2 - Petrografická

 1. Sbírkalupa Sbírka Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně
  ÚzemíZcela převažující část této sbírky pochází ze sběrů na území bývalého Československa a z něj jde hlavně o území současné České republiky. Geologicky jde o dvě oblasti, odkud sběry hornin vytvořily petrografickou podsbírku a to Český masiv a Západní Karpaty. Převážný podíl celé sbírky pak připadá na moravskou část Západních Karpat.
  ObdobíNejstarší sběry hornin této sbírky jsou ze třicátých let dvacátého století a převážná část celé sbírky pochází z let 1944 - 1958. Základ sbírky byl utvořen sběratelem (tehdejším spolupracovníkem Muzea J. A. Komenského v Uherském Brodě) Svatoplukem Krausem z Uherského Brodu. Z tohoto muzea byla celá jeho sbírka hornin převzatá podle hospodářské smlouvy v r. 1985 do tehdejšího Oblastního muzea jihovýchodní Moravy v Gottwaldově - nyní Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně. Svatopluk Krause byl také asi do roku 1962 kurátorem sbírky v době, kdy byla uložená v Muzeu J. A. Komenského v Uherském Brodě.
  PředmětySbírku tvoří vzorky všech tří základních druhů hornin tj. horniny vyvřelé, přeměněné (metamorfované) a usazené (sedimentární). Nejpočetněji jsou ze tří uvedených skupin zastoupeny horniny vyvřelé.
  Obor2 - Petrografická
  Počet předmětů2796
   P 369 - DIORIT amfibolický - z lokality Brno - Bystrc, z lomu u silnice. Struktura je hypidiomorfně zrnitá. Součástky jsou všesměrně orientované s náznakem usměrnění. Obsidián - Liparské ostrovy Pěnovec - sz. od Březnice okres Zlín; vysrážený uhličitan vápenatý na rostlinných zbytcích (kořínky, stonky, listy) Pískovec - Rasová - lom; pískovec s mechanoglyfy a bioglyfy P 340 - SYENIT amfibolicko-biotitický z lokality Petrovice - na JJZ od Nového Města na Moravě ze starého lomu v lese. Má porfyrickou strukturu s hypidiomorfně zrnitou základní hmotou a vyrostli uložení sbírkových předmětů petrografické podsbírky 1 uložení sbírkových předmětů petrografické podsbírky 3 uložení sbírkových předmětů petrografické podsbírky 2