Výsledky vyhledávání

Výsledky vyhledávání - RSS 2.0 Váš dotaz: Kód sbírky = "^ces_us_cat sb0000192^"
Nalezeno záznamů: 6

 1. 1. 24 - Archeologická sbírka - fond bývalé expozitury ArÚ v Mostě

  Sbírkalupa Sbírka Regionálního muzea v Žatci
  PředmětySbírku tvoří zejména keramické zlomky, celé nádoby a části rekonstruovaných nádob, jiné výrobky z pálené hlíny (přesleny, závaží), zvířecí a lidské kosti, kostěná a parohová industrie, kamenné předměty, bronzové a železné zbraně nástroje, ozdoby a součástky oděvů, mazanice, uhlíky, struska, ojediněle výrobky ze skla.MATERIÁLY:keramika, kost, paroh, kámen, bronz, železo, dřevo, sklo


 2. 2. 24 - Archeologická sbírka - fond bývalého muzea v Podbořanech

  Sbírkalupa Sbírka Regionálního muzea v Žatci
  PředmětySbírka je tvořena různorodým archeologickým materiálem většinou fragmentárního charakteru, ale i jednotlivými ojedinělými nálezy z různých materiálů. Většinou jde o zlomky keramiky a keramiku, kosti zvířecí, antropologický materiál, mazanici a technickou keramiku (tyglík, dyzna), přesleny, závaží, štípaná industrie, broušená industrie, vývrtky, brousky, opracované kameny, drtidla a mlýny, měděné předměty, bronzové předměty (nástroje, zbraně, šperky a součásti oděvu), železné předměty (nástroje, zbraně, šperky, součásti oděvu, stavební železo, zemědělské nástroje a součásti postrojů), skleněné předměty, uhlíky a dřevěné předměty, malakologický materiál (mušle, škeble, ulity), švartnové předměty, struska, mince, střešní krytina, pseudoartefaktyMATERIÁLY:keramika, kost, paroh, zuby, kámen, jantar, měď, železo, slitiny kovů (převážně bronz), sklo, dřevo, švartna, struska


 3. 3. 24 - Archeologická sbírka - fond Soběsuky: výzkum v letech 1985 - 1992

  Sbírkalupa Sbírka Regionálního muzea v Žatci
  PředmětySbírka je tvořena různorodým archeologickým materiálem většinou fragmentárního charakteru, ale i jednotlivými ojedinělými nálezy z různých materiálů. Většinou jde o zlomky keramiky a keramiku, kosti zvířecí, antropologický materiál, mazanici a technickou keramiku (tyglík, dyzna, kadlub), přesleny, závaží, štípaná industrie, broušená industrie, vývrtky, brousky, opracované kameny, drtidla a mlýny, závaží, měděné předměty, bronzové předměty (nástroje, zbraně, šperky a součásti oděvu, součásti koňských postrojů), železné předměty (nástroje, zbraně, šperky, součásti oděvu, stavební železo, zemědělské nástroje a součásti postrojů), skleněné předměty (korálky, zlomky náramků), uhlíky a dřevěné předměty, malakologický materiál (mušle, škeble, ulity), švartnové předměty, struska.MATERIÁLY:keramika, kost, paroh, zuby, kámen, jantar, měď, železo, slitiny kovů (převážně bronz), zlato, stříbro, sklo, dřevo, švartna, struska,


 4. 4. 24 - Archeologická sbírka - hlavní fond archeologie muzea v Žatci

  Sbírkalupa Sbírka Regionálního muzea v Žatci
  PředmětySbírka je tvořena různorodým archeologickým materiálem většinou fragmentárního charakteru, ale i jednotlivými ojedinělými nálezy z různých materiálů. Většinou jde o zlomky keramiky a keramiku, kosti zvířecí, antropologický materiál, mazanici a technickou keramiku (tyglík, dyzna, vodovodní trubka, kadlub), přesleny, závaží, štípaná industrie, broušená industrie, vývrtky, brousky, opracované kameny, drtidla a mlýny, závaží, měděné předměty, bronzové předměty (nástroje, zbraně, šperky a součásti oděvu, součásti koňských postrojů), železné předměty (nástroje, zbraně, šperky, součásti oděvu, stavební železo, zemědělské nástroje a součásti postrojů), skleněné předměty (korálky, nádobky, zlomky náramků), uhlíky a dřevěné předměty, malakologický materiál (mušle, škeble, ulity), švartnové předměty, struska, mince, hřivny, střešní krytina, pseudoartefakty.MATERIÁLY:keramika, kost, paroh, zuby, kámen, jantar, měď, železo, slitiny kovů (převážně bronz), zlato, stříbro, sklo, dřevo, švartna, struska,


