24 - Lapidárium

 1. Sbírkalupa Sbírka Husitského muzea v Táboře
  ÚzemíTáborsko
  Období13. - 20. st.
  Předmětykamenné prvky architektury - ostění, sloupy, dlaždice, atd.
  Obor24 - Další
  Počet předmětů85
   torzo kamenného gotického ostění se čtyřmi kanelurami žulová patka sloupu s jedním přepravním zámkem žulové závaží ve tvaru komolého kužele s kubickým důlkem na spodní základně hlavice sloupu s románským tvaroslovím, zdobená půlkružnicovými hladkými provazci torzo žulového kvádru - jednoduché ostění se dvěma přepravními zámky torzo žulového kvádru - jednoduché ostění se dvěma přepravními zámky žulový licí kadlub s osmi formami - datace 1776, monogram RP kamenná žulová koule o průměru 13 cm velké kamenné závaží o průměru 51 cm se železným okem kulové kamenné závaží o průměru 27 cm s křížovým kováním a okem žulový náhrobek s vyobrazením šlechtice s plnovousem kamenné ložisko ve tvaru válce s prohlubní kamenný blok se stopami po opracování torzo žulového schodu kamenný článek z plochého ostění kamenný kadlub (snad i nádoba) s otvorem o průměru 20 cm pískovcová hlava z neznámé plastiky 18. stol. - výška 31 cm náhrobní kámen s vyobrazením zubří hlavy s kruhem v nose (Želečtí Pernštejnové) mezní (hraniční) kámen Želečských Pernštejnů (zubří hlava s kruhem) část gotického žulového dveřního ostění torzo plastiky Rolanda se symbolem městských práv uložení podsbírky v podzemních chodbách uložení podsbírky v podzemních chodbách uložení podsbírky v podzemních chodbách brusný kotouč se čtvercovým středovým otvorem o průměru 15 cm brusný kotouč se čtvercovým středovým otvorem o průměru 15 cm pískovcový novogotický náhrobní kámen s nápisem: Jan Kletečka, poslední starší, královských českých svobodníků, narozen 5. prosince 1780… renesanční okenní ostění zdobené provazcem přední (vyčnívající) část mohutného krakorce náhrobní kámen s textem: 1791 dne 22. ledna usnula v pánu p. Anna Szudislava…