24 - Archeologická sbírka - fond Archeologické muzeum

 1. Sbírkalupa Sbírka Regionálního muzea v Teplicích
  Odkaz na www stránkyhttp://muzeum-teplice.cz
  ÚzemíSeverní Čechy, zejména okresy Ústí nad Labem, Teplice, Děčín, Litoměřice a Česká Lípa, menšími kolekcemi jsou zastoupeny též lokality z okresů Most, Chomutov, Louny, Liberec a Jablonec nad Nisou.
  ObdobíSbírka dokumentuje z pravěkých dějin období od mladší doby kamenné až po dobu římskou (6. tisíciletí před n. l. až 4. století n. l.) a dále raný středověk až novověk (6. - 20. století). Z pramenů k pravěkým dějinám je zvlášť významný materiál ze sídlišť mladší doby kamenné, z hrobových celků a sídlišť pozdní doby kamenné, ze sídlišť doby bronzové, halštatské, laténské a římské a nálezy z laténských kostrových hrobů připisovaných historickým Keltům.Z pramenů k ranému a vrcholnému středověku je velmi významný materiál z pohřebišť a sídlišť městského i venkovského charakteru a z výrobních center z Teplicka, Děčínska, Litoměřicka a Českolipska. Prameny dále obsahují doklady k datování středověkých panských sídel z okresů Děčín, Česká Lípa, Liberec a Jablonec nad Nisou, mimořádnou hodnotu představuje materiál z výzkumu areálu románského kostela, středověkého pohřebiště a panského sídla realizovaného na zámku v Duchcově. V roce 1971 bylo teplické muzeum pověřeno úkolem vybudovat v renovovaném raně barokním zámku v Bílině Archeologické muzeum Podkrušnohoří. Archeologické pracoviště bylo přemístěno do Bíliny a již od počátku roku 1972 začalo naplňovat koncepci centrálního archeologického muzejního pracoviště pro severní Čechy a shromažďovat fond Archeologické muzeum. Vybudován byl téměř výhradně vlastními terénními aktivitami a na jeho tvorbě se podíleli a podílejí P. Budinský (od roku 1972), J. Muška (od roku 1977), A. Rusó (od roku 1982), J. Waldhauser (v letech 1972 - 1981) a F. Gabriel (v letech 1975 - 1989).Evidence I. stupně fondu Archeologické muzeum je realizována do samostatné přírůstkové knihy archeologického oddělení v Bílině (symbol B) založené v roce 1972, v letech 1984 - 2001 byla část přírůstků před evidencí II. stupně nebo před převedením do evidence I. stupně podchycena v knize registrace archeologického oddělení.Evidence II. stupně fondu Archeologické muzeum je realizována, společně s fondem Teplice, v inventární řadě založené v roce 1947 Z. Váňou (symbol AM, od roku 1995 je evidence prováděna pomocí počítačové techniky v systému AISM).Publikace soupisů fondu Archeologické muzeum: P. Budinský, Výzkumy a přírůstky archeologického odboru Krajského muzea v Teplicích v letech 1972 - 1981, Teplice 1986. - P. Budinský a kolektiv, Výzkumy a přírůstky archeologického odboru Krajského muzea v Teplicích v letech 1982 - 1986, Teplice 1989; Přehled výzkumů a přírůstků archeologického oddělení teplického muzea v letech 1987 - 1993, in P. Budinský a kol., 100 let archeologické práce teplického muzea (1894 - 1994), Teplice 1994, s. 33-70. P. Budinský, 33 let archeologické práce teplického muzea na zámku v Bílině. Nejvýznamnejší objevy z let 1971 - 2004. Teplice 2007.
  PředmětyPodstatnou část fondu Archeologické muzeum tvoří keramické zlomky a celé nádoby, dále jsou zastoupeny zvířecí kosti, zlomky mazanice a doklady výrobní činnosti (struska, sklo-vina). Dále jsou zastoupeny kostěné, kamenné, bronzové a železné nástroje a zbraně, kamenné těrky a mlýnské kameny, kostěné, bronzové, švartnové, skleněné, jantarové, mosazné a železné ozdoby a pouze několika kusy ozdoby z drahých kovů (ze stříbra a zlata).
