1 - Geologická

 1. Sbírkalupa Sbírka Muzea regionu Valašsko, muzeum ve Valašském Meziříčí
  ÚzemíMoravia
  Období20. století
  Předmětyjádra vrtů
  Obor1 - Geologická
  Počet předmětů0
   uložení geologické podsbírky uložení geologické podsbírky uložení geologické podsbírky uložení geologické podsbírky Rohovce; okolí Valašského Meziříčí Béžový až okrový pískovec; Pindula Světlý béžový pískovec s vysokým podílem slídy; Krhová Šedobéžový slepenec s klasty křemene a hornin; Bystřička Šedohnědý pískovec s vápnitým tmelem; Jasenice Šedý hlíznatý vápenec jurského stáří; Jasenice Tmavě hnědý až šedý těšínit s vyrostlicemi amfibolu; Špičky Tmavě šedá droba; Hranice Šedý hlíznatý vápenec devonského stáří; Černotín Červený hlíznatý vápenec jurského stáří; Vršatec (Slovensko) Červený hlíznatý vápenec jurského stáří; Vršatec (Slovensko) Hnědočerný buližník; Praha Rohovec s koncentrickou kresbou a nažloutlou kůrou; Branky Rohovec s koncentrickou kresbou a nažloutlou kůrou; Branky Bílý aragonit ve formě keříčků; Eisenerz Drúza s několika generacemi krystalů mléčně bílého křemene až ametystu Drúza s několika generacemi krystalů mléčně bílého křemene až ametystu Křemenná žíla s viditelnými růstovými zónami ametystu; přehrada Bystřička Pyrit ve formě pentagon-dodekaedrů s dobře patrným rýhováním krystalových ploch Nažloutlý až šedý průsvitný sádrovec Drúza drobných krystalů křišťálů Bílé průsvitné krystaly kalcitu na pyritu s pestrými náběhovými barvami Červený valoun jaspisu; Choryně Pecka chalcedonu s hnědou kůrou; Choryně Valoun červeného silicitu; Choryně