25 - Knižní celky

 1. Sbírkalupa Sbírka Národního muzea
  ÚzemíV podsbírce 25 jiná – knižní celky jsou uloženy tisky převážně české provenience, vzniklé v českých zemích nebo na území bývalého Československa.
  ObdobíV podsbírce 25 jiná – knižní celky jsou knihy, časopisy a další tisky z 18. až 21. století, získané darem, převodem nebo nákupem. Z části se jedná o osobní knihovny významných postav moderní české knižní kultury a sběratelů, zařazené do sbírek Národního muzea v druhé polovině 20. století.
  PředmětyV podsbírce 25 jiná – knižní celky jsou nahlášeny zvláště knihovny osobností 20. století (výtvarníci, typografové, literární historici, sběratelé). Velmi cenná je knihovna Josefa Váchala, zakoupená z větší části v roce 1989, která obsahuje českou a světovou literaturu, české bibliofilské tisky a časopisy a zvláště autorské tisky Josefa Váchala (52 svazků). Knihovna spisovatele a překladatele Miloše Martena má 32 svazků. Byla zakoupena v roce 1993 a jde převážně o literaturu s divadelní tematikou. Knihy Miloš Marten pravděpodobně sdílel se svojí družkou Annou Martenovou, nebo jí patřily. Knihovna typografa a nakladatele Aloise Chvály obsahuje 178 bibliofilských tisků menšího formátu vlastní produkce. Její větší část byla zakoupena v roce 1976, zbytek pak v roce 1987. Obsahově se jedná o výběr autorů české prózy a poezie, světové literatury, jsou zde i odborné studie k problematice knižní kultury. Knihovna literárního historika Miloslava Novotného byla hlavně zakoupena jako součást sbírky exlibris v roce 1964 a darem doplněna v roce 1965. Má celkem 163 svazků (exlibristická literatura). Knihovna sběratelky Jiřiny Paroubkové byla získána darem v letech 2004 až 2012. Je zde 86 svazků a obsahuje především českou literaturu k drobné grafice (exlibris). Knihovna sběratele Rudolfa Hlavy byla zakoupena v roce 1989. Obsahuje 1991 svazků. Jedná se především o literaturu se zaměřením na hudební vědu, dále zpěvníky, beletrii a časopisy. Sbírka obrozenské literatury v počtu 104 svazků se nachází v osobní knihovně literárního historika Rudolfa Havla, věnované do Národního muzea v roce 1999.Rozsahem a kvalitou jsou však zde nejvýznamnější provenienčně smíšené knižní fondy, Obrození a Bibliofilie. Jejich vznik ve 20. století souvisí se zvláštní ochranou obrozenských a bibliofilských tisků, potažmo knižních uměleckých vazeb, v Knihovně Národního muzea. Knižní fond Obrození byl budován od roku 1947 převody, koupěmi a dary a dnes má téměř 3000 svazků. Jsou zde základní díla českého národního obrození od poslední třetiny 18. století do šedesátých let 19. století (odborná a beletristická díla českých a slovenských obrozenců, almanachy, divadelní hry, kalendáře, modlitební knížky, časopisy a noviny). V některých případech tisky pocházejí z osobních knihoven významných představitelů veřejného života 19. a 20. století. Malým umělým knižním celkem jsou převážně české zpěvníky z 19. a 20. století, jejichž počet bude v budoucnu rozšiřován (dary, nákupy). Knižní fond Bibliofilie má své počátky ve třicátých letech 20. století a vznikal koupěmi a dary. Je stále doplňovaný o současnou českou bibliofilii a uměleckou knižní vazbu a dnes čítá téměř 3600 svazků především z 20. století. Významně je v tomto knižním fondu zastoupena prvorepubliková produkce bibliofilských tisků, mimořádné jsou pak autorské knihy a kvalitní umělecké knižní vazby českých knihařů 20. století.
  Obor25 - Jiná
  Počet předmětů8821