9 - Archeologická

 1. Sbírkalupa Sbírka Oblastního muzea Děčín
  ÚzemíPředměty ve sbírce pochází většinou z města Děčín, Děčín-Podmokly, děčínského regionu - Bělá, Boletce, Benešov nad Ploučnicí, Dobkovice, Františkov, Choratice, Chrochvice, Jedelka, Jetřichovice, Křešice, Sněžník, Těchlovice, Vysoká Lípa, z části ze sousedních regionů např. Ústecko - Neštěmice, Blansko, Hrbovice, Střekov, Ústí nad Labem, Valtířov, Českolipsko - Horní Police, Žandov, Dolní Prysk, Dřevčice, a jiné např. Praha. Některé exponáty pochází z ciziny Celementia (římská stanice na Dunaji) nebo nemají bližší určení - Labe, nebo nemají lokaci vůbec.
  ObdobíSbírka dokumentuje časové období od paleolitu po vrcholný středověk, základem sbírky tzv. Palmeho sbírka, starý muzejní fond muzea v Děčíně a muzea v Podmoklech. První archeologické nálezy byly učiněny na počátku 19. století při stavbě tzv. Umlauftovy továrny. Další významné objevy následovaly při stavbě průmyslových objektů během 1. poloviny 20. století. Od roku 1983 je fond obohacen předměty z výzkumu PhDr. Františka Gabriela na skalních hrádcích v Kyjově, zámku v Benešově nad Ploučnicí, Františkově a hradě Tolštějně.
  PředmětyMateriál: keramika, kovy (bronz, železo), kámen, kosti, sklo.
  Obor9 - Archeologická
  Počet předmětů4537
   1/86,Část srpu, 212mm, bronz,kopie ( originál v muzeu v Mnichově), Palmeho sbírka A 1151 Část dveřního pantu, Soubor keramiky a kovových předmětů-výzkum lokality Kyjov-srpen 1984, 2. polovina 13. a počátek 14. století, A 2067 Část nádoby, v 125mm okraj a podhrdí s červeně malovaným dekorem, v 125mm, polovina 14. století 71/86, fragment nádoby - kultura lužická, Děčín - Stoliční vrch, Gebirge Verein Böhm. Schweiz, kamenný vrtaný přívěsek - kulturně neurčeno, Děčín Stoliční vrch , poloha - cesta Ecce Homo A 140 Podkova, Fe, 110x 95 mm, Soubor keramiky a kovových předmětů-výzkum lokality Kyjov-srpen 1984, 2. polovina 13. a počátek 14. století A 185 Bronzová nádobka, v 45mmSoubor keramiky a kovových předmětů-výzkum lokality Kyjov-srpen 1984, 2. polovina 13. a počátek 14. století 1/86, Nákrčník, 215cm, bronz, Praha- Libeň, Palmeho sbírka A 145 Nástroj, v 112mm, Soubor keramiky a kovových předmětů-výzkum lokality Kyjov-srpen 1984, 2. polovina 13. a počátek 14. století A 204 Doplněná nádoba, v 168mm,Soubor keramiky a kovových předmětů-výzkum lokality Kyjov-srpen 1984, 2. polovina 13. a počátek 14. stol. A 309 Fragment sekery bez tuleje , 148 x 114mm, Soubor keramiky a kovových předmětů-výzkum lokality Kyjov-srpen 1984, 2. polovina 13. a počátek 14. století A 310 Část nože, v 250mm , Soubor keramiky a kovových předmětů-výzkum lokality Kyjov-srpen 1984, 2. polovina 13. a počátek 14. století A 311 Část ostruhy, v 95mm, Soubor keramiky a kovových předmětů-výzkum lokality Kyjov-srpen 1984, 2. polovina 13. a počátek 14. století A 316 Úchyt, tordovaný držák k vědérku ? d 195mm, Soubor keramiky a kovových předmětů-výzkum lokality Kyjov-srpen 1984, 2. polovina 13. a počátek 14. století Klín, v 90mm, soubor keramiky a kovových předmětů-výzkum lokality Kyjov-srpen 1984, 2. polovina 13. a počátek 14. století A 916 Doplněná nádoba, š380 x v138mm, Soubor keramiky a kovových předmětů-výzkum lokality Kyjov-srpen 1984, 2. polovina 13. a počátek 14. století, A 1135 Klíč, d 135mm, Soubor keramiky a kovových předmětů-výzkum lokality Kyjov-srpen 1984, 2. polovina 13. a počátek 14. století A 1139 Držák, Soubor keramiky a kovových předmětů-výzkum lokality Kyjov-srpen 1984, 2. polovina 13. a počátek 14. století , A 1239 Přeslen, Soubor keramiky a kovových předmětů-výzkum lokality Kyjov-srpen 1984, 2. polovina 13. a počátek 14. století A 2058 část ucha s páskovým prožlabením, š 54mm, červeně malovaný ornament, výzkum Mariánská louka 1938, přelom 13. a14. století A 2068 Část nádoby, okraj a podhrdlí bez dekoru, jemně plavená hlína, import? 2. polovina 13. století A 2079/3 š 100mm Část okraje nádoby s červeně malovanou linkou,přelom 13. a 14. století 72/86 A 1892 - 1900/1-17, fragmenty nádob – středověk, Děčín - Stoliční vrch , poloha Heinburg (východní strana) 73/86 štípaná industrie - neolit, eneolit, Děčín - Stoličný vrch, poloha Hirschtränke bei nachst Kaiser Ansicht 75/86 štípaná industrie , neolit – eneolit, Děčín Stoliční vrch , poloha - Focksche Höhe, svrchní labská terasa A 1803, 69/86 ,fragmenty nádoby - kultura lužická, Děčín, poloha - Ungrmannova pískovna Celkový pohled do depozitáře Archeologie Celkový pohled do depozitáře archeologie Pohled na uložení sbírkových předmětů v krabicích Pohled na uložení sbírkových předmětů v krabicích Pohled na uložení sbírkových předmětů v krabicích a regálech