24 - Obrazy

 1. Sbírkalupa Sbírka Oblastního muzea Děčín
  ÚzemíPředměty ve sbírce pochází především z okresu Děčín, severovýchodních Čech, Čech a ciziny především Německa (Sasko, Saské Švýcarsko, Lužice).
  ObdobíOd 18. do 20 století. Základ sbírky tvoří obrazy z 19. století.
  PředmětySbírka obsahuje kolekci portrétů rodu Thun-Hohensteinů, soubor barokních obrazů z kostela v Růžové z dílny Petra Brandla, portréty ze zámku v Lipové z 18. a 19. století, veduty města Děčína a Labského údolí z 19. a poč. 20. století, zajímavá kolekce ikon ze 17. a 18. století a střeleckých terčů z 19. století.
  Obor24 - Další
  Počet předmětů908
   O 689 Bohorodička Fjodorovská Neznámý autor, Rusko, 1. polovina 19. stol.,tempera, levkas, pavaloka, rozměry 35 x 31cm. O 694 Sv. Hierarcha Charlampi Neznámý autor, Rusko, kvalitnější řemeslná práce poč. 19. stol. O 711 Mandilion, (Veraikon, Bohorodička, sv. Mikuláš, sv. vojín Jan )Neznámý autor, 19. století, tempera, levkas, pavaloka,dva horizontální svlaky. Rozměry: 53,5 x 46,5 cm. O 709 Bohorodička Glykofilúsa FjodorovskáNeznámý autor, Rusko, 19. století,tempera, levkas, pavaloka, Rozměry: 44,5 x 39 cm. O 702 Starozákonní trojice - Svátková ikonaNeznámý autor, Rusko, 19. století, O 708Sv. Mikuláš – Divotvůrce, výjevy ze životaNeznámý autor, Rusko, konec 18. a 19. století,tempera, levkas, Rozměry: 53,5 x 45,5cm. O 700 Novozákonní Trojice (Kristus i Bůh zobrazeni jako velekněží )OtčestvoNeznámý autor, Rusko, 18. - 19. století,tempera, levkas, pavaloka, plocha je pozlacená pravým zlatem , rozměry 53x44cm O 688 Ukřižování KristaNeznámý autor, Rusko, poč. 19. století,tempera, levkas, pavaloka, rozměry: 38 x 33 cm O 692 sv. Mikuláš - DivotvůrceNeznámý autor, Rusko, 19. stoletítempera, levkas, pavaloka, kovčeg, rozměry: 35,5 x 31,5 cm O 706 sv. Hierarcha Charlampi, výjevy ze životaNeznámý autor, Rusko, l. pol. 19. století, vliv řecko - karpatské oblastitempera, levkas, pavaloka, deska se dvěma svlaky rozměry 90,5 x 75cm O 691 Legenda sv. Julity a Kirijaka Neznámý autor, Rusko, 1. pol. 19. stol. O 697 Sv. Mikuláš - Divotvůrce Neznámý autor, Rusko, 18. - 19. století, tempera, levkas, pavaloka, Rozměry: 36 x 30,5 cm. O 687,Pokrov Bohorodičky -  P. Maria ochranitelka Neznámý autor, Rusko, 1. pol. 19. stol.,tempera, levkas, pavaloka, rozměry 35,5 x 31,5 cm. uložení sbírky Ikon depozitář obrazů Místnost 2 uložení obrazů depozitář obrazů Místnost 2 uložení obrazů depozitář obrazů místnost 2 Pohled do depozitáře Místnost 1 Pohled do depozitáře Místnost 1 004759.jpg; O 699Bohorodička Glykofilúsa Vladimirská - Sladce milujícíNeznámý autor, Rusko, 19.století O 696 Nanebevstoupení Krista Neznámý autor, Rusko, kolem 1800, tempera, levkas, pavaloka, rozměry: 35 x 29,5 cm. O 686, Pokrov Bohorodičky - P. Maria OchranitelkaNeznámý autor, Rusko, 1. pol. 19. stol., tempera, levkas, pavaloka, rozměry 31 x 27 cm. O 705Bohorodička KazaňskáNeznámý autor, Rusko, 19. století, tempera, levkas, pavaloka , vlastní malba je provedena přes zlato, dřevěná deska Rozměry: 45 x 38 cm. O 703 Deésis – přímluva-modlitbaNeznámý autor, Rusko, 19. století,tempera, levkas, pavaloka, malba je provedena přes zlato, na rubu dva horizontální svlaky, rozměry: 53 x 45 cm O 710 sv. Jan Předchůdce – Anděl pouštěNeznámý autor, Rusko, poč. 19.stoletítempera, levkas, pavaloka, na dřevěné desce dva vodorovné svlakyrozměry: 44 x 36,5 cm O 704 sv. Hierarcha CharlampiNeznámý autor, Rusko, 1.pol.19.stoletítempera, levkas, pavoloka, dřevěná deska se dvěma vodorovnými svlaky rozměry: 44 x 37 cm O 698 Bohorodička Glykofilúsa – Nalezení zbloudilýchNeznámý autor, Rusko, kvalitní malba,19.stoletítempera, levkas, pavaloka , plátkové stříbro, desce dva příčné svlakyrozměry: 35,5 x 30cm O 690 Pokov Bohorodičky - P. Maria OchranitelkaNeznámý autor, Rusko, kvalitní práce 1. pol. 19. století,tempera, levkas, pavaloka, kovčeg, 40 x 35,5 cm 695 Miněje - měsíc dubenNeznámý autor, Rusko, kvalitní práce kolem r. 1800tempera, levkas, pavaloka, kovčeg, rozměry: 31,5 x 27 cm O 693 Pokrov Bohorodičky – P. Maria OchranitelkaNeznámý autor, Rusko, suzdalsko – vladimirský typ, palešská škola, kvalitní práce 1. pol.19.století, tempera, levkas, pavaloka, 40,5 x 34 cm O 701 Zmrtvýchvstání - Sestoupení Krista do pekel na svátky DódekaortonuNeznámý autor, Rusko, přelom 18 - 19.století tempera, levkas, pavoloka, kovčeg, deska se dvěma příčnými svlaky 53,5 x 44cm Mikuláš – Divotvůrce, výjevy ze životaNeznámý autor, Rusko, 19.stoletítempera, levkas, pavaloka, kovčeg, na dřevěné desce, dva vodorovné profilované svlaky, rozměry: 53,5 x 44 cm O713 Skládací, přenosný Ikonostas Neznámý autor, Rusko, konec 19. století, díl 51,5 x 18cm,jednotlivá křídla 51,5 x 8,5cm O 714 přenosný, skládací ikonostasNeznámý autor, Rusko, konec 19. století, díl 51,5 x 18cm,jednotlivá křídla 51,5 x 8,5cm