Sbírka Národního muzea

 1. Název sbírkySbírka Národního muzea
  Kód sbírkyNMM/002-05-02/117002
  Vlastník sbírkylupa Česká republika
  Správce sbírkylupa Národní muzeum
  Odkaz na www stránkyhttp://www.nm.cz/
  Datum zařazení do CES16.07.2002
  Podsbírkylupa Geologická
  lupa Petrografická
  lupa Mineralogická
  lupa Paleontologická
  lupa Botanická (obsahuje kulturní památky)
  lupa Mykologická
  lupa Entomologická
  lupa Zoologická
  lupa Archeologická
  lupa Historická
  lupa Etnografická
  lupa Antropologická
  lupa Numizmatická (obsahuje kulturní památky)
  lupa Knihy
  lupa Písemnosti a tisky
  lupa Negativy a diapozitivy
  lupa Fotografie, filmy, videozáznamy a jiná média
  lupa Další - Sbírka meteoritů
  lupa Další - Sbírka hudebních nástrojů ČMH
  lupa Další - Sbírka broušených drahých kamenů
  lupa Další - Sbírka tektitů
  lupa Jiná - Centrum pro dokumentaci populární hudby a nových médií
  lupa Jiná - Knižní celky
  lupa Jiná - Sbírka Muzea Antonína Dvořáka
  lupa Jiná - Náprstkův inventář
  lupa Jiná - Sbírka hudebněhistorického odd. ČMH
  lupa Jiná - Numismatika NpM
  lupa Jiná - Asijská NpM
  lupa Jiná - Etnografie NpM
  lupa Jiná - Doklady k vývoji knižní kultury (obsahuje archiválie)
  lupa Jiná - Sbírka tělesné výchovy a sportu HM (obsahuje archiválie)
  lupa Jiná - Pravěk a starověk NpM
  lupa Jiná - Sbírka Muzea Bedřicha Smetany
  lupa Jiná - Sbírka novodobých českých dějin HM
  lupa Jiná - Sbírka klasické archeologie HM (obsahuje kulturní památky)
  lupa Jiná - Sbírka divadlo
  lupa Jiná - Časopisy
  lupa Jiná - Sbírka Muzea dělnického hnutí