  Obor24 - Další
  Počet předmětů157016
   Pohled do archeologického depozitáře Pohled do archeologického depozitáře AM 181824, mince (Ag), Unčín u Krupky, okr. Teplice, vrcholný středověk AM 146 496, bronzový nákrčník se západkou, Radovesice, okr. Teplice, doba laténská AM 146 494, bronzový nánožník, Radovesice, okr. Teplice, doba laténská AM 146 497, AM 146 499, dvě bronzové spony, Radovesice, okr. Teplice, doba laténská AM 146 415, bronzová münsingenská spona, Radovesice, okr. Teplice, doba laténská AM 173931, železný klín, Dubí, okr. Teplice, středověk – novověk AM 191781, soudek, Radovesice u Bíliny, okr. Teplice, doba laténská AM 191390, přeslen, Radovesice u Bíliny, okr. Teplice, doba laténská AM 191692, brousek, Radovesice u Bíliny, okr. Teplice, doba laténská AM 191690, přeslen, Radovesice u Bíliny, okr. Teplice, doba laténská AM 191299, zásobnice Radovesice u Bíliny, okr. Teplice, doba laténská AM 191394, žernov, Radovesice u Bíliny, okr. Teplice, doba laténská AM 191292, soudek, Radovesice u Bíliny, okr. Teplice, doba laténská AM 191289-191290, mísa, Radovesice u Bíliny, okr. Teplice, doba laténská AM 191282, mísa, Radovesice u Bíliny, okr. Teplice, doba laténská AM 191237, soudek, Radovesice u Bíliny, okr. Teplice, doba laténská AM 191236, hrnec, Radovesice u Bíliny, okr. Teplice, doba laténská AM 191812, hrnec, Radovesice u Bíliny, okr. Teplice, doba laténská AM 191856, hrnec, Liběšice u Želenic, okr. Most, raný středověk AM 81810, záušnice (bronz), Teplice, středověk AM 81806, přeslen, Teplice, středověk AM 146581, cedník, Unčín u Krupky, okr. Teplice, středověk – novověk AM 173930, kladivo, Dubí, okr. Teplice, středověk – novověk AM 173924, rolnička, Běhánky, okr. Teplice, středověk – novověk AM 181841, hřeb, Unčín u Krupky, okr. Teplice, středověk – novověk AM 181840, kahan, Unčín u Krupky, okr. Teplice, středověk – novověk AM 138983, kování knižní vazby, Unčín u Krupky, okr. Teplice, středověk – novověk AM 191780, hrnec, Radovesice u Bíliny, okr. Teplice, doba laténská AM 191746, přeslen, Radovesice u Bíliny, okr. Teplice, doba laténská AM 191723, hrnec, Radovesice u Bíliny, okr. Teplice, doba laténská AM 191691, přeslen, Radovesice u Bíliny, okr. Teplice, doba laténská AM 191278- 191281, amfora, Radovesice u Bíliny, okr. Teplice, doba laténská AM 191572, přeslen, Radovesice u Bíliny, okr. Teplice, doba laténská AM 191571, cedník, Radovesice u Bíliny, okr. Teplice, doba laténská AM 191393, žernov, Radovesice u Bíliny, okr. Teplice, doba laténská AM 191391, přeslen, Radovesice u Bíliny, okr. Teplice, doba laténská AM 191361, hrnec, Radovesice u Bíliny, okr. Teplice, doba laténská AM 191297 - 191298, amfora, Radovesice u Bíliny, okr. Teplice, doba laténská AM 191293 - 191296, mísa, Radovesice u Bíliny, okr. Teplice, doba laténská AM 191291, mísa, Radovesice u Bíliny, okr. Teplice, doba laténská AM 191288, mísa, Radovesice u Bíliny, okr. Teplice, doba laténská AM 191283, mísa, Radovesice u Bíliny, okr. Teplice, doba laténská AM 191257-191285, zásobnice, Radovesice u Bíliny, okr. Teplice, doba laténská AM 191235, hrnec, Radovesice u Bíliny, okr. Teplice, doba laténská AM 27541, podkova, Cínovec, okr. Teplice, vrcholný středověk AM 191851, hrnec, Liběšice u Želenic, okr. Most, raný středověk AM 81809, záušnice (bronz), Teplice, středověk AM 81609, klín (železo), Teplice, středověk - novověk AM 191263, nádoba, Radovesice u Bíliny, okr. Teplice, doba laténská AM 191259, nádoba, Radovesice u Bíliny, okr. Teplice, doba laténská Radovesice, výzkum z roku 1982, putnovitá nádoba, mladší doba kamenná, kultura s lineární keramikou Radovesice, výzkum z roku 1981, bronzový nákrčník a spony, kultura historických Keltů, 3. století před n. l. Sobědruhy, depozitáře archeologické sbírky, záběr místnosti pro ukládání rekonstruované keramiky . Radovesice, výzkum z roku 1974, malovaná mísa, kultura Prakeltů, 2. polovina 5. století před n. l. Stálá expozice Pravěké dějiny Podkrušnohoří otevřená v roce 2000, scénář P. Budinský, výtvarné řešení M. Kubec Karta systematické evidence putnovité nádoby z Radovesic, výzkum 1982, kultura s lineární keramikou