25 - Společensko-vědná

 1. Sbírkalupa Sbírka Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech
  ÚzemíSpolečensko-vědná podsbírka zahrnuje předměty vztahující se především k Rokycansku, některé přesahují úroveň regionu a týkají se oblasti západních Čech, celé ČR, Evropy, zlomky sbírek pochází z Afriky, Asie a Ameriky.
  ObdobíVe společensko-vědné sbírce převažují předměty časově spadající do období 19. a poč. 20. století. Malou část sbírky představují archeologické nálezy z doby kamenné, bronzové a železné a středověké nálezy z období keltského a slovanského osídlení. Provádí se soudobá dokumentace, zejména u výtvarného umění, železářství, etnografie - zanikajících řemesel, kulturního a společenského života, získavají se pohlednice, provádí se fotodokumentace.
  PředmětyZáklad sbírky (1934 - 2002) tvoří etnografická sbírka určená pro Národopisnou výstavu (1885), dále jsou v ní předměty získané dary, z pozůstalostí občanů Rokycanska, koupí, vlastním sběrem a dokumentací od počátku existence muzea. Ve společensko-vědné sbírce se nacházejí předměty z oborů:archeologie - prehistorické nálezy z Rokycanska ze skla, železa, kameniny, kostí, bronzu a ostatních materiálůetnografie - kroje (plzeňský, blatský, chodský, vyšívané čepečky, stuhy, šátky), zemědělství (nářadí, nástroje), modely (chalupy, statky, kapličky) a zanikajících řemesel (tlukárny, flusárny), nábytek, hrnčina a ostatní drobné předměty (kraslice, pomlázky, hračky)fotografie - města Rokycan (pohledy na město, konkrétní budovy, ulice), rokycanských obcí, významných osobností, podniků, událostí, spolkového, školského, každodenního života, přírodních krás. Ve sbírce se nachází také rodinná alba rokycanských měšťanů. Z regionu se vymykají fotografie Řecka, Bulharska a Rakouskahistorie - kuchyňské potřeby, řemesla (kolovraty, motovidla, člunky, hoblíky, perníkářské formy, ostatní), domácí přístroje a nástroje (žehličky, potřeby na praní, obrázky, bytové doplňky, lucerny a lampy), předměty pro osobní potřebu (hole, dýmky, deštníky a slunečníky, brýle a cvikry, pouzdra a krabičky, šperky a bižuterie, toaletní potřeby, šicí potřeby, vzorníky, ozdoby do vlasů), sfragistika a signistika (městské pečetě a pečetidla, razítka úřadů, úřední známky), faleristika (řády a vyznamenání, odznaky organizací, sportovní, upomínkové, vojenské, podnikové, pamětní), církevní předměty (relikviáře, svaté obrázky, dřevořezby, betlémy, součásti chrámové výzdoby, oltáříky), cechovní předměty (cechovní ferule, cechovní artikule, vandrovní knížky, pokladnice), hodiny a hrací strojky, školství (školní pomůcky, vysvědčení, mapy, učebnice, ostatní papírový materiál, ostatní materiál), nábytek (měšťanský), hračky (dřevěné, plastové, hry, loutková divadla, ostatní materiály), ostatní užitné předměty (např. sportovní potřeby).hudební archiv - kramářské písňě, náboženské písně, regionální písně, gramofonové desky, partiturykartografie - mapy, plánymilitaria - chladné zbraně, palné zbraně (pistole a vojenské pušky od 1866 a lovecké zbraně), uniformy a ostatní (vojenské distinkce, náboje, přílby, ocelové šipky)numizmatická sbírka - mince (antické mince, brakteáty, denáry, pražské groše, tolary - hojně zastoupeny mince Marie Terezie a Josefa II., mince 19. a 20. století, středověké mince jsou také ze Slezska, Saska, Anglie a Bavorska), bankovky (z Rakousko-Uherska, ČSR, zastoupena je protektorátní měna, 19. století obsahuje měnu z Francie, Anglie, Belgie, ale i Indie, Iránu a Číny, USA, 20. století je zastoupeno Německem, dále USA, Portugalskem, Srbskem, Mexikem a Tureckem), medaile a plakety (převážně regionální, připomínající významné osobnosti, události a akce)papírový materiál - plakáty a pozvánky, blahopřání (k sňatku, k narozeninám, kondolence), oznámení (svatební, smuteční), kalendáře, letáky, tiskoviny (propagační), rukopisné studie (vzpomínky, rodinné kroniky), vizitky, bleskovky zemědělské, taneční pořádky, dokumentace spolků, drobný papírový materiál (vstupenky, záruční listy, potravinové lístky, losy), osobní korespondence (autografy), úřední materiál (19. století, 1918-1938, 1939-1945, 1945 a dál), osobní doklady (domovní listy, oddací listy), úřední