24 - Grafika

 1. Sbírkalupa Sbírka Oblastního muzea Děčín
  ÚzemíPředměty ve sbírce pochází především z okresu Děčín, severovýchodních Čech, Čech a ciziny především Německa (Sasko, Saské Švýcarsko, Lužice).
  ObdobíSbírka dokumentuje především 19. a 20. století. Část předmětů pochází ze starého sbírkového fondu muzea v Děčíně, postupně byla doplňována sběry, dary a nákupy.
  PředmětyV grafické sbírce jsou uloženy návrhy na siderolitové výrobky firmy Schiller a syn, veduty Děčína, Českého a Saského Švýcarska.
  Obor24 - Další
  Počet předmětů2673
   G 66 – pohled na děčínský zámek. Kresba perem, 288mm x 210mm. Podepsáno v levém dolním rohu : Jos. Stegl, Děčín. Dole na paspartě věnování. Žabí pohled na zámek od západu. G 376 – Zřícenina Sperlingsteinu , Josef Stegl, linoryt. 147mm x 99mm G 2328 - Plakát čokoládoven Hartwig und Vogel. Litografie, torzo reklamního plakátu mnichovských čokoládoven Hartwig a Vogel, založených r. 1893. G 262 – Litografie, křídová kresba 53 x42,8cm, podle kresby J.H. Bethkeho křídovou kresbu zhotovil litograf Fr. Hanfstaengl, tisk tiskárna v Mnichově. Vydáno pro členy jednoty krasoumné na rok 1860 G 1942  V ateliéru sochaře leží na podložce modelem muž. Z podhledu je sledován umělcem, který pořizuje skicu. Abrahamus Bloemser /?/ inventor – Fredericus Bloemser /t/ ? fecit et exc. PRIMA PARS. G 2488 - Franz I., posmrtné vyobrazení, zemřelého Franze I. (1768 - 1835), krále uprostřed vyobrazeny korunovační klenoty na polštáři se střapci. Dole text. G 2 – Děčín a Rybník v r. 1790. Kresba tuší, 120mm x 177 mm, signováno v pravém dolním rohu HR, podle Balzera. Pohled na zámek s přilehlou čtvrtí, v popředí muž s holí a žena. G 19 – Děčín. Dvoubarevná litografie, 71mm x 113mm, litograf : G. Schmelzer, tisk : E. Braumann a spol. Žitava. Celkový pohled na zámek s přilehlou částí města, v popředí koruny stromů. G 48 – Děčín. Dvoubarevná litografie, na obloze přidána irisem třetí barva, 310mm x 486mm, autor a litograf : Dörre, v levém dol. rohu v kresbě negativní značka.Pohled na pravý břehměsta G 55 a,b,c Jihovýchodní pohled na řetězový most při zámku. Litografie, kresba křídou, 320mm x 425mm, kresba a litg. : K.F. Grünewald, tisk : Louis Lodlner, Drážďany, 1839.Pohled na řetězový most G 127 – Arnoltice, památník války. Kresba, 182mm x 147mm, autor : Ignaz Weigel, 1907. Pohled na památník. G 134 – Hraniční území u Hřenska v Čechách. Kolorovaná kamenorytina, 80mm x 124mm, litograf : C.A. Richter. Pohled na okolí Hřenska, v popředí dělníci otesávají kameny. Kolorováno umbrou a modří. G 160 – Pohled na labské údolí u Dolního Žlebu. Rytina, 85mm x 152mm, autor : C.F. Grünwald, rytec : C.H. Beichling. Pohled na krajinu s Lbem u Dolního Žlebu. Vpravo nahoře část kostelíka. G 1272 Děčín /Tetschen an der Elbe/. Pohled na zámek Děčín od jihu (bez mostu), vlevo část levého břehu. Vpravo strom, pod ním plastika na podstavci. Zingg del. – J.A. Darnstadt fc. G 1276 – Děčín /Tetschen in Böhmen/. Pohled z jihu na děčínský zámek, vlevo nábřeží pod Pastýřskou stěnou, vpravo vysoký strom, pod ním plastika MadonyG. Zingg /1734 – 1816/ G 1284 Projekt zámecké zahrady před přestavbou děčínského zámku v období třicetileté války. Nez. autor  Velikost listu 505 x 768, kresby 482 x 698mm. Stav : vlevo natržený okraj. G 1711 Josef Stegl Podmokly n. L. 1932. Pohled z cesty na Chlum na zátočinu Labe a Podmokly, v pozadí s masivem Děčínského Sněžníku. Barevná reprodukce obrazu, signovaného v levém dolním rohu G 1991 Večerní idyla pod Střekovem. Uprostřed řeka s veslicí, na níž se převáží muž hrající na harfu, sedící a stojící turista s tornou na zádech, mladý pár a děvčátko. Ludwig Richter 344 x 452mm, G 2051 Ponocný, muž v dvoucípém klobouku s pérem, dlouhém kabátě, v napřažené ruce má vysokou hůl s kulovitým zakončením. komb. kresba perem, tuší a tužkou, nezn. aut., 20. stol., 192 x 78cm G 2327 –Tyršův most. Jemná litografie, kom křída a tuš. Velice přesná, až architekt. kresba Tyršova mostu z pohledu z levého břehu směrem na Německo. Na mostě panuje čilý ruch, tři drob litogr. G 2330 Stromy na hrázi. Skupina čtyř téměř holých stromů na břehu řeky. Na proti jehličnatý les. Kresba dynamická, tvrdá, sloužící nejspíš jen jako skica. Kresba tužkou na žlutavém papíře, 1950n G 2331 - Horská lesní cesta. V předním plánu vpravo vysoké rovné štíhlé stromy, taktéž vpravo. Za nimi cesta ústí do otevřeného prostoru rozeklané horské krajiny. Kresba povahy skic,. kolem 1950 G 2332 - Okraj lesa. pěšina (stanoviště aut.) vedoucí mezi polem a divoce rostoucím stromovým porostem. Vlevo pole se vzrostlými klasy, vpravo rozličné keře, jemná kreslířská práce, kolem 1950 G 2489 - František Josef I., polopostava . Císař rakouský a král uherský a český František Josef I. (1830 - 1916) v uniformě se šerpou a mnoha státními vyznamenáními. U pasu vlevo šavle. Pohled do depozitáře Grafiky na uložení graf.listů Pohled na uložení grafických listů v depozitáři grafiky Pohled na skříň s uloženými grafickými listy G 2329 - Dialog s bohyní. Značně abstrahovaná figurální kompozice, svěží kresba barevnými tušemi perem a štětcem.