5 - Botanická

 1. Sbírkalupa Sbírka Oblastního muzea Děčín
  ÚzemíSbírkové předměty pochází z okresu Děčín.
  ObdobíJedná se o herbáře dokumentující floru na území Děčínska na konci 19. století, Herbáře pochází ze starého sbírkového fondu muzea v Děčíně.
  PředmětyPapír a biologický materiál - flóra - vyšší rostliny.
  Obor5 - Botanická
  Počet předmětů2586
   PB 18 Bojínek Luční, lokalita Sedlo, Česká Kamenice PB 4 Lnice květel, u železniční zastávky Horní Kamenice PB Komonice lékařská, násep železniční tratě, Česká Kamenice PB 8 Heřmánek pravý, u železniční tratě, Česká Kamenice P 6 Čekanka Obecná, u n. p. Bonex, Česká Kamenice PB 10 Opletník plotní, četný druh, ZDŠ Palackého, Česká Kamenice PB 13 Heřmánek terčovitý, farma Huntířov, Česká Kamenice PB 14 Vikev lesní, zbořeniště, Česká Kamenice PB 17 Jílek mámivý, Sedlo, Česká Kamenice PB 20 Vřes obecný, kota 478, Jehla, Česká Kamenice PB Máta rolní, luční louka u tratě, Česká Kamenice PB 24 Kopytník evropský, Sedlo, Česká Kamenice 28. pohled na uložení depozitářů v tunelovém depozitáři 29 skříně s herbáři v tunelovém depozitáři 27 pohled na uložení herbářů v tunelovém depozitáři PB 3 Kostival lékařský, lískový remíz, Česká Kamenice PB 2 Hadinec obecný, násep u železniční tratě, Česká Kamenice PB 5 Pryskyřník prudký, Zámecký vrch, Česká Kamenice PB 7 Řebříček štětinatý,louka u lyžařského vleku, Česká Kamenice PB 9 Zvonek mrtnatý, železnice Česká Kamenice - Děčín PB 11 Vratič obecný, u městské skládky, Česká Kamenice PB 12 Hluchavka bílá,silnice Č. Kamenice Žandov, Česká Kamenice Hrachor luční, zbořeniště Česká Kamenice PB 16 Srha říznačka, pastviny pod hřbitovem, Česká Kamenice PB 19 Metlice křivolaká, borové paseky, Česká Kamenice PB 21 Žebrovice různolistá, smíšený les, Jehla, Česká Kamenice PB 22 Čertkus luční, Zámecký vrch, Česká Kamenice PB 25 Řebříček obecný, okraj cest, u n.p. Bonex, Česká Kamenice PB 26 Jetel luční, lokalita u ZNZZ, Česká Kamenice