24 - Etnografický písemný materiál

 1. Sbírkalupa Sbírka Muzea regionu Valašsko, muzeum ve Vsetíně
  ÚzemíRegion Valašska
  ObdobíOd roku 1850 do současnosti.
  PředmětySbírka obsahuje písemné materiály, dokladující národopisný ruch a etnografické bádání v regionu. Nejstarší písemnosti představují organizaci lidozpytného hnutí před NVČS (korespondence, zprávy, rkp. záznamy), mladší materiály se týkají především muzejní etnografie a folklorismu (plakáty, pozvánky, vstupenky, programy národopisných a folklorních akcí, úmrtní oznámení vlastivědných pracovníků a etnografů činných v regionu atd.)
  Obor24 - Další
  Počet předmětů923
   Pamětní kniha hospody „Na posledním groši“ na Národopisné výstavě českoslovanské v Praze – uvnitř se zápisy návštěvníků, dubové dřevo, mosaz, kůže, papír, 520 číslovaných stran, 1895. Krojové oblasti na Vsatsku, tištěná mapa bývalého okresu Vsetín se zakreslenými krojovými okrsky a soupis okrsků zapsaný A. Kubešou, papír, před 1961. B. Sovová: Kroj valašský – popis krojů, zřejmě vychází z textů M. Václavka, papír, 28 stran + 6 stran konceptu, Vsetín, 1927. B. Sovová: Vyšívání valašské – popisy výšivek, kresby motivů s názvy, zřejmě vychází z textů M. Václavka , rukopis, kresby perem, papír, 12 stran, Vsetín, 1927 (?). Kresby valašských výšivek – kresba kostelní výšivky, rostlinný ornament, autorka Bibiana Sovová, 1 list, papír, kresba tuší, Vsetín, před 1958. Dopis Joži Orsága Vraneckého Bibianě Sovové – o rozdílu mezi plachtou a opůlkou, rukopis, papír, 1931. Pozvánka na poradu ohledně uspořádání valašské expozice na Národopisné výstavě českoslovanské v Praze 1895, 1 list, rukopis, papír, Vsetín, 1894. Oběžník České umělecké výstavy venkovské na Vsetíně – vyzývá učitele, aby výstavu navštívili i s dětmi, 1 list, cyklostyl, papír, Vsetín, 1892. Vstupenky na Uměleckou a valašskou národopisnou výstavu ve Vsetíně v roce 1892, tisk, papír, 1892. Pracovní program pro krajinské odbory Národopisné výstavy českoslovanské v Praze roku 1895, 12 stran, tisk, papír. Generální projekt Národopisné výstavy českoslovanské v Praze r. 1895, měřítko 1:1440, architekt Zeyer, 1 list, tisk, papír. Valašský program na Národopisné výstavě českoslovanské v Praze v r. 1895, 4 strany, cyklostyl, papír, Vsetín, 1894. Oběžník národopisného odboru ve Vsetíně pro uspořádání Národopisné výstavy v Praze v r. 1895, 1 list, cyklostyl, papír, Vsetín, 1894. Kresba valašské vesnice na Národopisné výstavě českoslovanské v Praze r. 1895, 1 list, tištěná perokresba, strojopis, papír. Nákres hospody na Národopisné výstavě v Praze r. 1895, měřítko 1:100, autor Michal Urbánek, kresba tuší, voskované plátno. Kalendář národního života – neúplné národopisné zápisky o lidových zvycích v lednu a únoru, autor Josef Tkadlec, 24 stran, rukopis, papír, Vsetín, 1896. Prodejní seznam „Valašské lidové výrobky“ „Valašské prodejny“ M. J. Jaroška ve Vsetíně, 1 list, tisk, papír, Vsetín, 1922. Pohlednice s reprodukcí dřevorytu Jana Kobzáně: Ondráš a Juráš, vydané k Národopisným slavnostem moravsko-slezským roku 1930 ve Vsetíně, tisk, karton, Vsetín, 1930. Legitimace Michala Urbánka na Národopisné výstavě českoslovanské v Praze r. 1895, papír v plátěném obalu, Praha, 1895. Dopis Dušana Jurkoviče Michalu Urbánkovi, 4 strany, rukopis, papír, Pustevny, 1897. Pohlednice s reprodukcí dřevorytu Jana Kobzáně: Ondráš a Juráš, vydané k Národopisným slavnostem moravsko-slezským roku 1930 ve Vsetíně, tisk, karton, Vsetín, 1930. Legitimace Michala Urbánka na Národopisné výstavě českoslovanské v Praze r. 1895, papír v plátěném obalu, Praha, 1895. Dušan Jurkovič: Malování štítů na Valašsku – 1. strana článku otištěném v Českém lidu IX, 1900, 1 strana, rukopis, papír. Dopis Dušana Jurkoviče Michalu Urbánkovi, 4 strany, rukopis, papír, Pustevny, 1897. Plakát Národopisné výstavy českoslovanské v Praze r. 1895, dle návrhu V. Hynaise z r. 1894, barevný tisk, papír. Uložení sbírkových předmětů z podsbírky etnografický písemný materiál Uložení sbírkových předmětů z podsbírky etnografický písemný materiál Uložení sbírkových předmětů z podsbírky etnografický písemný materiál