19 - Písemnosti a tisky

 1. Sbírkalupa Sbírka Památníku národního písemnictví
  Odkaz na www stránkyhttp://www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz/
  ÚzemíČeská republika a evropské země.
  ObdobíJedná se o podsbírku písemností a tisků, která obsahuje rukopisy, staré tisky a knihy vydané do roku 1800. podsbríka obsahuje 882 rukopisů, 6000 starých tisků a 1580 titulů písniček a modliteb. Nejstarší rukopisy pocházejí ze 14. století, nejstarší tisky pocházejí z let 1470-1500. V podsbírce převažují tisky z 18. století.Podsbírka písemností a tisků vznikala postupně od roku 1952 (vznik PNP). Zpočátku byla tvořena zejména převzatými historickými knihovními fondy Strahovské knihovny (cca 130 000 rukopisů a starých tisků) a knihovními fondy ze zrušených klášterních knihoven o počtu celkem cca 300 000 svazků (např. knihovny premonstrátských klášterů v Teplé a v Želivě, knihovna kapucínů v Praze, knihovna benediktinů v Broumově, knihovna františkánů v Praze, knihovna dominikánů v Praze aj.). Zejména podsbírka starých tisků (tisky z let 1500-1800) byla v letech 1960 až 1991 postupně doplňována novými koupěmi. Od roku 1992 v souvislosti s novým statutem a zřizovací listinou PNP (od roku 2001), upravující základní činnost PNP se podsbírka nedoplňuje, akvizice dále neprobíhá.V letech 1991-2001 bylo z podsbírky vydáno 939 rukopisů a 164 prvotisků oprávněným osobám, zejména Královské kanonii premonstrátů na Strahově aj. Proces vydávání dosud probízá, podle předpokladu bude ukončen v roce 2003. Teprve poté bude podsbírka definitivně uzavřena.Písemnosti a tisky z podsbírky byly vystavovány jednak v dlouhodobé expozici PNP ve Strahovském klášteře (od roku 1953 do roku 1991), jednak na krátkodobých výstavách PNP a byly zapůjčovány ke krátkodobým výstavám institucí v celé ČR i v zahraničí.
  PředmětyPodsbírka písemností a tisků obsahuje rukopisy, staré tisky a knihy vydané do roku 1800 v počtu 764 rukopisů, 5049 starých tisků a 291 titulů kramářských tisků (stav k 31. 10. 2006).Jedná se o převážně papírový materiál (ručně vyrobený papír), některé rukopisy a tisky jsou psány a tištěny na pergamenu; část rukopisů a tisků je vázána v umělecky hodnotných vazbách (kůže, pergamen, textilie, kov).Podsbírka písemností a tisků vznikala postupně od roku 1952 (vznik PNP). Zpočátku byla tvořena zejména převzatými historickými knihovními fondy Strahovské knihovny (cca 130 000 rukopisů a starých tisků) a knihovními fondy z klášterních knihoven zrušených v 50. letech o počtu celkem cca 300 000 svazků (např. knihovny premonstrátských klášterů v Teplé a v Želivě, knihovna benediktinů v Broumově, knihovny dominikánů, františkánů a kapucínů v Praze aj.). Zejména fond starých tisků (tisky z let 1501-1800) byl v letech 1960 až 1991 postupně doplňován novými koupěmi a dary. Od roku 1992 v souvislosti s novým statutem a zřizovací listinou PNP (od roku 2001), upravující základní činnost PNP se podsbírka nedoplňuje, akvizice dále neprobíhá. V letech 1991-2004 bylo z podsbírky vydáno 1004 rukopisů, 164 prvotisků a 8007 starých tisků. Doplňování podsbírky bude nadále probíhat pouze formou zpracovávání sbírkových předmětů ze starých zásob nebo z darů.
