24 - Archeologická-fond Archeologického ústavu

 1. Sbírkalupa Sbírka Oblastního muzea Děčín
  ÚzemíSbírka obsahuje archeologické nálezy z výzkumu Mariánské louky (dnes areál koupaliště) v Děčíně. Dále obsahuje archeologické nálezy ze středověké sklárny v Doubici u Chřibské.
  ObdobíArcheologický výzkum Mariánské louky probíhal již v roce 1938 při stavbě polikliniky, kdy bylo zjištěno hradištní osídlení. V 80. letech 20. století zde probíhal záchranný výzkum při stavbě koupaliště, který vedl PhDr. Tomáš Velimský, který odhalil středověké sídliště zámku, osídlené v 13. - 14. století.Archeologický výzkum středověké sklárny v Doubici u Chřibské, který vede PhDr. Eva Černá, výzkum probíhá od roku 1996 a stále pokračuje. Sklárna v Doubici byla činná v 15 - 16. století.
  PředmětyVe sbírce jsou zastoupeny především, keramika, kovy (bronz, železo, stříbro, cín), kosti, sklo, dřevěné uhlíky, kůže.
  Obor24 - Další
  Počet předmětů17
   př. č 139/88/69, část přeslenu r 1,8cm, přelom 13. až 14. století, Archeologický výzkum Mariánská louka Děčín př. č.40/87/9, kulička, r 1,4cm, přelom 13. až 14. století, Archeologický výzkum Mariánská Louka Děčín př. č. 139/88 -86 Sonda 77 V, hl. 130 140cm, střepy, přelom 13 - 14. století, Archeologický výzkum Mariánská louka Děčín př. č. 139/88-66 Sonda 27-2, sektor K-6, zásyp hrobu 339, střepy, přelom 13. - 14. století, Archeologický výzkum Mariánská louka Děčín př. č.27/84, část mísy s červeně malovaným okrajem, 11,6cm, 14. století Archeologický výzkum Mariánská louka, Děčín př. č.139/88,část nádoby s hrdlem a okrajem, v18,8cm,Archeologický výzkum Mariánská louka přelom 13. a14. století, Děčín př. 27/84, neúplný džbánek s třemi červeně malovanými pruhy na pod hrdlí, v 11,5cm, přelom 13. až 14. století, Archeologický výzkum Mariánská louka, Děčín př. č. 139/88/37, kulička r 1,5cm, Archeologický výzkum Mariánská louka Děčín přelom 13. a14. století, př.č. 14/86 - 10, kostel sv. Václava, přelom 13. a 14. století, Mariánská louka Děčín př.č. 27/84 -213 sonda 23, 13. až 14. století, Archeologický výzkum Mariánská louka př.č. 27/84 -199 střepy, sonda 23, přelom 13. a14. století, Mariánská louka Děčín př. č. 27/84 - 88, Sonda 2, objekt 18, střepy pod uhlíkatou vrstvou a mazanicí, 13. - 14. století, archeologický výzkum Mariánská louka Děčín př. č.14/86 - 18 středověká kulturní vrstva, kostel sv. Václava a Blažeje, 13 až 14. století, Archeologický výzkum Mariánská louka, Děčín př. č. 27/84 - 115 Sonda 2, objekt 18, zemnice, vrstva mazanice, střepy, přelom 13. - 14. století, Archeologický výzkum Mariánská louka Děčín př.č.139/88-75, Sonda 27-2, sektor l, hl. 160cm, střepy, přelom 13 - 14. století, Archeologický výzkum Mariánská louka Děčín př. č. 14/86-5 HROB 2, 13 až 14. století, kostel sv. Václava, Archeologický výzkum střepy ze zásypu , 13. až 14. století, kostel sv. Václava, Archeologický výzkum Mariánská louka př. č. 139/88 - 59 Sonda 27, části nádob, přelom 13. a 14. století, Archeologický výzkum Mariánská loula Děčín př. č. 27/84 - 164 Nádoba s okrajem částečně slepená, přelom 13. a 14. století, Archeologický výzkum Mariánská louka Děčín př. č. 27/84 část nádoby se dnem, přelom 13. - 14. století, Archeologický výzkum Mariánská louka Děčín, př. č. 27/84 - 184, Sonda 23, vrstva 7, přelom 13. - 14. stol. Mariánská louka Děčín př. č. 14/86 - 12 střepy kulturní vrstva, 13. až 14. století, kostel sv. Václava, Archeologický výzkum Mariánská louka př. č. 14/86-19, střepy ze zásypu , 13 až 14. století, kostel sv. Václava, Archeologický výzkum Mariánská louka př. č. 14/86-9 sonda 2 střepy z kulturní vrstvy 13. až 14. století, kostel sv. Václava a Blažeje, Archeologický výzkum Mariánská louka př. č. 14/86 - 8 sonda 2, 3 až 14. století, kostel sv. Václava a Blažeje, Archeologický výzkum Mariánská louka př.