19 - Písemnosti a tisky

 1. Sbírkalupa Sbírka Muzea regionu Valašsko, muzeum ve Valašském Meziříčí
  ÚzemíPodsbírka "písemnosti a tisky" je regionální, zahrnuje sběrnou oblast Valašskomeziříčska, Rožnovska, v menší míře Vsetínska a z části Frenštátska a Novojičínska.
  ObdobíPodsbírka obsahuje dokumenty, písemnosti, mapy atd. z 18. - 21. Stol.
  PředmětyPodsbírka obsahuje předměty dokumentační, faktografické a archivní povahy. Dokumentuje rozvoj řemesel a průmyslu v regionu, vznik a činnost organizací, spolků, institucí i život jednotlivců. Obsahuje rovněž soubor kartografického materiálu.Podsbírka doplňuje po stránce dokumentační ostatní muzejní sbírky a je neustále aktuálně rozšiřována (zejména dary a sběrem) o nové materiály. Zachycuje vznik nových firem a organizací v regionu, činnost politických stran a institucí atd. V podsbírce proto najdeme plakáty, pozvánky, katalogy, úřední listiny, osobní dokumenty, školní vysvědčení, nálepky, vkladní knížky, staré pracovní knížky, průkazy, reklamní a propagační materiály, volební materiály, drobné brožury, losy, mapy, čísla regionálních novin a časopisů, pohlednice, dopisy, aj.
  Obor19 - Písemnosti a tisky
  Počet předmětů4478
  Podsbírka obsahuje archiválie
   Programové prohlášení účastníků konference kulturních pracovníků vsetínského okresu, 1970 plakát na 3. abonentní koncert Musica cameralis Legitimace č. 975 Údu dědictví sv. Cyrila a Methoda Nákres zříceniny hradu Šaumburku irkulář o obnovení předpisu o jistotném čištění komínů Dopis Viléma Mrštíka, formátu A4 Kresby pečetí obcí regionu Valašské Meziříčí Rukopis básně Bartoše Vlčka Písemná pozůstalost spisovatelky Amálie Kutinové Vkladní knížka pro Kontribučenskou záložnu 8 listů rukopisů MUDr. Kraicze Kolorovaný půdorys hradu Rožnova Nákres Cestovní pas na jméno Johann Zbrunek Provolání Předplatní lístek na holení a stříhání Smlouva trhová mezi manžely Kubešovými a Bajarovými ze Mčenovic Pozvánka akad. mal. Josef Hapka Pozvánka na výstavu M.Borovičky a J. Vahalíkové Tiskoviny - písemný materiál Společnosti přátel žehu Val.Meziříčí Čestné uznání Československé strany lidové pozvánka na ples požárníků dne 23.ledna 1960 Metodické listy Hvězdárny ve Valašském Meziříčí Zpravodaj, Hvězdárna Valašské Meziříčí, září 1984 Náborový výtisk Osvětlovacího skla ve Val. Meziříčí, Katalog kompletních svíditel 1984 - 1985, koncernového podniku SKLO UNION Katalog Katalog výrobků k.p. TESLA Valašské Meziříčí Propagační materiál k.p. TESLA Valašské Meziříčí Propagační materiál podniku TESLA Valašské Meziříčí Propagační tisk Osvětlovacího skla n.p. Val. Meziříč Propagační tisk n.p. Val. Meziříčí Papír dopisní, firemní - ÚČET, firmy Janyška a spol. Mapa XXXIV. ročníku mezinárodní šestidenní soutěže na motocyklech Alba na pohlednice, prázdná Volební leták Písemnosti a tisky - uložení Písemnosti a tisky - uložení Písemnosti a tisky - uložení Dopis Bedřicha hraběte Seilerna Rodní a křestní list Rosálie Bajerové, nar. 2.března 1854 Úřední listina z r. 1837 Pozvánky a plakáty na akce pořádané Kulturním zařízením Val.Meziříčí Pozvánky na koncerty a výstavy pořádané kulturním zařízením Val.Meziříčí v r. 1991 Památník s autogramy významných osobností Diplom Jiřině Janouškové Leták s nápisem Papír dopisní firemní, firmy E.a R.Vencl Kalendář mladých obránců vlasti 1938 Nálepka samolepící M-klubu Valašské Meziříčí Písemnosti týkající se činnosti Sokola Valašské Meziříčí Album propagační - firmy Radko Bok - keramika Pozvánka na oslavy 110. výročí založení sboru dobrovolných hasičů v Lešné Písemnosti a tisky - uložení