24 - Ikony

 1. Sbírkalupa Sbírka Husitského muzea v Táboře
  ÚzemíRusko, Polsko
  Období17. - 20. století
  PředmětyIkony, závěsy, kříže, skladeně
  Obor24 - Další
  Počet předmětů320
   uložení podsbírky v depozitáři uložení podsbírky v depozitáři ikona - výjevy Bůh Sabaoth, Mikuláš, Sergij Radoněžský, Kazaňská, Radost všech soužených, Antipa, Smolenská, Pantaleon, Nečekaná radost, tempera na dřevě, stříbro, punc, Rusko, pře ikona - Bohorodička Hodegetria Kazaňská, tempera na dřevě, levkas, Rusko, 2. pol. 19. stol. ikona - výjev ze svátkového cyklu sv. Car Konstantin a sv. Carica Helena (?), uprostřed sv. Makarij pozdvihuje osmiramenný kříž, tempera na dřevě, levkas, stříbro, slovanský Východ, 3. t ikona - sv. Mikuláš Divotvůrce, tempera na dřevě, levkas, přemalba podkladu, dvojitý kovček, Rusko, konec 18. stol. ikona, součást ikonostasu - Zmrtvýchvstání a Sestoupení Krista do pekel, plátno na dřevě, levkas a tempera, drážka na spojení, Rusko, 2. pol. 18. stol. ikona - starozákonní Trojice, Abraham obětuje Izáka, andělští poslové, dřevo, plátno, levkas, tempera, kovček, slovanský Východ, konec 18. stol. ikona - Bohorodička Glykofilúsa Fjodorovská, dřevo, plátno, levkas, tempera, Rusko, 2. pol. 19. stol. ikona - sv. Alexij patriarcha a sv. Kateřina Alexandrijská, dřevo, levkas, tempera, Rusko, konec 19. stol. ikona - Nanebevstoupení Krista, tempera na dřevě, červený bolusový podklad, Rusko, 18. stol. ikona - Bohorodička Umilenie a sv. Olga, tempera na dřevě, levkas, stříbro, Rusko, 2. pol. 19. stol. ikona - sv. Mikuláš Divotvůrce, tempera na dřevě, levkas, stříbro, Rusko, pol. 19. stol. ikona - Bohorodička Glykofilúsa Vladimirská, tempera na dřevě, levkas, stříbro, pol. 19. stol. ikona - sv. Paraskeva s výjevy života, tempera na dřevě, levkas, Podkarpatská Rus, falzum 20. stol. podle 18. stol. ikona - Bohorodička Glykofilúsa Vladimirská, Miněje - měsíc květen, tempera na dřevě, levkas, kovčeg, pol. 19. stol. ikona - Bohorodička Keř nespalitelný, tempera na dřevě, levkas, stříbro, skleněný rocaille - šitjo, Rusko, pol. 19. stol. ikona - Bohorodička Hodegetria Trojruká, tempera na dřevě, plátno podložené plechem, mosaz, Polsko, malba 1. pol. 19. stol., šitjo 20. stol. ikona - christologický cyklus, dřevěná deska, kovčeg, levkas, měď, smalt, levkas, Rusko, poč. 20. stol. ikona - Zesnutí Bohorodičky, tempera na dřevě, zlacený rám, Rusko, poč. 20. sol. ikona - Deésis - Kristus Pantokrator, Bohorodička, Jan Předchůdce, tempera na dřevě, levkas, stříbrný podklad, Rusko, 2. pol. 19. stol. ikona - polopostava Bohorodičky s Kristem dítětem, tempera na dřevě, levkas, stříbrný podklad, Rusko, pol. 19. stol. kříž - osmikonečný žehnací kříž dřevěný, v křížení polopostava žehnajícícho Boha Sabbaoth a dvojice aklamujících andělů, dřevo, levkas, stříbrný podklad, tempera, Rusko, 2. kříž - osmikonečný žehnací kříž mosazný, v křížení šikmého břevna zobrazeny brány města Jeruzaléma, pod patou kříže lebka Adamova, litá cizelovaná mosaz, Rusko, pol. 18. stol skladeň - sv. Jiří Drakobijce s christologickými výjevy, cizelovaná mosazná slitina, modrý email, Rusko, přelom 18. a 19. stol. skladeň čtyřdílná - svátkový cyklus s výjevy uctívání Bohorodičky, svátky Dódekaortonu a christologickými obrazy v nástavcích, slovanský Východ, přelom 18. a 19. stol. ikona závěs - sv. Kateřina, sv. Paraskeva a sv. Varvara, slitina bronzu cizelovaná a rytá, Rusko, 19. stol. ikona závěs - Bohorodička Hodegetria Smolenská (?), mosazná slitina cizelovaná a rytá, modrý přihrádkový email, Rusko, 19. stol. ikona závěs - sv. mučedník Samon, neidentif. světec, sv. Aviv, Mandylion, mosazná slitina cizelovaná, rytá, čtyřbarevný přihrádkový email, Rusko, 19. stol. uložení podsbírky v depozitáři