25 - Historický dokument

 1. Sbírkalupa Sbírka Oblastního muzea Děčín
  ÚzemíDěčín, Děčínsko, okres Děčín, severovýchodní Čechy.
  ObdobíSbírka dokumentuje především období po roce 1918, mezi dvěma světovými válkami, od roku 1945 po současnost. Soubor tvoří částečně předměty ze starého sbírkového fondu, dary vlastní sběry, k nejzajímavějším patří kolekce dokumentů pracovního tábora Rabštejn, dokumentace a trojrozměrné předměty k zaniklým organizacím a podnikům např. DESTA Děčín, KOH-I-NOOR Děčín, dokumentace k přeměnám města i okolí.
  PředmětyPapír, kovy, keramika, železo, textil.
  Obor25 - Jiná
  Počet předmětů2787
   HD 621 84/2002  ruční viják s dřevěným stojanem s osmi přadeny, stolem a               šuplíkem, viják připevněn k desce /rozm.46,5 x 89,5 x               4 cm HD 622 oblouková váha celokovová, výška 71,5 cm, Vlnap Děčín-               Boletice, datace 20.léta 20.stol. HD 623 kalkulačka mechanická, kovová, černá, vpředu vyraženo                     Tarmphatar-Werk heer& Ca Makov-Leipzig,  HD 632 laboratorní váhy zabudované v dřevěné prosklené skříňce                              s dvěma šuplíky dole, na kovových nožičk HD 647 podniková průkazka – modrá kartička bez záznamu,                      předtištěná, s logem Vlnapu Boletice, tisk, 1991 HD 651 čestné uznání ONV za úspěchy v kultuře a     za uplatňování nových forem knihovnické práce,    MLK Filipov, tisk, rozm. A3 – 29,7 x 43 cm    datace 70.léta 20.stol. HD 636 vzorník-barevnice česaných přízí v červených     umělohmotných deskách v počtu 19 listů včetně     vložené průvodní dokumentace, rozm.A4,     datace r.1978-1979 HD 637              barevná příze navinutá navinutá na vřetenech /papírové trubice-9ks                                                  HD 648                textilní nášivka přádelen v Boleticích,                   oválného tvaru, v barev. rozm.7,4 x 9,7cm            HD 671 tiskovina-plakát beneš.muzea, text napsán švabachem,              písmo červeno-černé, tisk, rozm.54,3 x 64,3 cm,               datace 1.pol.19. stoltí HD 670 plakát Těl.jednodnoty Sokol Děčín k 10. výr.úmrtí              presidenta T.G.masaryka, tisk, rozm.63 x 47,5 cm,              datace r.1947 HD 642 propagační maketa z polystyrénu v podobě ozubených                              kol, na nich nalepené čb fotografie s pracov HD 643 ronika podniku – Vlnap Boletice Děčín, vázaná, hnědá,                              obsahem kroniky je dokumentace soutěžící 1960 HD 644               album Česany Boletice s čb fotodokumentací podniku,soutěžících o titul „BSP“, v albu je vložená obálka s nejlepšími pracovníky, 1965 HD 646                členské průkazy zaměstnanců přádelen Česany Boletice                      červené desky, uvnitř údaje zaměstnance, 70. léta HD 655         dokument o propůjčení čest. názvu „BSP“ kolektivu                      pracovníků Okresního muzea v Děčíně-ROH, zaskleno, zarámováno, 44,5 x33cm HD 652  čestné uznánú ONV za úspěchy v kultuře a     za uplatňování nových forem knihovní práce,     MLK Sněžník, tisk, rozm. A3, datace 70.léta 20.stol. HD 650 čestné uznání ONV za úspěchy v kultuře     výchov.činnosti a forem knihovnické práce, MLK    Krásná Lípa, tisk, rozm.A3 – 29,7 x 43 cm    datace 70.léta 20.stol. HD 649  diplom Svazu požární ochrany ve Studánce, text v barvě     červené a černé se symbolem pochodně, tisk,     rozm.A4, datace 9.6.1973 HD 653 čestné uznání ONV Děčín udělené Okresnímu muzeu v Děčíně, text i symbol praporu v červeném provedení, podepsán tajemník ONV Lánský, zarámováno, tisk, rozm.46,8 x 61, 1975 D 654 čestné uznání v dřevěném rámu se sklem, udělené za aktivní účast v soutěži o nejlépe vyzdobenéturní zařízení v děčínském okrese, tisk, rozm.47 x 62 cm, datace 1.3.1973 HD 633 vzorkovnice s různými druhy vláken-nopky, tzv.mrtvá    vlákna, nalepeno na tmavo zeleném filcovém podkladu    s tvrdým kartonem, rozm. A4, datace 2.pol.20.stol. HD 634 barevnice česaných přízí, závod Česana Boletice–Děčín/pozdější Vlnap/, r. A4, datace 1969                                            HD 635  barevnice-vzorkovnice přízí Česany Boletice-Děčín,     černé umělohmotné desky o osmi listech s vloženou     průvodní dokumentací, rozm.A4, datace r.1970-1975 HD 638  vzorkovnice tkalcovských a pletařských přízí Česana     Boletice-Děčín v modrých deskách /přední strana chybí/,uvnitř desek osm listů se vzorky, rozm.A4, datace r.1958    Pohled na uložení předmětů v Depozitáři HD Pohled na uložení předmětů v depozitáři HD pohled na uložení trojrozměrných předmětů v depozitáři HD