24 - Pozůstalost Františka Bílka

 1. Sbírkalupa Sbírka Husitského muzea v Táboře
  ÚzemíČechy, jižní, Chýnov
  Obdobížil v letech 1872-1941, sochař, grafik
  Předmětyplastiky, grafické listy, dřevořezby
  Obor24 - Další
  Počet předmětů807
  Podsbírka obsahuje kulturní památky
   František Bílek: Děti - Modrý pták (štěstí), děti sledující velkého ptáka v letu - dřevoryt fotografie Bílkovy vily v Praze těsně po dokončení roku 1911 fotografie sádrové studie Krista k Ukřižovanému - výsek z krucifixu s portrétem a trnovou korunou František Bílek: celkový pohled na Husův pomník pro Tábor - kresba černou a bílou tuší František Bílek: Evo! Ty svaté žebro! - slepotisk František Bílek: Dr. Farský, patriarcha CČSH - keramický šamotový kachel František Bílek: keramický kachel s portrétem M. J. Husa se stříbrnou polychromií František Bílek: dřevěný reliéf s motivem poslední večeře páně, kdy Kristus podává chléb… František Bílek: transfer staršího krucifixu na dřevěnou desku s texty a vyobrazením Jeruzaléma a Golgoty František Bílek: keramická váza s figurálními motivy - zelená glazura na povrchu uložení podsbírky v depozitáři uložení podsbírky v depozitáři fotografie křížové cesty s textem Pána uložili do hrobu František Bílek: Jen po Tvém světle toužím, pololežící muž v pustině, který si pravou rukou podpírá trup - dřevoryt fotografie hliněné busty básníka Otakara Březiny fotografie ilustrace k Zeyerově básni Amis a Amil (kresba uhlem) fotografie keramického reliéfu Meditace o utrpení nebes a země na Křížové cestě novinové výstřižky na formátu A4 s texty o úmrtí F. Bílka František Bílek: studie plastiky matky s dítětem na soklu s okolní vegetací (bříza) - lavírovaná kresba František Bílek: Komenský a bratří, Umělecká beseda svým členům narozeným v roce 1915 - dvoubarevný dřevoryt František Bílek: Manželé Vančurovi, figurální dvojportrét staršího muže v brýlích a starší ženy s knihou - kresba uhlem a perem František Bílek: keramická váza nepravidelného tvaru s uchem v podobě listu - tmavě zelená glazura František Bílek: keramický kachel s podobiznou J. Žižky - keramika glazovaná lomenou zelenou glazurou František Bílek: Já sluha boží v okovech - plastika z lipového dřeva František Bílek: Požár, který byl postrachem a který udupán na Bílé hoře - dvoubarevný dřevoryt František Bílek: Stavba budoucího chrámu v nás - bibliofilské vydání vlastního textu z r. 1908, kniha obsahuje 13 dřevorytů, z 250 výtisků má tento č. 189 František Bílek: Husovo běda, na řezaném rámu je text: Husův list Křičí orel létaje: Běda, běda, běda lidem obývajícím na zemi - kresba uhlem a bílou tuší uložení podsbírky v depozitáři