24 - Etnografická 2

  1. Sbírkalupa Sbírka Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně
    PředmětyZáklad sbírky textilu tvoří sběry Musejní společnosti Luhačovice z období první světové války, jde o nejvzácnější a nejstarší kusy především lidového obřadního a krojového textilu z oblasti luhačovického Zálesí i celé jihovýchodní Moravy. V posledních desetiletích se sbírka rozrůstá o soubor dokladů historie luhačovického lázeňství, zahrnující písemnosti, fotografie, pohlednice, lázeňské sklo a porcelán, lázeňský nábytek apod., včetně dokumentace tvorby architekta Dušana Jurkoviče v luhačovických lázních.