24 - H+Z

  1. Sbírkalupa Sbírka Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně
    PředmětyOsobní fondy inženýrů Hanzelky a Zikmunda, Eduarda Ingriše, Jana Havlasy a Stanislava Škuliny tvoří soubor korespondence, novinových výstřižků, notových záznamů, filmů, gramofonových desek, magnetofonových pásů, trojrozměrných předmětů a rozsáhlý fotoarchiv pozitivů, negativů a diapozitivů černobílých i barevných z cest.