č. 27/87 sonda 23, 13. až 14. století, Archeologický výzkum Mariánská louka př.č. 27/87-90 sonda 2, objekt 18, mazanicové destrukce, 13. až 14. století, Archeologický výzkum Mariánská louka Děčín př. č.139/88-95 Sonda 27, sektor 2,hl. 180 cm, přelom 13 a 14. stol., Archeologický výzkum Mariánská louka Děčín př. č. 139/88 -65 Sonda 27-2, sektor K, střepy, přelom 13 - 14. století, Archeologický výzkum Mariánská louka Děčín př. č. 139/88 -88 Sonda 27 V, hl. 130 - 140cm, střepy, přelom 13. - 14. století, Archeologický výzkum Mariánská louka Děčín př. č. 139/88 - 92 Kamenné kolečko uprostřed dírka, Sonda 27-V, sektor u zdi, hl. 170cm, střepy, přelom 13. - 14. století, Archeologický výzkum Mariánská louka Děčín př. č. 27/84 - 115, Sonda 2, objekt 18, hl. 160cm, zemnice, střepy, přelom 13. - 14. století, Archeologický výzkum Mariánská louka Děčín př. 27/84 702, 703, 704 část nádoby - slepeno, přelom 13. - 14. století, Archeologický výzkum Mariánská louka Děčín 27/84 - 489 tělo bez dna a podhrdlí - část nádoby - slepeno, přelom 13. - 14. století, Archeologický výzkum Mariánská louka Děčín př. č. 27/84 - 79, část nádoby - slepeno ( část těla a část těla se zbytky dna , přelom 13. - 14. století, Archeologický výzkum Mariánská louka Děčín př. č.139/88-82 Sonda 27, sektor N, hl 140 - 150cm, přeslen zlomený, přelom 13. -14. století, Archeologický výzkum Mariánská Louka Děčín př. č. 27/84 - 88, Sonda 2, objekt 18, střepy pod uhlíkatou vrstvou, 13. - 14. století, archeologický výzkum Mariánská louka Děčín př. č. 14/86- 19 Sonda 5, hrob 7 střepy ze zásypu, přelom 13. - 14. století Mariánská louka Děčín př. č. 27/84 -107 Sonda 2 objekt 18 zemnice, střepy z mazanic. destrukce, Archeologický výzkum Mariánská louka Děčín př. č. 16/86, střepy, Sonda 16, vrstva 4, 13. - 14. století, Mariánská louka Děčín př. č. 139/88 - 70 Sonda 27-2, sektor L, hl. 140cm, část mušle, přelom 13. - 14. století, Archeologický výzkum Mariánská louka Děčín př. č. 27/84 - 708, studna u dna části nádob, slepeno,přelom 13. - 14. století, Archeologický výzkum Mariánská louka Děčín př. č. 27/84- 164 slepená část nádoby se dnem, střepy s okrajem, přelom 13. - 14. století, Archeologický výzkum Mariánská louka Děčín př.č. 27/84 164, část nádoby s páskovým uchem, jemně plavená hlína, poč. 14. století, Archeologický výzkum Mariánská louka Děčín př. č. 14/86 - 12 střepy, Sonda 2, kostel sv. Václava a Blažeje, přelom 13 a 14. století, výzkum Mariánská louka Děčín př. č. 14/86 - 11 Sonda 2 spodní vrstva, kostel sv. Václava a Blažeje, 13. až 14. století, Archeologický výzkum Mariánská louka, Děčín př. č. 14/86 - 9 Sonda 2, středověká kulturní vrstva, kostel sv. Václava a Blažeje, přelom 13. - 14. století, Mariánská louka Děčín př. č. 24/84 -412, slepená část nádoby s okrajem červenými linkami na podhrdlí, začátek 14. století, Archeologický výzkum Mariánská louka,Děčín př. č. 27/84 - 164 část slepené nádoby -výdutě v podhrdlí s červeně malovanou linkou a vlnovkou, střepy s červenou linkou jemně plav. hlína, poč. 14. století, Archeol. výzkum Mariánská louka Děčín př. č. 27/84 - 164 tři různá dna nádob, přelom 13. a 14. století, Archeologický výzkum Mariánská louka Děčín př. č.14/86 - 14, Sonda 2, hrob 3 střepy ze zásypu, kostel sv. Václava a Blažeje, 13. až 14. století, Archeologický výzkum Mariánská louka, Děčín Pohled do bedny na uložení sbírkových předmětů Pohled do depozitáře Archeologie - fond památkový ústav Pohled na uložení sbírkových předmětů Pohled do depozitáře Archeologie - fond pam. ústav Pohled do depozitáře Archeologie - fond pam. ústav Pohled do depozitáře Archeologie - fond památkový ústav