  Obor19 - Písemnosti a tisky
  Počet předmětů16562
   Evidenční záznam kramářského tisku Depozitář podsbírky písemností a tisků Mejstřík, Martin : Štít Marie Panny aneb Katolické modlitby, 1791, pag. I. Sign. RKP I 108 Jöcher, Christian Gottlieb : Compendiöses Gelehrten-Lexicon... . - [Lipsko] : Johann Friedrich Gleditsch - syn [i.e. Johann Gottlieb Gleditsch], 1726. - Titulní strana. - Sign. S C 28 Jöcher, Christian Gottlieb : Compendiöses Gelehrten-Lexicon... . - [Lipsko] : Johann Friedrich Gleditsch - syn [i.e. Johann Gottlieb Gleditsch], 1726. - Nesign. mědirytinový frontispis. - Sign. S C 2 Depozitář podsbírky písemností a tisků Kristián z Koldína, Pavel : Práva a zřízení zemská Království českého v krátkou summu uvedená. - Praha : Jiří Nigrín, 1583. Titulní list (l. [1]a). Srov. Knihopis, č. 4.574. Sign. S II c 3. Jöcher : Gelehrten-Lexicon ... 1. - Lipsko : Gleditsch - dědicové, 1750. - Mědirytinový frontispis Johanna Christiana Gottfrieda Fritzsche podle předlohy Eliase Gottlieba Hausmanna. - Sign. S C 29 Skrbenský z Hříště, Kryštof Bernard : Lamentací na práva..., 1679, fol. [2]r (resp. pag. III). Sign. RKP I 4 Erronei ac Heretici Dogmatis ... Articuli. - Praha : Mikuláš Konáč z Hodištkova, [1520-1528]. Titulní list (l. [1]a (sign A1a)). Srov. BCBT 16. stol., Ar, č. 2-6. Sign. S XII f 6. Píseň nová o užitku nepokojné kořalky vnově na světlo vydaná. - [S.l.] : [s.t.n.], [1850], l. [1]a. Sign. T 31-36 Píseň nová o užitku nepokojné kořalky vnově na světlo vydaná. - [S.l.] : [s.t.n.], [1850], l. [1]b. Sign. T 31-36 Píseň nová o užitku nepokojné kořalky vnově na světlo vydaná. - [S.l.] : [s.t.n.], [1850], l. [3]a. Sign. T 31-36 Nová píseň všem kuřákům a šňupákům obětovaná. - Uherská Skalice : Josef Škarnicl - dědicové, [s.a.], l. [1]a. Sign. T 302 Dopis Athanasia a Sancto Josepho [Eliáše Sandricha] Janu Markvartovi Kocovi z Dobrše obsahující genealogické údaje k rodu Koců, 1768, 10. června. Adresa (in rubro). Sign. RKP II 80 Nová píseň všem kuřákům a šňupákům obětovaná. - Uherská Skalice : Josef Škarnicl - dědicové, [s.a.], l. [3]a. Sign. T 302 Píseň nová o užitku nepokojné kořalky vnově na světlo vydaná. - [S.l.] : [s.t.n.], [1850], l. [2]b. Sign. T 31-36 Píseň nová o užitku nepokojné kořalky vnově na světlo vydaná. - [S.l.] : [s.t.n.], [1850], l. [3]b. Sign. T 31-36 Zahradníček, František: Nová píseň k výstraze všem pijákům kořalky. - Praha : Jan Spurný, 1859, l. [1]a. Sign. T 33-34 Zahradníček, František: Nová píseň k výstraze všem pijákům kořalky. - Praha : Jan Spurný, 1859, l. [1]b. Sign. T 33-34 Zahradníček, František: Nová píseň k výstraze všem pijákům kořalky. - Praha : Jan Spurný, 1859, l. [2]a. Sign. T 33-34 Zahradníček, František: Nová píseň k výstraze všem pijákům kořalky. - Praha : Jan Spurný, 1859, l. [2]b. Sign. T 