 5. 5. 25 - Historická sbírka - fond bývalého muzea v Podbořanech

  Sbírkalupa Sbírka Regionálního muzea v Žatci
  PředmětySbírka muzea v Podbořanech je značně různorodá. Relativně větší celky tvoří sklo a keramika (ukázky výrobků keramických továren v Podbořanech), militaria (výrobky puškařské rodiny Lässigů z 19. století), drobné řemeslné nástroje, hodiny, plastiky a obrazy. Materiál: různé kovy a slitiny, dřevo, sklo, keramika, porcelán, kůže, textilie


 6. 6. 25 - Společenskovědní podsbírka

  Sbírkalupa Sbírka Regionálního muzea v Žatci
  PředmětySpolečenskovědní podsbírka Regionálního muzea v Žatci je rozdělena do 11 skupin. Podsbírku tvoří:Skupina Av - písemnosti archivní povahySkupina písemností archivní povahy je nevelká a obsahuje doklady ze 16. až 20. století. Skupinu tvoří kroniky, listiny, mapy a pozůstalost E. Glasera. Významnou součástí je originál Kroniky české Václava Hájka z Libočan z roku 1541. Poměrně rozsáhlá je pozůstalost mezinárodně uznávaného arabisty Eduarda Glasera (písemnosti a fotografie z let 1874-1926). Materiál - papír, kůže, kov, sklo.Skupina C - cínySkupina obsahuje přes 400 předmětů z cínu a jiných kovů. Převažují předměty z 18. a 19. století. Součástí jsou hlavně užitkové a dekorativní předměty k vybavení domácností (talíře, mísy, holby, konvice), cechovní památky, kropenky a svícny. Zařazeny jsou zde také výrobky z jiných kovů.Materiál - různé kovy a slitiny (měď, cín, mosaz, bronz, litina).Skupina E - etnografieSkupina etnografie je různorodá a shromažďuje doklady převážně z 20. století. Skupinu tvoří 130 předmětů získaných v rámci akviziční činnosti muzea formou darů nebo nákupů. Součástí je zařízení kuchyně (včetně nábytku a kuchyňského náčiní), textil (vyšívané kuchařky, části oděvu), betlémy (nejnovější akvizice v rámci vánočních výstav). Materiál - dřevo, železo, slitiny kovů, keramika, sklo, loubky a proutí, textilie.Skupina F - fotografieVe skupině F je více než 6000 inventárních čísel. Skupina obsahuje převážně fotografie různého tematického zaměření z 19. a 20. století. Jsou zde zastoupeny snímky dokumentující politické, společenské a kulturní události regionálního významu, architekturu a památky, činnost spolků a organizací. Výjimečnou vypovídací hodnotu mají fotografie města Žatce z ateliéru J. Wary. Samostatné téma tvoří fotografie věnované chmelařství. Převažují snímky z produkce místních ateliérů a amatérských fotografů. Součástí skupiny F je podskupina Fp - pohlednice regionální.Skupina H - historieSkupina historie je určena pro předměty od středověku do 2. poloviny 20. století. Převažují soubory předmětů z 19. a prvních desetiletí 20. století. Skupina obsahuje více jak 700 inventárních čísel. Skupinu tvoří soubory nábytku, praporů, pracovních nástrojů, předmětů k zařízení domácnosti. Součástí jsou také různé doklady způsobu života v Žatci a okolí. Významný a pro region charakteristický je soubor chmelařského nářadí a náčiní (rýče, průboje, věrtele, plombovací kleště atd.).Materiál - dřevo, různé kovy a slitiny, sklo, textilie, kámen, kůže, papír, slonovina, peří.Skupina HK - staré tiskySkupina starých tisků obsahuje více jak 900 titulů. Tisky z oblasti historie, přírodovědy, jazykovědy i náboženství byly vydány v rozmezí 17. - 19. století. Převažují německé tisky z 19. století, zastoupeny jsou tisky psané česky, latinsky a francouzsky. Původně byly součástí knihoven německého a českého muzeua v Žatci a muzea v Podbořanech. Staré tisky zpracoval v roce 1998 PhDr. Petr Holodňák. Tisky napadené plísní byly v roce 1997 odborně ošetřeny v SČM v Roztokách u Prahy.Materiál - papír, kůže, pergamen, kov, textilie.Skupina K - keramikaSkupina K je určena převážně pro předměty ze skla, keramiky a porcelánu. Dokumentuje období od 17. do konce 20. století, převažuje 