24 - Anthropos-osteologie

 1. Sbírkalupa Sbírka Moravského zemského muzea
  ÚzemíPřevážně Morava, ojediněle Slovensko a Čechy
  ObdobíChronologická evidence - I. Stupeň: hlavně starší čtvrtohory (pleistocén), ojediněle i terciér a holocén. II. Stupeň: řada Ok = pleistocén, ojediněle holocén, Ot = terciér, bez předznamenání = holocénní srovnávací materiálSbírka obsahuje pozůstalost soukr. badatelů z přelomu 19. a 20. století (Maška, Kříž, Knies, Makowsky aj.), materiál z výzkumů K. Absolona (hlavně z Předmostí, Dol. Věstonic a jesk. Pekárny) a z akviziční činnosti MZM (zejména Milovice, jesk. Kůlna, Dol. Věstonice).
  PředmětyZ terciéru, pleistocénu a ojediněle i holocénu kosti, vesměs zlomkovité. Pleistocénní kosti pocházejí většinou z archeologických lokalit (např. Dolní Věstonice, Předmostí, Milovice, jesk. Kůlna, jesk. Pekárna). Holocénní srov. mat. většinou obsahuje celé kostry. Ojediněle i kvartérní měkkýši.
  Obor24 - Další
  Počet předmětů158389
    Mammuthus primigenius – stolička, jeskyně Šipka. Mammuthus primigenius – kel, Předmostí u Přerova. Canis lupus – lebka v sedimentu, Předmostí u Přerova. Gulo gulo – lebka, Předmostí u Přerova. Mammuthus primigenius – horní čelist mláděte, Předmostí u Přerova. Diceros bicornis – pánev, recentní srovnávací materiál ZOO Dvůr Králové. Equus caballus – lebka se spodní čelistí, recentní srovnávací materiál bez lokality. uložení materiálu v zásuvkách, depozitář Brno- Zelný trh. uložení materiálu v krabicích, depozitář Budišov. uložení materiálu volně v regálech, depozitář Budišov. Diceros bicornis – lebka se spodní čelistí, recentní srovnávací materiál ZOO Dvůr Králové. Rangifer tarandus – lebka se spodní čelistí, recentní srovnávací materiál bez lokality. Crocuta crocuta – lebka se spodní čelistí, recentní srovnávací materiál bez lokality. Martes foina – montovaná kostra, recentní srovnávací materiál bez lokality. Elephas maximus – spodní čelist, recentní srovnávací materiál bez lokality. Deinotherium sp. – krční obratel, Hlohovec. Deinotherium sp. – horní čelist, Hlohovec. Zygolophodon sp. – fragment spodní stoličky, Mikulov- Czujanova pískovna. Zygolophodon sp. – horní stolička, Mikulov- Czujanova pískovna. Zygolophodon sp. – spodní stolička, Mikulov- Czujanova pískovna. Proboscidea – stehení kost, Mikulov- Czujanova pískovna. Canis cf. ferus – fragment lebky, Květnice u Tišnova. Bos sp. – dolní čelist, Holštejn- lom. Sus sp. – fragment lebky, Holštejn- lom. Panthera sp. – spodní čelist, Holštejn- lom. Ursus deningeri – spodní čelist, jeskyně „Za hájovnou“. Panthera fosilis – spodní čelist, jeskyně „Za hájovnou“. Bos primigenius – pažní kost, Stránská skála. Bos primigenius – metacarpus, Stránská skála. Panthera cf. gombazsoegensis – dolní čelist, Stránská skála. Panthera spelaea – lebka, Sloupsko-Šošůvské jeskyně. Crocuta spelaea – lebka, Sloupské jeskyně. Ursus ex gr. spelaeus – lebka, jeskyně Pod hradem. Cuon europaeus – fragment lebky, horní a dolní čelisti, jeskyně Jáchymka. Crocuta spelaea – lebka, jeskyně Javorka. Panthera spelaea – lebka, jeskyně Výpůstek. Panthera spelaea – dolní čelist mláděte, jeskyně Výpůstek. Ursus cf. ingressus – lebka se spodní čelistí, Barová jeskyně. Panthera spelaea – lebka, Barová jeskyně. Canis lupus – spodní čelist, Barová jeskyně. Ursus cf. ingressus – lebka, Barová jeskyně. Crocuta spelaea – fragment spodní čelisti, Barová jeskyně. Panthera spelaea – spodní čelist, jeskyně Švédův stůl. Rangifer tarandus – metatarsus, Panthera spelaea - špičák, Mladečské jeskyně. Panthera spelaea – fragment horní čelisti, jeskyně Kůlna. Rangirer tarandus – fragmenty parohů, jeskyně Pekárna. Ursus ex gr. spelaeus – spodní čelist, jeskyně Šipka. Panthera spelaea – spodní čelist, jeskyně Šipka. Mammuthus primigenius – pažní kost, Dolní Věstonice. Canis lupus – pánev, holenní kost, vřetenní kost, Rangifer tarandus - loketní kost, Dolní Věstonice. Coelodonta antiquitatis – dolní čelist mladého jedince, Brno- Židenice. Bos seu bison – patní kost, vřetenní kost, holenní kost, Brno- Červený kopec. Crocuta spelaea – dolní čelist, holenní kost, stehenní kost, Řeporyje.