korespondence osobní, dokumentace firem a podniků (katalogy výrobků)pohlednice - místopisné (regionální, Česká republika, cizina), velikonoční, vánoční, blahopřejnéporcelán - (česká produkce, Míšeň) talíře, mísy a misky, vázy, hrnky a koflíky, sošky, konvice, servisy, ostatníkamenina, keramika - mísy, konvice, figurky, talíře, ostatní.pozůstalosti - významných osobností regionálních a mimoregionálních (např: Adolfa Srba, Bohuslava Horáka, Jindřicha Mošny, Josefa Wünsche) sklo - sklenice, poháry, číše, vázy, ostatní, podmalby na skle (většinou české provenience)textil - oděvy, oděvní doplňky, obuv, kabelky a kabely, církevní oděvy, paličkované krajky, ozdobné dečky, bytový textil, gobelíny, pokrývky hlavy, prádlo, prapory, vlajky a korouhve (cechovní, spolkové), vyšívané obrázky technika - dopravní prostředky (jízdní kola), zemědělské stroje (secí stroj, fukary, mlátička, řezačky), domácí přístroje a spotřebiče (pračky, ždímačky, televizory, radiové přijímače, šicí stroje), přístroje a stroje (modely přístrojů, metalografický mikroskop, přístroje laboratorní, lékárenské a lékařské), promítací technika a fotoaparáty, kancelářské přístroje (psací stroje z 20. a 30. let 20. století, počítadla)umělecký průmysl - cín, barevné kovy (průmyslový materiál, užitné a dekorační předměty)výtvarné umění - obrazy, kresby, grafika, plastiky, ostatní, nejstarší obraz Poslední večeře Páně datovaný do konce 15. století). Obrazy, grafické listy a kresby od významných regionálních malířů (Runtové, Jedličky, Liebschera). Dále grafické cykly (Ženíškovy, Mařákovy, Matoušovy), sbírka rytin z 18. a 19. století obsahuje především ikonografie světců, portréty významných osobností evropské kultury, pohledy na česká i středoevropská města, plastiky z dílny regionálního sochaře Koukolíčkaželezo-litina - průmyslový materiál (součásti strojů, profily, slévačské formy), hřeby a cvočkařské výrobky (cvočky, hřeby, vruty), zámky a klíče (panty, držadla a štítky), nástroje a nářadí (kratiknoty, kladiva, kleště), kamna a topná tělesa, umělecká litina (plakety s figurálními motivy, kříže, popelníky, těžítka, svícny, výrobky významných železáren Rokycanska), kovářské výrobky (mříže, kříže, podkovy), kovářské nástroje (kladiva, kleště, kovadliny).
  Obor25 - Jiná
  Počet předmětů130114
   Stálá expozice Železářství na Rokycansku a Podbrdsku 96/1996; 025505, Plakát divadelní na hru A. von Kossubue -Žlutá zimnice-, Rokycany 1847, starý sbírkový fond. 13/2007; 050288, Meč katovský - tzv. plkno, zdobený lepty a rytinami, dat. 1675, Mýto v Čechách, starý sbírkový fond. 151/2007, 52627/1-3, Lampa stolní petrolejová, zn. Dittmar Wien, kolem r. 1907, koupě. Evidenční karta k pseudobaroknímu sekretáři z Rokycan, inv.č. 045616 V expozici železářství je instalován model cvočkařské dílny 477/1992; 021097, Deskový obraz Kristus Vítězný, 17. stol., olej na dřevě, lokalita neznámá, starý sbírkový fond. 2917/1983; 045616, Sekretář pseudobarokní intarzovaný, 2. pol. 19. stol., Rokycany, dar. 519/2002; 036225, Groš stříbrný, 1646, Rakouské Tyrolsko, starý sbírkový fond. 520/2002; 036226, Groš stříbrný, 1627, Sedmihradsko, starý sbírkový fond. 1700/1966; 04346, Pérové nůžky, železo, 10. stol., Cheznovice Varta. 018758/1, pohlednice, Holoubkov, pohled na část obce severně 30528 /1 Horní Slavkov, mísa porcelánová, kulatá, hluboká, součást jídelní soupravy, tvar: 2370, dekor: 40.802, 70. léta 20. století koupě 09003, Plastika, Kristus Trpitel, polychromovaná sádra, přelom 19.-20. století, v 85 mm, starý sbírkový fond 020251, Portrétová fotografie, Josef Sedlák, ředitel měšťanských škol v Rokycanech, konec 19. století, starý sbírkový fond 028407, Základní škola Za radnicí roku 1970. starý sbírkový fond 010042/1, Bílý Jaroslav, Ing.: kostel sv.Trojice a starý hřbitov, Rokycany 1940, dar 010885/1, Skuhrovec: Šternberský pivovar, provozní výrobní budova pivovaru, Rokycany, 1940, dar 022924/1-2, Dýka arabská s pochvou, po malíři Emilu Maškovi, starý sbírkoví fond 08950, Čáka úředníka c. k. pošty, druhá polovina 19. století, dar 023721, Přilba příslušníka československého sboru uniformované stráže bezpečnosti, 20-30. léta 20. století, starý sbírkový fond 057664, Čepice železničářská, výpravčí červená, faz. 070062, rok výroby 2005, dar 057663, Čepice železničářská ( 018775/1, pohlednice, Radnice, kostel sv. Václava na náměstí, v popředí kašna, budova školy, starý sbírkový fond. 018772/2, pohlednice, Osek, část obce (jižní), vpředu část rybníka sv. Karásek, v pozadí se zříceninou letohrádku Kamýk, starý sbírkový fond. 08992, Rokycany - Letecký snímek, před 1927, pořízeno z příkazu MNO, Masarykovy letecké ligy, dar p. Černík, Rokycany 150/2007; 057623/1-2, Hodiny krbové, zlacený bronz, zn. Japy Fils, Francie 1855, koupě. 