československé armády z roku 1922 od autora Josefa Šejnosta. (JI-2/C/153) Pamětní medaile vydaná v roce 1931 k 150. výročí vydání tolerančního patentu. Autor: Josef Šejnost. (JI-2/C/165) Pamětní medaile autora Karla Špánka vydaná roku 1962 k 100. výročí úmrtí Boženy Němcové. (JI-2/C/167) Pamětní medaile ku 100. výročí narození Bedřicha Smetany, rok 1924. Autor: Otakar Španiel. (Ji-2/C/170) Pamětní medaile k 85. výročí narození Petra Bezruče, rok 1952. Autorka: Marie Uchytilová-Kučová. (Ji-2/C/181) Pamětní medaile s očkem, mosaz, 1874. Autor: Rudolf Braun, Praha. (Ji-2/C/192) Pamětní medaile – Johann Kempen z Fichtenstammu, bronz, 1959. Autor: Jindřich Jauner. (Ji-2/C/223) Portrétní medaile – Antonín Viktor, velmistr řádu německých rytířů, bronz, 1833. (Ji-2/C/233) Příležitostná medaile – holdovací slavnost střeleckého spolku Dolního Rakouska, 1910. (Ji-2/C/254) Pamětní medaile – Střelecká slavnost v Brně roku 1892. (Ji-2/C/263) Pamětní medaile – Střelecké slavnosti v Jihlavě roku 1894. Autor: Adolf Schwerdt. (Ji-2/C/660) Pamětní medaile vydaná k oslavě domnělého 1100 výročí založení města Jihlavy (799-1899), SnSb, 1899. Autor návrhu: H. Koranda, rytec: Johann Schwerdtner. (Ji-2/C/674) Záslužní medaile – hospodářská výstava v Jihlavě roku 1890. (Ji-2/C/726) Pamětní odznak – VII. moravská zemská střelecká slavnost a 400. výročí střeleckého spolku v Jihlavě (1499-1899). (Ji-2/C/727) Pamětní medaile – VII. moravská zemská střelecká slavnost a 400. výročí střeleckého spolku v Jihlavě (1499-1899). (Ji-2/C/728) Pamětní medaile – 25. výročí svěcení praporu Jihlavského spolku vojenských vysloužilců roku 1900, mosaz. (Ji-2/C/730) Záslužná medaile Svazu Němců jihlavského jazykového ostrova, 1904. Autor: Joseph Christian Christelbauer. (Ji-2/C/732) Pamětní medaile – Moravská zemská střelecká slavnost v Jihlavě roku 1912. Autor: Hanuš Schäfer. (Ji-2/C/739) Pamětní medaile k 30. výročí osvobození Jihlavy, bronz, 1975. (Ji-2/C/743) Pamětní medaile – 750 let Jihlavy 1233-1983. Autor: Andrej Peter. (Ji-2/C/744) Pamětní medaile – 50. výročí založení Československé republiky, vydal Ústřední výbor Národní fronty, patinovaný bronz, 1968. (Ji-2/C/768) Depozitář sbírky numizmatiky Muzea Vysočiny Jihlava. Depozitář sbírky numizmatiky Muzea Vysočiny Jihlava. Depozitář sbírky numizmatiky Muzea Vysočiny Jihlava. Pamětní medaile k 30. výročí založení podníku Motorpal, bronz, 1976. (Ji-2/C/741) Mince: Tolar Marie Terezie Peněžní poukázky užívané za okupace v koncentračním táboře Terezín Evidenční karta: protektorátní bankovka 5 000 K Pamětní medaile: Československý odboj 1938 - 1945 (i.č. JI-2/C/388) Národní letecká sbírka, rok 1946 Numizmatické sbírkové předměty v expozicích Muzea Vysočiny Jihlava Depozitář numizmatické sbírky MVJ Platidla Protektorátu Čechy a Morava Jihlava - městská psí známka z roku 1937 Pamětní medaile: Upomínka na 1. máj 1890 (i.č. JI-2/C/558)