24 - Plastika

 1. Sbírkalupa Sbírka Oblastního muzea Děčín
  ÚzemíPředměty ve sbírce pochází především z okresu Děčín, severovýchodních Čech, Čech a ciziny především Německa (Sasko, Saské Švýcarsko, Lužice).
  Období15. - 20. století. Většina předmětů pochází z 18. - 19. století.
  PředmětyAž na výjimky sbírku tvoří kolekce plastik s církevní tematikou, nejzajímavější součástí je kolekce unikátní gotické plastiky.
  Obor24 - Další
  Počet předmětů212
   U 206 Bujení. Ve dřevěné desce ve vysokém reliéfu provedena řezba abstraktního přírodního motivu, který evokuje bujnou vegetaci či vodní živel. J. Strnad U 203 Sousoší vojáka a dvou dětí. Voják je zachycena v chůzi. Na levé ruce nese chlapce, ten drží vojáka kolem krku oběma ručkama, Pravou rukou drží voják kolem ramen copatou dívku 70.léta 20. stol. U 202 Hlava ženy, úsporným způsobem zpodobená hlava ženy indiánského či archaického vzezření (Gauginovy Tahiťanky), Jedná se o polo portrét - zezadu rovné dřevo. Hnědý nátěr, lak. Soudobá tvorba U 201 – Reliéf. Na malém soklu v kruhu reliéfně znázorněny dvě hlavičky, pravá v profilu, levá z en-face. Až budovatelsky sveřepé výrazy, mandlovité U 199 - Busta F. L. Jahna, bronzovaná sádra na tmavém podstavci, poč.20. stol. U 204 Ženské torzo. Drobná plastika , maximálně oproštěná od detailů. Vysoká umělecká hodnota, krásná práce se znalostí anatomie, poetický výraz díla. Bronz tmavě patinuje, sokl, J. Žilík U 205 - Klement Gottwald. Sádrová busta Klementa Gottwalda, krémová barva, obdélníkový podstavec. Nepatrný úsměv, zamyšlený výraz U 28 Sv. Jan Nepomucký. prohnutá postava s vlajícím rouchem. Soška celá pozlacená, z lipového dřeva. Barokní práce kolem 1750. Předměty, ulomeny, jinak dobře zachovaná v 41cm 1. pol. 19. stol. U 67 – Madona s Ježíškem. Madona stojící na podstavci, oděna zlatým pláštěm, drží dítě levou rukou. Pravá ruka je vztažena. Polychrom dřevo. Lidová práce dle Svatohorské Madony. Rok vzniku asi 1910. U 4 Sv. Jan Nepomucký. Lidová práce z vesnické kaple; polychromované dřevo, barokní, kol. r. 1750; výška 28 cm U 163 – Sv, Jan Nepomucký. Na profilovaném soklu zdobeném rozměrnými volutami, stojící postava světce v mírném esovitém prohnutí, v kontrapostu. Lidová práce 19. stol. Polychrom. dřevo. Výška 31cm U 156 Sv. Jan Nepomucký. Stojící postava světce oděného v kanovnické roucho, pravá ruka směřuje k hrudi, v levé držel krucifix, lidová práce 19. stol. Polychromované dřevo, v 35cm U 11 Černá Matka Boží, sedící Madony s Jezulátkem na klíně, polychrom., lidová práce, z vesnické kaple. Dítěti chybí levá ruka, silně červotočivá, nový podstavec. 1. pol. 19. stol., v 30cm Friedrich Schiller. Leštěná mramorová busta, v zadní části nápis Suteur WP. Mramor bílý, výška 18 cm U 24 – Sv. Jan Nepomucký. Stojící postava z polychromovaného dřeva, dobře zachovaná, levý ukazováček klade na ústa, pravou rukou drží kříž. Řemeslnická práce z 19. stol. Výška 39 cm. U 12 – Sv. Jan Nepomucký. Stojící postava sv. Jana Nepomuckého v kontrapostu, držícího v levé ruce čapku, pravá ruka směřující k hrudi přidržovala krucifix,Pololidová práce z 2. pol. 19. stol. U 30 – Sv. Jan Nepomucký. Světec s věncem hvězd kolem hlavy stojí klidně na vysokém podstavci. Soška je ulita z kovu a polychromovaná. Kříž, který patrně držel v rukou, chybí, asi z 1. pol. 19. stol. U 94 – Model pomníku F. Jahna. Na vysokém soklu, kterého podstava je tvořena systémem do sebe zapadajících kamenných kvádrů busta F. Jahna. Na vrchní části soklu vytesan nápis. „F. JAHN“, v 36cm U 152 – J. W. Goethe. Leštěná mramorová busta, v zadní části nápis Suteur WP, výška 18 cm, stav : povrchové znečištění, praskliny v kameni U 154 – Busta děvčete. Leštěná mramorová busta dívky, v zadní části nápis Greiner. Bílý mramor, výška 19 cm U 155 – Busta chlapce. Leštěná mramorová busta chlapce, v zadní části nápis Greiner A.H.. Bílý mramor, výška 19 cm U 124 – Madona. Na trojbokém nízkém soklu, stylizovaná postava Panny Marie tvoří v podstatě vysoký reliéf, přidržuje oběma rukama Ježíška, vysoký reliéf, Lidová práce 19. stol. v 40 cm U 200 Abstraktní plastika. 114 cm vysoká dřevěná abstraktní plastika. Tři hlavní sloupovité segmenty, z nichž prostřední je nejvyšší. Jako by šlo o abstrahovaný motiv růstu nebo rodiny. Ing. V. Cejnar U 129 - Sv. Jan Nepomucký. Na nízkém čtvercovém profilovaném podstavci, postava světce , na hlavě biret, svatozář s pěti hvězdami. V levé ruce palmeta, v pravé krucifix, poč. 19. stol., 40cm U 87 - Rytíř. Postava stojícího rytíře oděného ve vojenské zbroji, v obou rukách drží oválný štít, na nohách obuty sandály, bez pokrývky hlavy. 2. pol. 19. stol. Bronz, výška 41 cm. Pohled do depozitáře Plastiky na uložené sbírky Pohled do depozitáře Plastiky na uložené předměty Pohled do depozitáře Plastiky na uložené předměty pohled do depozitáře Plastiky na předměty určené k restaurování