24 - Sbírkové předměty

  1. Sbírkalupa Sbírka Oblastní galerie Liberec
    PředmětyNábytek, koberce, lustry, vázy (dvě velké párové vázy typu famille verte a další).