Výsledky vyhledávání

Výsledky vyhledávání - RSS 2.0 Váš dotaz: Kód sbírky = "^ces_us_cat sb0000173^"
Nalezeno záznamů: 37

 1. 1. 24 - Archeologická sbírka - fond Archeologické muzeum

  Sbírkalupa Sbírka Regionálního muzea v Teplicích
  PředmětyPodstatnou část fondu Archeologické muzeum tvoří keramické zlomky a celé nádoby, dále jsou zastoupeny zvířecí kosti, zlomky mazanice a doklady výrobní činnosti (struska, sklo-vina). Dále jsou zastoupeny kostěné, kamenné, bronzové a železné nástroje a zbraně, kamenné těrky a mlýnské kameny, kostěné, bronzové, švartnové, skleněné, jantarové, mosazné a železné ozdoby a pouze několika kusy ozdoby z drahých kovů (ze stříbra a zlata).


 2. 2. 24 - Archeologická sbírka - fond Archeologický ústav

  Sbírkalupa Sbírka Regionálního muzea v Teplicích
  PředmětySbírku tvoří soubory keramických nádob, jejich částí a hlavně zlomků, soubory pozůstatků po stavební a výrobní činnosti v podobě úlomků cihel, dlažeb, omítek, strusek a mazanic, soubory zlomků zvířecích kostí a výrobků z nich, a soubory kamenných, bronzových a železných zbraní, nástrojů a ozdob.


 3. 3. 24 - Archeologická sbírka - fond Bílina

  Sbírkalupa Sbírka Regionálního muzea v Teplicích
  PředmětySbírku tvoří keramické zlomky, celé nádoby nebo jejich části, dále zlomky zvířecích kostí a výrobky z nich, kamenné, bronzové a železné nástroje, zbraně či ozdoby nebo jejich zlomky, ojediněle pak výrobky ze skla.


 4. 4. 24 - Archeologická sbírka - fond Duchcov

  Sbírkalupa Sbírka Regionálního muzea v Teplicích
  PředmětyVětšinu nálezů představují střepy z nádob. Sbírka obsahuje také celé nádoby, bronzové šperky, železné předměty i kamenné nástroje.


 5. 5. 24 - Archeologická sbírka-fond Sobědruhy

  Sbírkalupa Sbírka Regionálního muzea v Teplicích
  PředmětyFond prozatím tvoří keramické zlomky, kamenné nástroje, zvířecí kosti, zlomky mazanice a doklady výrobní činnosti (strusky, sklovina).


 6. 6. 24 - Archeologická sbírka - fond Teplice

  Sbírkalupa Sbírka Regionálního muzea v Teplicích
  PředmětyPodstatnou část fondu Teplice tvoří keramické zlomky a celé nádoby, dále jsou zastoupeny zvířecí kosti, zlomky mazanice a doklady výrobní činnosti (struska), kamenné těrky, kamen-né, bronzové a železné nástroje a zbraně, bronzové, švartnové, skleněné, jantarové a mosazné ozdoby a pouze několik kusů zastupuje ozdoby z drahých kovů (ze stříbra a zlata).


 7. 7. 24 - Bibliofilie

  Sbírkalupa Sbírka Regionálního muzea v Teplicích
  PředmětyVe sbírce jsou převážně knihy vázané v umělecké knižní vazbě.Materiál: papír, ruční papír.Materiál vazeb: kůže, pergamen, kožešina, dřevo, papír, kov, sklo, látka textilní.


 8. 8. 24 - Cín

  Sbírkalupa Sbírka Regionálního muzea v Teplicích
  PředmětySbírku tvoří hlavně užitkové a dekorativní předměty k vybavení domácností (talíře, mísy, holby, konvice, slánky, cukřenky, lžíce, svítidla), menší soubor tvoří předměty spojené s křesťanským kultem (mešní konvičky, kropenky, svícny), cechovní památky, vzácně dochované ocelové raznice cínařských značek a tzv. cínové próby. Sbírka počtem patří mezi největší soubory cínu na území České republiky.


 9. 9. 24 - Exlibris

  Sbírkalupa Sbírka Regionálního muzea v Teplicích
  PředmětyZáklad sbírky knižních značek RM se stal soubor Karla Pavelky (1894-1977), díky níž teplické muzeum spravuje kolekci přibližující počátky formování i vytvoření tradice tvorby a sběratelství exlibris v Čechách. Pavelkovi se podařilo shromáždit velké soubory zakladatelské trojice českého exlibris. Výjimečně ucelenou kolekci knižních značek Josefa Váchala (1884 – 1969) a Jana Konůpka (1883-1950) i velmi početnou kolekci exlibris Františka Koblihy (1877-1962). Dále pak velké soubory knižních značek Cyrila Boudy (1901-1984), Petra Dillingera (1899-1954), Karla Svolinského (1896-1968), Jiřího A. Švengsbíra (1921-1983), Miroslava Houry (1933-2006) nebo exlibris Stanislava Kulhánka (1885-1970), Josefa Aloise Moravce (1899-1897), Karla Jaroslava Obrátila ( 1866-1945). Jak napovídají jména posledních tří uvedených autorů, námětově se K. Pavelka ve svém sběratelství zaměřoval na tzv. exlibris eroticis. V jednotlivostech zahrnuje sbírka také drobnou grafiku zvučných jmen českých umělců - V. Preissiga (1873-1944), F. Bílka (1872-1941), Toyen (1902 –1980), F.Tichého (1896-1961). Sbírka mapuje půl století vývoje českého exlibris ve 20. století a obsahuje práce 187 autorů. Nejcennějším souborem teplické sbírky je velká kolekce knižních značek Josefa Váchala, grafických a kresebných exlibris převedených do grafické reprodukce (492 ks). Neobsahuje sice všechny známé grafické knižní značky, ale i tak je teplický soubor v současné době neucelenější dostupnou kolekcí ve veřejných kulturních institucích. Váchalova exlibris byla v Teplicích vystavena v roce 1978 a 2009. Soubor českých exlibris 20. století doplňuje kolekce ukázky starých knižních značek s heraldickými motivy ze 17. století.


 10. 10. 24 - Fotografie ze sbírek Clary - Aldringenů

  Sbírkalupa Sbírka Regionálního muzea v Teplicích
  PředmětyFotografická alba, fotografie a zčásti negativy se snímky členů rodiny Clary-Aldringen, jejich příbuzenstva a osobností politického a kulturního života, topografické snímky z Teplicka a severních Čech, Rakousko-Uherska, Itálie, Německa. Sbírka obsahuje kolem 3000 fotografií zapsaných v chronologické evidenci. Část sbírky byla prezentována na výstavě Sbírka Puškinových přátel z Teplic v r. 1983 v muzeu v Teplicích a na výstavě v St. Peterburgu v r. 1987.

Výsledky vyhledávání - RSS 2.0 Váš dotaz: Kód sbírky = "^ces_us_cat sb0000173^"
Nalezeno záznamů: 37