18 - Knihy

 1. Sbírkalupa Sbírka Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech
  ÚzemíRegionální literatura:zahrnuje literární prameny z regionu Rokycanska a Západních Čech.Staré tisky: sbírka zachycuje tiskovou produkci z území Čech.
  ObdobíRegionální literatura:Časový úsek tvoří 19. století až do současnosti. Skladbu knižního fondu určují monografie, časopisy a noviny, sborníky, zprávy jednotlivých institucí, drobné tiskoviny. Fond uchováva i literaturu, kterou vydávaly místní tiskárny.Od r. 1905 otevřením muzea se regionální literatura získávala darem od rodáků nebo od literátů žijících v regionu a také od významných institucí v Čechách a na Moravě, městské rady, jednotlivých měst, muzeí a muzejních spolků. Dalším zdrojem nabývání regionální literatury bylo získávání knih z pozůstalostí rokycanských občanů a výměna publikací s jednotlivými institucemi. V současnosti se fond doplňuje nákupem.Staré tisky:Sbírka dokumentuje časové období od 16. století do 19. století. Tvoří je bohemika, tisky sakrální v latinském, staročeském a v německém jazyce, různé kancionály, bible, kroniky. Zastoupené jsou zde přírodní vědy a filozofie. Staré tisky byly získany darem od rodáků a z pozůstalostí významných rokycanských občanů.
  PředmětyTato podsbírka se skládá ze dvou organických částí (knihy , časopisy a ms.):- regionální literatura- staré tisky
  Obor18 - Knihy
  Počet předmětů8633
   Reg 2281 Př. č. 41502 Kniha černá nebo smolná ... Rokycany, 1911. Edice pramenů z let 1573-1630. Reg 4609 Př. č. 54333 Borovský, F. A. a kol.: Čechy. Díl IX: Západní Čechy. Praha, 1897. Evidenční karta ke starému tisku Martina von Cochena Zlatý nebeský kljč z r. 1771. Reg 1558 Př. č. 33682 Město Rokycany a okres. Praha, 1938. Popis obcí, průmyslu i osvěty.  Reg 2220 Př. č. 40697 Žďár. Politický týdenník pro okres Rokycanský... Rokycany, 1914. Př. č. 23761  St404 Martin von Cochen: Zlatý nebeský kljč, aneb Nowe Modlitby - Praha, 1771. 011552  Př. č. 23781  St424 Biblj Cžeská, to gest: Swaté pjsmo- Praha, 1771. 011461  Př. č. 23867  St509 Beckovský, Jan František: Poselkyně Starých příběhů Cžeských ... Praha, 1700. Reg 864 Př. č. 14945 Ročenka na rok 1932. Kalendář Městské spořitelny v Rokycanech. Rokycany, 1931. 011576  Př. č. 28535   St4084 Mattioli, Pierandrea: Herbarz: ginak Bylinář- Praha, 1562. 010111  Př. č. 23882  St524 Bible benátská. Benátky 1506. Reg 3458 Př. č. 49759 Bohemia’s claim to independence. Chicago 1916 Reg 3455 Př. č. 49 650 Čísla o průmyslové výrobě v okrese Rokycanyza rok 1979. V Rokycanech 1980 Reg 2722 Př. č. 43 340 Výroční zpráva Občanské záložny v Rokycanech za rok 1938. Rokycany [1939] 11841, Př. č. 23516 Neypamátněgssj mjsta křesťanstwa: Jerusalém, Betlém a Nazarét. W Gindříchowě Hradci 1836 Reg 171. Př. č. 1050 Upomínka na slavnosť Mistra Jana Rokycany v Rokycanech ve dnech 12. a 13. srpna 1882. V Praze 1882 Reg 1374 Př. č. 30 400 Shakespeare, Wiliam: Král Jindřich IV. V Praze [1905]. Překlad Josefa Václava Sládka 11616 Götterlehre, oder mythologische Dichtungen der Alten. Berlin 1816 11608, Př. č. 23198 Jana Swatopluka Presla Počátkowé rostlinoslowí. Praha 1848 011400 Kurzverfaßte Beschreibung des Leutmeritzer Kreises. Prag 1793 10945, př. č. 25485 Versuch übereinige merkwürdige - Alterthümer im Königreich Böhmen. Königgratz 1778 09659 Př. č. 28468 Eckartshausen, Carl: Gott ist die reinste Liebe : mein Gebeth und meine Betrachtung. Wien 1795 10708 Př. č. 25450 Leben und Charaktere berühmter und Edler im Jahr 1791 verstorbener Männer. Halle 1793 09791 Böhm, Ignaz: Historische Nachricht: von der Entstehungsart und der Verbreitung des Normalschulinstituts in Böhmen. Prag: [s.n.], 1784.. 09844 Oeuvres de T. Corneille. Tome IX. Paris 1758 11829 Poppe Johann Heinrich Moritz von. Obssjrné prostonárodnj naučenj o řemeslech a umělostech, čili, Technologia. W Praze 1837 Reg 5242, Př. č. 55960 50 let založení lesnického učňovského školství na Březině. [Březina] 1999. almanach Reg 3512 Př. č. 50 358 Monografie Hořovicka a Berounska. Díl III.