014975/3, Učitelský sbor obecné školy chlapecké z r. 1894, starý sbírkový fond. 010879/2, Skuhrovec, J.: Rokycany, pohled z věže gymnázia směrem k náměstí, 1940, starý sbírkový fond 013092/29, Rambousek: při návštěvě generála Pattona a Harmona v Rokycanech, 1945, starý sbírkový fond 017608, b. a., Náměstí 5.května v Rokycanech. Vpravo dům čp. 162/I, bývalý hostinec a hotel Libuše. Zbořen v pol. 70.let před výstavbou budovy OV KSČ, starý sbírkový fond 017701/5, b. a., Ejpovice, Železorudné doly a hrudkovny ( ŽDH ), starý sbírkový fond 017708/4, b. a., nově zřízená cukrárna podniku Pramen v Palackého ul.v čp. 70/I, Rokycany, 1954, starý sbírkový fond 018505/4, b. a., z provozu nemocnice v Rokycanech, porodnické oddělení, 60.léta, starý sbírkový fond 017701/2, b. a., Brána závodu ŽDH Ejpovice, 50. léta 20. století, starý sbírkový fond 012404/2, Koukolíček Václav: Medaile pamětní bronzová, Mistr Jan Rokycana, 1947, starý sbírkový fond 012402, b. a.:Medaile pamětní, Mistr Jan Rokycana, 1898, líc, starý sbírkový fond 012402, b. a.:Medaile pamětní, Mistr Jan Rokycana, 1898, rub, starý sbírkový fond 018776, pohlednice, obec Raková, Část obce - náves, na níž se řadí církevní procesí, starý sbírkový fond. 018988, Pozvání na koncert mistra A. Dvořáka, na Střelnici v Rokycanech, 10.4.1892, starý sbírkový fond 013355/20, Procházka:Tank Sherman M4A3 (76) armády Spojených států amerických, v Rokycanech, 1945, vlastní dokumentace 018780, pohlednice, obec Stupno, vpravo kostel sv. Vavřince a škola, starý sbírkový fond. 0675, Železárny svobodného města Rokycany, Popelník litinový, 20.století,počátek 20. století, starý sbírkový fond 0673, Železárny svobodného města Rokycany, Plaketa litinová, 20.století,počátek 20. století, starý sbírkový fond 031545, železárny Strašice, Litinový ozdobný talíř s motivem Mostecké věže v Praze, počátek 20. století, starý sbírkový fond 022, železárny Strašice, dvířka litinová, počátek 20. století, starý sbírkový fond 05288 Jezdecká pistole pruská, vz.1850 se zápalkovým zámkem, 1850, koupě 04133, Sklenice pivní z rubínového skla, století 19.-první polovina, starý sbírkový fond 033725/3, Šandová: Plyšové hračky firmy Hamiro, Rokycany, 50. léta 20. století, vlastní dokumentace 041441, Československá revoluční medaile ruského legionáře Ferdinanda Vacína z Klabavy, 1918, převod 06762, Čepeček, holubinka, počátek 20. století, starý sbírkový fond 014794, Václav Koukolíček, Milenci, plastika, patinovaná sádra, polovina 20. století, koupě 599/1967; 01034/1-2, Zámek s klíčem ozdobný renesanční, železo, kostel P. Marie Sněžné , Rokycany, 17. stol., starý sbírkový fond. 638/1967; 01339, Sv. Jakub, polychromovaná dřevořezba z lipového dřeva, 18. stol., lokalita neznámá, starý sbírkový fond. 36/1983; 016096, Stříbrná nádoba (terina) na polévku ve tvaru trojstěžníku, 17. stol., dar Jana Mikoláška, Rokycany. Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech, podsbírka jiná společenskovědná - fond archeologie a faleristika, uložení předmětů v depozitáři Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech, podsbírka jiná společenskovědná uložení fondu militaria v depozitáři Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech, podsbírka jiná společenskovědná - uložení fondu porcelánu v depozitáři. Foto M. Šandová, 2014 Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech, podsbírka jiná společenskovědná - uložení fondu textilu v depozitáři. Foto M. Šandová, 2014. Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech, podsbírka jiná společenskovědná - fond železo-kovy, uložení v depozitáři. Foto M. Šandová, 2014