2. polovina 19. a 1. polovina 20. století. Obsahuje více jak 700 inventárních čísel. Ve skupině jsou zastoupena užitková a dekorativní skla vyrobená jak klasickým manufakturním způsobem, tak i tovární pásovou produkcí. Významnou součástí je soubor pivních lahví a sklenic. Vedle výrobků ze skla jsou zde také dekorativní a užitkové výrobky ze všech druhů keramických materiálů. Materiál - porcelán, kameninaSkupina M - militariaSkupina militarií zahrnuje chladné a palné zbraně a ostatní materiál. Tvoří ji přes 200 inventárních čísel. Dokumentuje období od 18. do 20. století. Významný je soubor palných zbraní z puškařské dílny rodiny Lässigů ze Žatce. V tomto souboru převažují terčovnice, které jsou přednostně restaurovány. Součástí skupiny militarií jsou také kopie husitských zbraní.Materiál - různé kovy, dřevo, kůže.Skupina N - numismatikaSkupina numismatik je početná, představuje přes 5000 inventárních čísel, a to z období od antiky do současnosti. Významnou součástí jsou nálezy mincí např. "Žatecký poklad" nalezený v r. 1937, hliněná nádoba s 357 stříbrnými mincemi (denáry čes. knížete Jaroslava, něm. císaře Jindřicha II., augšpurs. biskupa Bruna). Specializovanou částí je soubor chmelových známek, který zpracoval a publikoval Marek Cajthaml. Chmelové známky patří do skupiny účelových známek a jejich nominální hodnota vyjadřuje množství načesaného chmele. Tato část je systematicky rozšiřována nákupy a dary. Soubor řádů a vyznamenání obsahuje hlavně řády a vyznamenání z období vlády Františka Josefa I. a československé řády a vyznamenání. Soubor odznaků tvoří exempláře se vztahem k regionu a k činnosti různých spolků a organizací. Dále sbírku tvoří pečetidla a tiskařské štočky.Materiál - různé kovy a slitiny, papír, textilie.Skupina P - přístrojeSkupinu přístrojů tvoří přes 200 předmětů s inventárními čísly a s různým určením. Skupina dokumentuje období od 18. do 20. století. Součástí jsou významné soubory hodin a kapesních hodinek, ze kterých jsou systematicky vybírány exempláře pro restaurování. Dalším důležitým souborem jsou hudební nástroje. Mezi nimi vyniká klavichord z roku 1789. Jedná se o jeden z mála dochovaných signovaných nástrojů čelného představitele nástrojařské rodiny Schiedmayerů, Johanna Christopha Georga. Klavichord byl v roce 1996 restaurován. Skupinu dále tvoří pračky, žehličky, šicí stroje, váhy, psací stroje. Materiál - různé kovy a slitiny, dřevo, textil, papír, porcelán, mramor.Skupina UH - umělecká historieVe skupině uměleckohistorických předmětů se nacházejí obrazy, plastiky, grafiky a výrobky uměleckého řemesla. Skupina obsahuje přes 700 děl s inventárními čísly, která zahrnují období od 15. do 20. století. Těžiště skupiny UH tvoří díla barokní a moderních směrů 19. a 20. století. Díla pocházejí většinou ze Žatecka a okolních regionů. Menší část je širší evropské provenience (práce německých, francouzských a vlámských autorů). Výjimečná je dlabaná plastika Madony na půlměsíci s Ježíšem, dílo neznámého českého mistra okolo roku 1470. Do muzea přešly i ucelené soubory barokní plastiky z mobiliářů rušených kostelů. Velký význam z hlediska regionální historie má veduta Žatce (dřevoryt) od Jana Willenberga z roku 1611. Zajímavý je barokní cyklus zobrazení světců z kapucínského kláštera. Mimořádné kvality jsou tři rokokové pastely. V grafikách si zaslouží pozornost listy G. P. Rugendase a vlámské rytiny ze 17. století. Po roce 1900 vznikla celá série dokumentárních maleb zajímavých dominant města Žatce. Umění 20. století reprezentují osobnosti E. Orlika a O. Brázdy. Sbírka se uzavírá obrazy a kresbami z 50. let 20. století od V. A. Šrůtka.Materiál - papír, textilie, dřevo, kov, sádra, sklo.

Výsledky vyhledávání - RSS 2.0 Váš dotaz: Kód sbírky = "^ces_us_cat sb0000192^"
Nalezeno záznamů: 6