[Hořovice] 1929 Reg 3658 Př. č. 51 757 Studie a vzpomínky z dějin závodů a odborů v ČSSR 1984. Praha 1984. Reg 6888 Př. č. 74806 Rožmberský, Petr a Vařeka, Pavel: Středověké osídlení Rokycanska. Praha 2013. Uložení regionální literatury v uzavíratelných skříňkách v depozitáři. Uložení starých tisků v kovových uzamykatelných skříních v depozitáři. Uložení starých tisků na policích v uzamykatelných skříních v depozitáři. Reg 1748 Př. č. 37 255 Hofmann, Gustav: Komorní železárny na Podbrdsku: studie z dějin českého železářství. Praha 1968 Reg 1772 Př. č. 37417 Pamětní spis Navštívení Panny Marie Na Vršíčku u Rokycan. Rokycany 1937 Reg 2692 Př. č. 43 284 Dvacet pět let Dělnické tělocvičné jednoty v Rokycanech. Almanach Reg 2767 Př. č. 43 543 Rachlík, František: Komedie plná lásky. V Praze 1977. Román o Jindřichu Mošnovi Reg 3449 Př. č. 49 395 Veřejná odborná škola pro ženská povolání v Rokycanech za školní rok 1938–39. V Rokycanech 1939 Reg 3479 Př. č. 49816 XII. Výroční zpráva Státního čsl. Koedukačního ústavu v Hořovicích 1931-32. V Hořovicích 1932. Slova státní a čsl. zaškrtnuta Reg 3661 Př. č. 51 766 Přehlídka rozvoje chovatelské práce. 13. – 14. července 1984 Osek u Rokycan. [Osek 1984] Reg 5585 Př. č. 61141 Mikroregion Radnicko. Rokycany 2000. O obcích mikroregionu Reg 1487 Př. č. 32 541 Přešticko a Rokycansko: (Blovice, Lužany, Merklín, Nepomuk, Plánice, Přeštice, Radnice, Rokycany, Spálené Poříčí, Staňkov, Zbiroh). V Praze 1947. Turistický průvodce. Reg 1715 Př. č. 37 005 Úvod do hovorové čínštiny I. V Praze 1967. Reg 1189 Př. č. 23 539 Vršíček : knížka, obsahem svým ku chrámu navštívení Marie Panny blíže král. města Rokycan ležícího se vztahující. V Praze 1862. Spis o poutním místě. Reg 1046 Př. č. 19 155 Hrdinové sokolské župy Rokycanovy 1939–1945. Rokycany 1947. Sborník o osobnostech sokola a protifašistickém odboji. Reg 1211 Př. č. 24164 Politický a školní okres rokycanský V Rokycanech 1898 Vlastivědná příručka. Reg 11 Př. č. 52 Horák, Bohuslav: Z jižní Tauridy. V Praze 1905. Popis expedice na Krym v roce 1902. Reg 12 Př. č. 76 Kafka, Josef: Akvarium: jeho živočišstvo a rostlinstvo. V Praze 1885. Reg 17 Př. č. 85 Kafka, Josef: V krajích věčného ledu. V Praze 1901. Reg 101 Př. č. 705 Máchal, Jan: Josef Čejka. V Rokycanech 1906. Přednáška o regionální osobnosti, 1. svazek edice Publikace městského musea v Rokycanech. Reg 5991 Př. č. 65544 Sborník Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech. Suppl. Příroda 4/2007. Rokycany 2007. Reg 5357 Př.č. 56927 Sborník Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech. Suppl. Historie 9/2000. Regionální výzkum a jeho využití v praxi. Rokycany 2000. Reg 6890 Př. č. 74808 Industriální topografie. Plzeňský kraj. Praha 2014. Reg 1664, 36120 Památník k 75. letému trvání pěveckého spolku Reg 2789 Př. č. 43590 Jirman, Jiří: Neuritis retrobulbaris s klinickým obrazem městnavé papily. Separát 1927 10968 KNAUER, Mauritio D.Calendarium Oeconomicum Practicum Perpetuum. [S.l.] 1716 09397 Př. č. 23762 Biblia Sacra : To gest Biblj Swatá, aneb wssecka Swatá Pjsma. W Hále Magdeburské 1766 09479 Př. č. 31433 Neue Methode - Verfahrungsart - Kinder auf eine leichte und angenehme Weise lesen zu lehren. Braunschweig: 177-?. Rukopis 09681 Př. č. 25146 Alf von Dülmen : oder Geschichte Kaiser Philippe und seiner Tochter. Wien 1791 10185 Př. č. 28135 Salzmann, Christian Gotthilf: Moralisches Elementarbuch nebst einer Anleitung zum nützlichen Gebrauch desselben. Lepizig 1782 11798, Př. č. 23258Kupec z Wenezie: nebo láska a přátelstwj. W Litomyssli 17--? Adam z Veleslavína, Daniel: Čelednj Wůdce, čili, Upřjmná a spasitedlná rada wšem we službě stogjcjm aneb do služby se chystagjcjm. W Praze 1843 11517, Př. č. 23224 Mladssi Spelhofen, : aneb přjhody nowého Robinzona na tichém moři, W táboře 1845 10749 Př. č. 25443 Pelcl, František Martin: Kaiser Karl der Vierte : König in Böhmen. Erster Theil. Prag: 1780. 10939 Př. č. 26014 Volks=Predigten nach dem wahren Sinne des heiligen Evangeliums auf alle Sonn= und Festtage des Jahres. Erster Band. München 1784. Reg 5910 Př. č. 64656 Tomáš, Karel a Krčmář, Luděk: Panská sídla západních Čech: Plzeňsko. České Budějovice 2006 09800 Gaheis, F. A. Handbuch einer praktischen Methodik des ersten Unterrichts in deutschen Schulen. Wien 1800 010680 Christkatholisches Lehr- und Gebethbüchlein. Prag 1787 10702 Př. č. 35758 Wsseobecný Řád sadnj hrdelnj : Allgemeine Kriminal = Gerichtsordnung. We Wídni 1788