24 - Písemná pozůstalost Viléma Václava Kremera

 1. Sbírkalupa Sbírka Husitského muzea v Táboře
  ÚzemíČechy
  Obdobížil v letech 1906-1990, husitolog
  Předmětylistinný materiál týkající se husitství
  Obor24 - Další
  Počet předmětů47
  Podsbírka obsahuje archiválie
   rukopis na téma Dr. Štech v článku Jan Hus ve výtvarném umění pojednává o Janu Nepomuckém, Janu Husovi a Jeronýmovi Pražskému rukopisné poznámky V. V. Kremera: Omyly o kultu Husově a Husově svátku - 60 listů uložených v černých papírových deskách rukopisné poznámky V. V. Kremera: Husova Luterská reformace, pojem církve a papežství rukopisné poznámky V. V. Kremera ve školním sešitě A4 fotografie černobílé s tématikou Tábora strojopis k seznamu Země České - okres Tábor dopis psaný strojem, týkající se odpovědi na dotaz ohledně církevních památek v Nymburku, datovaný 11. 6. 1959 dopisnice Jaroměře adresovaná panu Aloisovi Urbánkovi, děkanovi v Jánských Lázních, nedatovaný dopisnice Jindřichova Hradce adresovaná panu Josefovi Reslovi, Obříství u Mělníka, datovaný 8. 8. 1959 uložení podsbírky v depozitáři rukopisné poznámky V. V. Kremera k Husovi, psané ve školním sešitě inkoustovou tužkou rukopisné poznámky V. V. Kremera v černých deskách se štítkem: 4) Dějiny Husova kultu rukopisy v několika kapitolách, psané na různých druzích papírech - uloženo v deskách od školního sešitu Husovy obrazy vůbec v knihách, zvl. psaných kancionálech - 45 listů uloženo v černých papírových deskách rukopisné a strojopisné poznámky: Dějiny Husova svátku, omyly o úctě Husově rukopisné poznámky V. V. Kremera: Luther - psáno ve školním sešitě rukopisné poznámky V. V. Kremera: Přijímání podobojí, Kališnictví, Hus a Luther, Reformace, Jiný Jeroným Pražský - psáno ve školním sešitě rukopisné poznámky V. V. Kremera: P. Bridelius, P. Burnatius - 17 listů uložených v deskách od školního sešitu rukopisné poznámky V. V. Kremera na různých druzích papíru A5 - uloženo v deskách od školního sešitu fotografie černobílá nalepená na A4 s tématikou Tábora - socha Zázračné panny Marie Bechyňské fotografie černobílá nalepená na A4 - interiér kostela v Opařanech ručně psaný dopis od p. Aloise Matilíka, faráře v Bílém Újezdě u Dobrušky, datovaný 26. 4. 1957 dopis psaný strojem od administrátora Miroslava Paclíka, týkající se údajů o morovém sloupu P. Marie, 2 soch sv. Jana Nepomuckého a obrazu sv. Václava v Opočně, datovaný 11. 10. 1958 dopis psaný strojem administrátorem Blíževedel p. Václavem Hatešem, odpovídající a dotaz týkající se církevních památek v Blíževedlech, datovaný 4. 9. 1959 ručně psaný dopis adresovaný farnímu úřadu v Třebenicích u Lovosic, týkající se ozdob na cínové gotické křtitelnici v místním kostele, nedatovaný fotografie fresky kostela v Třebosicích - příloha odpovědi Farního úřadu Mikulovice u Pardubic na dopis Farního úřadu v Obříství u Mělníka, datováno 15. 8. 1960 uložení podsbírky v depozitáři uložení podsbírky v depozitáři