9 - Archeologická

  1. Sbírkalupa Sbírka Muzea Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou
    PředmětySbírány jsou veškeré doklady lidské činnosti. Nejvíce dochovávaným pramenem jsou zlomky keramiky, které tvoří naprostou většinu sbírky. Jsou současně i jedním z chronologicky nejcitlivějších nálezů, který dokáže datovat nalézané doklady dřívějšího osídlení. Dále jsou ukládány nalezené nástroje, především kamenné a kovové (dřevo se v našich podmínkách dochovává jen výjimečně)šperky. Starší část sbírky jsou tzv. jednotlivé nálezy, bez nálezových okolností, ne vždy lokalizované. Tyto byly zapisovány podle třídníku zohledňujícího kulturní zařazení. Nová část sbírky již pochází z řádně vedených archeologických výzkumů. Primární pro evidenci takto získaných předmětů je udržení kontextů, respektive nálezových celků. Ostatně tomu jsou podřizovány i všechny závazné směrnice pro vedení dokumentace výzkumů. Jejich dodržování je podmínkou pro držení tzv. licence pro provádění výzkumů. Z toho vyplývá nemožnost užívání původního třídníku, nálezy jsou zapisovány v číselných řadách, v částečně hromadné evidenci, podle nálezových okolností.