25 - Obrazy

  1. Sbírkalupa Sbírka Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod
    PředmětyV podsbírce jsou zastoupeny obrazy, grafiky, tisky a fotografie. V menší míře jsou v podsbírce zastoupeny obrazy starých mistrů ze 16.-18. století. Nejrozměrnějším obrazem je „Poslední večeře Páně“ 5,5x1,5 m od neznámého autora, pravděpodobně z pol. 17. století. Podsbírka obsahuje řadu hodnotných děl barokních mistrů jako např. obraz zakladatelky Gymnázia Kateřiny Barbory Kobzinové od Antonína Ignáce Stamice, portréty manželů hraběte a hraběnky Sylva Taroucca od Josefa Mánesa, obrazy Vratislava Nechleby, Jana Baucha, Václava Špály a dalších významných českých i zahraničních autorů. Nejrozsáhlejší část sbírky tvoří obrazy autorů spjatých s regionem Havlíčkobrodska od 19. století po současnost. Nejpočetněji jsou ve sbírkách zastoupeni malíři Antonín Waldhauser, Jan Čárt, Otakar Štáfl, Jaroslav Panuška, František Antonín Jelínek, František Škrabánek, ze současných autorů např. Josef Saska, Jan Exnar, Vendula Císařovská, František Neuwirt, Jiří Bašta a další. Podsbírka zahrnuje i uměleckou fotografii (např. fotografie Daniela Reynka, Dagmar Hochové, Jiřího Škocha, Vladimíra Stejskala, Aleny Dvořákové, Viktora Fischera, Františka Nárovce a dalších). Primárním cílem akviziční činnosti je dokumentace tvorby významných regionálních autorů a vytváření průřezových kolekcí jejich děl.