8 - Zoologická

 1. Sbírkalupa Sbírka Lovecko - lesnického muzea v Úsově
  Územía) označení území, z něhož sbírka převážně pochází:8. Obratlovci: Převážně Afrika (Keňa) a střední Evropa, ojediněle sev. a jižníAmerika. Bezobratlí (hmyz): převážně střední Morava (Olomoucko, Litovelsko, Úsovsko).
  Období8. Obratlovci: Afrika a střední Evropa převážně přelo 19 a 20.století, ojediněle ipozději. Bezobratlí: Střední Morava, počátek 20. století.
  Předmětyc) jaké druhy předmětů a materiálů jsou ve sbírce zejména zastoupeny:8. Trofeje africké zvířeny (hlavy a lebky s rohy, kůže aj. i totální preparáty), trofeje a totální preparáty středoevropské zvěře, abnormality orgánů u lovné zvěře, entomologické krabice s motýli a brouky.
  Obor8 - Zoologická
  Počet předmětů1878
   Vstup do společného depozitáře geologie a zoologie. Pohled na uložení zoo-zkamenělin ve společném depozitáři. Pohled na regál s historickými trofejemi a parožím. ZÚ 534, 534/70: Capreolus capreolus (L.). Lebka srnce s parožím na dřevěném štítě; 1970; bez lokality; 45 x 18 x 12 cm; původní zámecké sbírky. ZÚ 552, 552/70: Capreolus capreolus (L.). Lebka srnce s parožím na dřevěném štítě; 1970; bez lokality; 44 x 18 x 16 cm; původní zámecké sbírky. ZÚ 568, 568/70: Capreolus capreolus (L.). Lebka srnce s parožím na dřevěném štítě; 1970; bez lokality; 28 x 27 x 16 cm; původní zámecké sbírky. ZÚ 577, 577/70: Cervus elaphus L. Lebka jelena bez parohů; 1970; bez lokality; 53 x 15 x 13 cm; původní zámecké sbírky. ZÚ 588, 588/70: Capreolus capreolus (L.). Lebka srnce s parožím na dřevěném štítě; 1970; bez lokality; 28 x 15 x 16 cm; původní zámecké sbírky. ZÚ 606, 606/70: Capreolus capreolus (L.). Lebka srnce bez paroží na dřevěném štítě; 1970; bez lokality; 28 x 16 x 16 cm; původní zámecké sbírky. ZÚ 542, 542/70: Capreolus capreolus (L.). Lebka srnce s parožím na dřevěném štítě; 1970; bez lokality; 45 x 18 x 16 cm; původní zámecké sbírky. ZÚ 548, 548/70: Cervus elaphus L. Lebka jelena bez parohů; 1970; bez lokality; 53 x 24 x 13 cm; původní zámecké sbírky. ZÚ 553, 553/70: Capreolus capreolus (L.). Lebka srnce s parožím na dřevěném štítě; 1970; bez lokality; 38 x 28 x 16 cm; původní zámecké sbírky. ZÚ 554, 554/70: Capreolus capreolus (L.). Lebka srnce s parožím na dřevěném štítě; 1970; bez lokality; 40 x 28 x 16 cm; původní zámecké sbírky. ZÚ 557, 557/70: Capreolus capreolus (L.). Lebka srnce s parožím na dřevěném štítě; 1970; bez lokality; 35 x 18 x 16 cm; původní zámecké sbírky. ZÚ 569, 569/70: Capreolus capreolus (L.). Lebka srnce s parožím na dřevěném štítě; 1970; bez lokality; 28 x 24 x 16 cm; původní zámecké sbírky. ZÚ 572, 572/70: Capreolus capreolus (L.). Lebka srnce s parožím na dřevěném štítě; 1970; bez lokality; 28 x 16 x 16 cm; původní zámecké sbírky. ZÚ 583, 583/70: Cervus elaphus L. Lebka jelena bez parohů; 1970; bez lokality; 51 x 16 x 13 cm; původní zámecké sbírky. ZÚ 584, 584/70: Capreolus capreolus (L.). Lebka srnce s parožím na dřevěném štítě; 1970; bez lokality; 28 x 22 x 16 cm; původní zámecké sbírky. ZÚ 586, 586/70: Capreolus capreolus (L.). Lebka srnce s parožím na dřevěném štítě; 1970; bez lokality; 28 x 22 x 16 cm; původní zámecké sbírky. ZÚ 589, 589/70: Capreolus capreolus (L.). Lebka srnce s parožím na dřevěném štítě; 1970; bez lokality; 28 x 31 x 16 cm; původní zámecké sbírky. ZÚ 591, 591/70: Capreolus capreolus (L.). Lebka srnce s parožím na dřevěném štítě; 1970; bez lokality; 28 x 20 x 16 cm; původní zámecké sbírky. ZÚ 605, 605/70: Capreolus capreolus (L.). Lebka srnce s parožím na dřevěném štítě; 1970; bez lokality; 28 x 20 x 16 cm; původní zámecké sbírky. ZÚ 609, 609/70: Capreolus capreolus (L.). Lebka srnce s parožím na dřevěném štítě; 1970; bez lokality; 28 x 23 x 16 cm; původní zámecké sbírky. ZÚ 613, 613/70: Dama dama (L.). Lebka daňka s parožím na dřevěném štítě, pravý paroh ulomen; 1970; bez lokality; 58 x 26 x 65 cm; původní zámecké sbírky. ZÚ 615, 615/70: Capreolus capreolus (L.). Lebka srnce s parožím na dřevěném štítě; 1970; bez lokality; 28 x 23 x 16 cm; původní zámecké sbírky. ZÚ 641, 641/70: Capreolus capreolus (L.). Lebka srnce s parožím na dřevěném štítě; 1970; bez lokality; 28 x 25 x 16 cm; původní zámecké sbírky. ZÚ 623, 623/70: Capreolus capreolus (L.). Lebka srnce s parožím na dřevěném štítě; 1970; bez lokality; 28 x 15 x 16 cm; původní zámecké sbírky. ZÚ 628, 628/70: Capreolus capreolus (L.). Lebka srnce s parožím na dřevěném štítě; 1970; bez lokality; 28 x 28 x 16 cm; původní zámecké sbírky.