33-34 Píseň nová o užitku nepokojné kořalky vnově na světlo vydaná. - [S.l.] : [s.t.n.], [1850], l. [2]a. Sign. T 31-36 Píseň nová o užitku nepokojné kořalky vnově na světlo vydaná. - [S.l.] : [s.t.n.], [1850], l. [4]a (l. [4]b vacat). Sign. T 31-36 Nová píseň všem kuřákům a šňupákům obětovaná. - Uherská Skalice : Josef Škarnicl - dědicové, [s.a.], l. [1]b. Sign. T 302 Nová píseň všem kuřákům a šňupákům obětovaná. - Uherská Skalice : Josef Škarnicl - dědicové, [s.a.], l. [2]a. Sign. T 302 Nová píseň všem kuřákům a šňupákům obětovaná. - Uherská Skalice : Josef Škarnicl - dědicové, [s.a.], l. [2]b. Sign. T 302 Nová píseň všem kuřákům a šňupákům obětovaná. - Uherská Skalice : Josef Škarnicl - dědicové, [s.a.], l. [3]b. Sign. T 302 Nová píseň všem kuřákům a šňupákům obětovaná. - Uherská Skalice : Josef Škarnicl - dědicové, [s.a.], l. [4]a. Sign. T 302 Nová píseň všem kuřákům a šňupákům obětovaná. - Uherská Skalice : Josef Škarnicl - dědicové, [s.a.], l. [4]b. Sign. T 302 Spravedlivé od římsko-katolického Pražana učiněné Mistra Kašpara Royko stíhání, 1785, fol. [1]v-[2]r. - Rýmovaný pamflet proti osvícenskému církevnímu historiku Kašparu Roykovi. Sign. RKP I 364 Spravedlivé od římsko-katolického Pražana učiněné Mistra Kašpara Royko stíhání, 1785, fol. [1]r-[4]v. - Rýmovaný pamflet proti osvícenskému církevnímu historiku Kašparu Roykovi. Sign. RKP I 364 Spravedlivé od římsko-katolického Pražana učiněné Mistra Kašpara Royko stíhání, 1785, fol. [3]v-[4]r. - Rýmovaný pamflet proti osvícenskému církevnímu historiku Kašparu Roykovi. Sign. RKP I 364 Dopis Athanasia a Sancto Josepho [Eliáše Sandricha] Janu Markvartovi Kocovi z Dobrše obsahující genealogické údaje k rodu Koců, 1768, 10. června. Sign. RKP II 80 Dopis Athanasia a Sancto Josepho [Eliáše Sandricha] Janu Markvartovi Kocovi z Dobrše obsahující genealogické údaje k rodu Koců, 1768, 10. června. Sign. RKP II 80 Spravedlivé od římsko-katolického Pražana učiněné Mistra Kašpara Royko stíhání, 1785, fol. [2]v-[3]r. - Rýmovaný pamflet proti osvícenskému církevnímu historiku Kašparu Roykovi. Sign. RKP I 364 Jöcher, Christian Gottlieb : Allgemeines Gelehrten-Lexicon ... 1., A-C. - Lipsko : Johann Friedrich Gleditsch - dědicové, 1750. - Titulní strana. - Sign. S C 29/1 Katalog profesorské knihovny učitelského ústavu ve Sv. Janu pod Skalou. - Přiložený protektorátní seznam zakázaných knih, jež mají být z knihovny vyřazeny, 1940, l. [1]a. - Sign. RKP IV 13 Katalog profesorské knihovny učitelského ústavu ve Sv. Janu pod Skalou. - Přiložený protektorátní seznam zakázaných knih, jež mají být z knihovny vyřazeny, 1940, l. [1]b. - Sign. RKP IV 13 Katalog profesorské knihovny učitelského ústavu ve Sv. Janu pod Skalou. - Přiložený protektorátní seznam zakázaných knih, jež mají být z knihovny vyřazeny, 