2 - Petrografická

  1. Sbírkalupa Sbírka Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně
    PředmětySbírku tvoří vzorky všech tří základních druhů hornin tj. horniny vyvřelé, přeměněné (metamorfované) a usazené (sedimentární). Nejpočetněji jsou ze tří uvedených skupin zastoupeny horniny vyvřelé.