Výsledky vyhledávání

Výsledky vyhledávání - RSS 2.0 Váš dotaz: Kód sbírky = "^ces_us_cat sb0000343^"
Nalezeno záznamů: 9

 1. 1. 24 - Etnografický písemný materiál

  Sbírkalupa Sbírka Muzea regionu Valašsko, muzeum ve Vsetíně
  PředmětySbírka obsahuje písemné materiály, dokladující národopisný ruch a etnografické bádání v regionu. Nejstarší písemnosti představují organizaci lidozpytného hnutí před NVČS (korespondence, zprávy, rkp. záznamy), mladší materiály se týkají především muzejní etnografie a folklorismu (plakáty, pozvánky, vstupenky, programy národopisných a folklorních akcí, úmrtní oznámení vlastivědných pracovníků a etnografů činných v regionu atd.)


 2. 2. 19 - Písemnosti a tisky

  Sbírkalupa Sbírka Muzea regionu Valašsko, muzeum ve Vsetíně
  PředmětySbírka zahrnuje jak písemný, tak tištěný dvojrozměrný materiál. Úřední i osobní doklady, korespondenci, legitimace, vysvědčení, osvědčení, diplomy, deníky, plakáty, pozvánky, oběžníky, vyhlášky, účty, smlouvy, zprávy, pamětní listiny, školní učebnice, časopisy, kulturní programy, stanovy spolků, volební materiál, mapy, plány, reklamní materiál, firemní katalogy, ...


 3. 3. 11 - Etnografická

  Sbírkalupa Sbírka Muzea regionu Valašsko, muzeum ve Vsetíně
  PředmětyV podsbírce národopisu je zastoupen fond národopisného textilu obsahující především valašské krojové součásti a doplňky; fond dřevěného a kovového nářadí, který zahrnuje předměty lidové výroby jak řemeslné (kovářství, stolařství aj.), tak podomácké (křiváčkářství, brouskařství, výroba textilu a další), dále předměty z oblasti hospodářství (zemědělské nástroje, včelařství, salašnictví aj.) a předměty dokladující vybavení domácnosti (nábytek, osvětlení, kuchyňské náčiní atd.); fond lidového umění sestávající především z dřevořezeb, vizovického pečiva, obsáhlého souboru malovaných kraslic či hudebních nástrojů; fond národopisné keramiky, kde jsou zastoupeny hrnčířské, kameninové či fajánsové výrobky; fond křiváků a nožů od valašských křiváčkářů a fond národopisné dokumentární kresby, jenž v dílech A. Strnadla, K. Hofmana a J. Kobzáně dokumentuje lidovou výrobu, zemědělství, lidový oděv či architekturu.


 4. 4. 9 - Archeologická

  Sbírkalupa Sbírka Muzea regionu Valašsko, muzeum ve Vsetíně
  PředmětySbírka obsahuje především keramické nálezy (střepy z nádob), v menší míře nálezy z bronzu (bronzové náramky)a ojediněle z železa (hrot kopí).


 5. 5. 10 - Historická

  Sbírkalupa Sbírka Muzea regionu Valašsko, muzeum ve Vsetíně
  PředmětyHistorická podsbírka obsahuje fond středověké keramiky, starých tisků, rukopisů, zbraní a zbroje, praporů, pečetidel, mincí, bankovek a medailí, textilu, 1. a 2. světové války, výrobků regionálních družstev a průmyslových podniků, užitné předměty z vybavení městských i venkovských domácností, úřadů a obchodů, sportovní náčiní, technické přístroje a modely…


 6. 6. 15 - Výtvarného umění

  Sbírkalupa Sbírka Muzea regionu Valašsko, muzeum ve Vsetíně
  PředmětySbírka obsahuje artefakty umělců spjatých tvorbou nebo místem zrodu s regionem. Jádro kolekce tvoří obrazy moderních malířů, tvořících od konce 19. Stol. do současnosti. Důraz byl kladen na spjatost umělců s regionem (Hofman, Kobzáň, Podešva,Schneiderka, Strnadel aj.) - převládají témata plenéru, portrétní tvorba, zátiší a témata blízká národopisnému pojetí. Další část tvoří obrazy moderních tvůrců, narozených v regionu (Boria, Kovář, Němečková, Matzenauer aj.)Částí sbírky je i konvolut pozůstalosti po pí M. Baťové, poslední majitelky vsetínského zámku. Obsahuje grafiku a tiska barokní, japonerie, veduty a genre ze stol. 18. - 20.Jádro sbírky tvoří v rámech adjustované obrazy, kresby a grafika. Plastika je řídčeji zastoupena drobnými díly z kovu, keramiky a terrakoty, vesměs figurálního nebo portrétního charakteru.


 7. 7. 24 - Pozůstalosti osobností

  Sbírkalupa Sbírka Muzea regionu Valašsko, muzeum ve Vsetíně
  PředmětySbírka obsahuje z větší části písemný materiál (ale částečně i tiskoviny a drobné trojrozměrné předměty) z osobních pozůstalostí představitelů kulturního, společenského a politického života regionu. Jedná se o osobní doklady, úřední tiskoviny, korespondenci, rukopisy, deníky, zápisníky, opisy, výpisy, fotografie, kresby, knihy, ilustrační materiál o činnosti původců fondů, materiál z pozůstalostí rodinných příslušníků původců fondů, drobné osobní a upomínkové předměty...Všechny pozůstalosti jsou zpracované na základě inventáře nebo inventárních seznamů, některé i na katalogizačních kartách podle zásad 2. evidence muzejních sbírek.


 8. 8. 24 - Sklo

  Sbírkalupa Sbírka Muzea regionu Valašsko, muzeum ve Vsetíně
  PředmětyZákladem sbírky je užitkové sklo, především stolní a osvětlovací. Dále sbírka obsahuje artefakty umělecké hodnoty - umělecky řezané a leptané užitkové sklo, upomínkové předměty ze skla, vázy aj. dekorativní předměty. Jen minimální část sbírky je autorizovaná (Smrčková, Šohájek, BAG Vsetín).


 9. 9. 25 - Uměleckořemeslných a uměleckoprůmyslových výrobků

  Sbírkalupa Sbírka Muzea regionu Valašsko, muzeum ve Vsetíně
  PředmětySbírku tvoří předměty z oboru umělecké historie. Muzejní předměty mají charakter jak uměleckořemeslných, tak i uměleckoprůmyslových výrobků. Sbírka užitého umění obsahuje fond skla, porcelánu, keramiky, fond nábytku a ostatního mobiliáře z vybavení zámků ve Vsetíně a Liptále i z měšťanských domácností. Významnou součástí sbírky je fond ohýbaného nábytku firem Gebrüder Thonet, J a J. Kohn a dalších tzv. konkurenčních firem. Do sbírky jsou zahrnuty i výrobků regionálních družstev a průmyslových podniků.

Výsledky vyhledávání - RSS 2.0 Váš dotaz: Kód sbírky = "^ces_us_cat sb0000343^"
Nalezeno záznamů: 9