15 - Výtvarného umění

 1. Sbírkalupa Sbírka Muzea regionu Valašsko, muzeum ve Vsetíně
  ÚzemíSbírka obsahuje artefakty buď vzniklé v regionu (Vsetínsko, Valašskomeziříčsko, Rožnovsko, Frenštátsko, Novojičínsko) nebo vytvořené umělci v regionu narozenýmim ale tvořícími jinde v ČR.
  ObdobíNejstarší předmět pochází ze 17. století (renesanční plastika), grafiky ze sbírky M. Baťové pochází nejdříve ze stol. 18., jádro sbírky tvoří moderní umění od konce 19. stol. do současnosti.
  PředmětySbírka obsahuje artefakty umělců spjatých tvorbou nebo místem zrodu s regionem. Jádro kolekce tvoří obrazy moderních malířů, tvořících od konce 19. Stol. do současnosti. Důraz byl kladen na spjatost umělců s regionem (Hofman, Kobzáň, Podešva,Schneiderka, Strnadel aj.) - převládají témata plenéru, portrétní tvorba, zátiší a témata blízká národopisnému pojetí. Další část tvoří obrazy moderních tvůrců, narozených v regionu (Boria, Kovář, Němečková, Matzenauer aj.)Částí sbírky je i konvolut pozůstalosti po pí M. Baťové, poslední majitelky vsetínského zámku. Obsahuje grafiku a tiska barokní, japonerie, veduty a genre ze stol. 18. - 20.Jádro sbírky tvoří v rámech adjustované obrazy, kresby a grafika. Plastika je řídčeji zastoupena drobnými díly z kovu, keramiky a terrakoty, vesměs figurálního nebo portrétního charakteru.
  Obor15 - Výtvarného umění
  Počet předmětů2852
   A. Kaderka, Věž vsetínského zámku, pastel, papír, 445x828 mm P. Čapák, Táta a syn, 1996, olej, sololit, 44x52 cm P. Čapák, Barevný motýl, 2009, tisk na plátně, 70x50 cm AAGroup, Labyrint štěstí, kůže, dřevo, 88x78 cm L. Machalová, Osamělý strom, 2008, pálená hlína, v 43 cm F. Podešva, Dítě s melounem, 1937, olej, plátno, 77,5x67 cm J. B. Král, Strážní věž, 2009, komb. technika, sololit, 90,5x64 cm F. Podešva, Horalské poledne, 1948, olej, plátno, 104x124 cm F. Podešva, Dřevorubec, 1963, olej, plátno, 98x67 cm F. Podešva, Na pastvě, olej, plátno, 65x82 cm F. Podešva, Svačina, olej, plátno, 82,5x65 cm L. Klímek, Předjaří ma Zděchově, tempera, lepenka, 63x93 cm L. Klímek, U Dunaje, 1957, tempera, lepenka, 61x91 cm E. Hlavica, Busta TGM, 1924, pálená hlína, v 55 vm A. Baránek, Fašang, 1957, kresba, papír, 315x255 mm A. Liebscher, Valašská Madona, reprodukce, 48x29, 48x63, 48x29 cm F. Hlavica, Portrét D. Jurkoviče, 1941, kresba tužkou, papír, 440x355 mm F. Podešva, Valašské rebelie, do 1962, olej, plátno, 155x300 cm V. Pukl, Chaloupka na stráni, 1935, grafický list, 540x470 mm F. Podešva, Valašské rebelie, tuš, papír, 900x600 mm F. Podešva, Vyprahlá země, 1947, olej, plátno, 66x101 cm F. Hlavica, T. G. Masaryk, 1926, olej, plátno, 104x92 cm K. Hofman, Zima na Soláni, 1962, olej, plátno, 95x120 cm K. Hofman, Autoportrét, olej, sololit, 43x30 cm Z. Matyáš, Cesta na horách, 1981, olej, plátno, 100x70 cm A. Strnadel, Zbojnický oheň, 1970, komb. technika, papír, 79x98,5 cm A. Špetík, Uklízečka,1977,dřevo,v 84 cm K. Hofman, Svatba v masopustu, olej, lepenka, 62x77 cm Z. Matyáš, Valašská tragedie - Březiina, 1985, olej, plátno, 79,5x104,5 cm A. Schneiderka, Květná neděle, 1945, olej, překližka, 60,5x80 cm R. Hlavica, Slovenská rodina, 1946, dřevo, v 47 cm J.J. Králík, Sufita, 1986, olej, plátno, 114x95 cm K. Němečková, Dobrou chuť, 1983, podmalba, tempera, sklo, 40x40 cm K. Němečková, Vesnička, 1983, ara decor, 115x111 cm A. Schneiderka, Tanec okolo máje na Soláni, 1945, olej, překližka, 60x80 cm VU - fond obrazů v D7, I. VU - fond obrazů v D7, II. VU - fond obrazů v D7, III. VU - fond obrazů v D7, IV. VU - fond obrazů v D7, uložení grafik VU - fond plastik v D3, II. VU - fond plastik v D3, III. VU - fond plastik v D3, IV. VU - fond plastik v D3