1940, l. [2]a. - Sign. RKP IV 13 Katalog profesorské knihovny učitelského ústavu ve Sv. Janu pod Skalou. - Přiložený protektorátní seznam zakázaných knih, jež mají být z knihovny vyřazeny, 1940, l. [2]b. - Sign. RKP IV 13 Katalog profesorské knihovny učitelského ústavu ve Sv. Janu pod Skalou. - Přiložený zápis o vyřazení dvou knih od autorů židovského původu, 1940, 16. prosince. - Sign. RKP IV 13 Faksimile prvotisku Faksimile prvotisku Faksimile prvotisku Faksimile prvotisku Faksimile prvotisku Faksimile prvotisku Zápisník Václava Aloise Majera (1856-1932), bosého augustiniána z konventu ve Lnářích, 1925-1932. - Účty, deník z cesty do Říma 30.4. - 27.5. 1925. - Fol. 5v-6r. - Sign. RKP I 13 Zápisník Václava Aloise Majera (1856-1932), bosého augustiniána z konventu ve Lnářích, 1925-1932. - Deník z cesty do Říma 30.4. - 27.5. 1925. - Fol. 6v-7r. - Sign. RKP I 13 Zápisník Václava Aloise Majera (1856-1932), bosého augustiniána z konventu ve Lnářích, 1925-1932. - Deník z cesty do Říma 30.4. - 27.5. 1925. - Fol. 7v-8r. - Sign. RKP I 13 Zápisník Václava Aloise Majera (1856-1932), bosého augustiniána z konventu ve Lnářích, 1925-1932. - Deník z cesty do Říma 30.4. - 27.5. 1925. - Fol. 8v-9r. - Sign. RKP I 13 Zápisník Václava Aloise Majera (1856-1932), bosého augustiniána z konventu ve Lnářích, 1925-1932. - Deník z cesty do Říma 30.4. - 27.5. 1925. - Fol. 9v-10r. - Sign. RKP I 13 Zápisník Václava Aloise Majera (1856-1932), bosého augustiniána z konventu ve Lnářích, 1925-1932. - Deník z cesty do Říma 30.4. - 27.5. 1925. - Fol. 10v-11r. - Sign. RKP I 13 Zápisník Václava Aloise Majera (1856-1932), bosého augustiniána z konventu ve Lnářích, 1925-1932. - Deník z cesty do Říma 30.4. - 27.5. 1925. - Fol. 11v-12r. - Sign. RKP I 13 Zápisník Václava Aloise Majera (1856-1932), bosého augustiniána z konventu ve Lnářích, 1925-1932. - Deník z cesty do Říma 30.4. - 27.5. 1925. - Fol. 12v-13r. - Sign. RKP I 13 Zápisník Václava Aloise Majera (1856-1932), bosého augustiniána z konventu ve Lnářích, 1925-1932. - Deník z cesty do Říma 30.4. - 27.5. 1925. - Fol. 13v-14r. - Sign. RKP I 13 Zápisník Václava Aloise Majera (1856-1932), bosého augustiniána z konventu ve Lnářích, 1925-1932. - Deník z cesty do Říma 30.4. - 27.5. 1925. - Fol. 14v-15r. - Sign. RKP I 13 Zápisník Václava Aloise Majera (1856-1932), bosého augustiniána z konventu ve Lnářích, 1925-1932. - Deník z cesty do Říma 30.4. - 27.5. 1925, zápisy o dění v konventu. - Fol. 15v-16r. - Sign. RKP I 13 Zápisník Václava Aloise Majera (1856-1932), bosého augustiniána z konventu ve Lnářích, 1925-1932. - Účty, zápisy o dění v konventu. - Fol. 16v-17r. - Sign. RKP I 13 Zápisník Václava Aloise Majera (1856-1932), bosého augustiniána z konventu ve Lnářích, 1925-1932. - Biografické údaje o rodině. - Fol. 63r. - Sign. RKP I 13