10 - Historická

 1. Sbírkalupa Sbírka Podbrdského muzea s památníkem J. J. Ryby a České mše vánoční, s galerií a expozicí historických automobilů
  Odkaz na www stránkyhttps://www.podbrdskemuzeum.cz/
  Facebookhttps://www.facebook.com/PodbrdskeMuzeum/
  ÚzemíRožmitál a jeho okolí
  ObdobíMyšlenka vytvořit v Rožmitále městské muzeum se zrodila již ve dvacátých letech minulého století díky iniciativě tehdejšího městského tajemníka Ing. Františka Hofmeistera, který se spolu s několika podobnými nadšenci věnoval vyhledávání a shromažďování nejrůznějších sbírkových předmětů, jež měly tvořit základ příštího muzea. Počátky byly velmi skromné. Nejprve nalezly muzejní sbírky své umístění v jediné místnosti ve 2. patře rožmitálské radnice, a tam zůstaly až do počátku 2. sv. války. O záchranu mnoha ohrožených památek se zasloužil zdejší učitel, kronikář a archivář, pan Václav Matoušek, Díky nálezu školních deníků a dalších písemných dokumentů byl vytvořen základ budoucí pamětní síně J. J, Ryby. Četná zklamání a stěhování sbírek zažil i další nadšenec pro muzeum Václav Kotrbatý. Stálé výstavní prostory získalo muzeum až v roce 1965. V průběhu následujících let bylo několikrát uzavřeno a opět otevřeno (1975, 1990). Sbírka byla zapsána v roce 1981. V roce 2010 se celé muzeum přestěhovalo z Brdského památníku na náměstí (dnes ZUŠ J. J. Ryby) do zrekonstruované budovy bývalého továrního komplexu Agrostroje, které leží nedaleko náměstí.Sbírka obsahuje starší sběry a dary od konce 18. století do poloviny 20. století. Dále řadu předmětů přijatých do sbírek při budování nového muzea. Sbírka je průběžně doplňována novými přírůstky.Převážnou část sbírky zabírají samorosty vyrobené Janem Beranem, dále několik stovek vyřezávaných erbů od Václava Kotrbatého, grafiky a obrazy od Vladislava Hřímalého. Jako unikát ve sbírce vyniká model chrámu sv. Víta ze stébel žitné slámy od Karla Valenty,terakotová socha sv. Jana Nepomuckého či kolomazný kámen z roku 1789. Za základ sbírky považujeme školní deníky J. J. Ryby a mnoho listin s Rybou spojených. Další sbírkové předměty se vztahují k osobnostem, které se v Rožmitále narodily nebo zde prožily podstatnou část svého života a zapsaly se do dějin našeho města. Patří mezi ně: Josef Toman, Ervína Benešová Brokešová, Karel Josef Beneš, Václav Hudeček, Rudolf Richard Hofmeister, František Hofmeister a další.
  Předmětya) archeologické nálezy - velmi skromné - několik keramických střepů z kachlových kamen, několik podkov a hrotů z lokality bývalého kláštera na Teslínechb) tisky a rukopisy - Rybový deníky, notové záznamy, dobová literatura a korespondencec) fotografie - dobové fotografie a negativy z konce 19. století, jedná se o pozůstalost MUDr. Adolfa Růžičkyd) ostatní entity nebo jiné pozoruhodné solitéry. Použité materiály: keramika, dřevo, paroží, kovy, sklo, papír, sláma, textil a kámen.
  Obor10 - Historická
  Počet předmětů2173
   Soubor hoblíků na výrobu špejlí Samorost z dílny Berana Vyřezávaný erb ze série erbů od Kotrbatého Vyřezávaný šlechtický znak ze série od Kotrbatého Čestné členství spolku J. J. Ryba R. R. Hofmeisterovi Pracovní stůl R. R. Hofmeistera Památečný talíř 100 let požární ochrany Hrot kopí z lokality Třemšín Část chrámu sv. Víta ze stébel žitné slámy Dřevěná socha sv. Anny Archiv s uloženými kronikami, písemnostmi jednotlivých osobností a písemnostmi o řemeslech Dělo určené na slavnostní výstřely Plaketa, výrobek zdejší slévárny Kamenný štok pro výrobu krup Grafikaod Vl. Hřímalého - Smutná cesta Tabule k zavěšení na památné stromy Hornický kahan, provenience neznámá Městské právo rychtářské Podobizna mladého muže Cvočkařská forma z Voltuše Litinový kříž, neznámá provenience Vochle na česání lnu Starý tisk z 18. století Model lodi z pozůstalosti R. R. Hofmeistra Vyřezávaný betlém v zasklené skříňce Brož vyřezaná z parohu, zhotovil pan Beran Archiv s uloženými fotografiemi, negativy a obrazy Kolomazný kámen ze Strýčkov z roku 178? Depozitář se sbírkovými předměty a knihovnou