Vyhledávání

Vyhledávání po zvolení příslušného selekčního kriteria a zadání hledaného termínu vyhledá a zobrazí odpovídající záznamy.
Vyhledávání navíc umožní zadat více selekčních kriterií současně, specifikovat způsob vyhledání termínu (všechna slova, fráze apod.) a zároveň zvolit případné doplňující omezení (limity).

Historie vyhledávání uchovává zadané vyhledávací dotazy po dobu spuštění aplikace. Kliknutím na příslušný dotaz proběhne vyhledání podle uvedených kriterií.

Detail záznamu

V detailním zobrazení záznamu je možné vyhledat související záznamy (klikatelné termíny a lupy), vypůjčit/rezervovat dokument, vyhledat, sdílet záznam na sociálních sítích, odeslat na email, ohodnotit.

Vyžádat/rezervovat

Je-li dostupný lespoň jeden exemplář k vypůjčení, je v detailu záznamu zobrazeno tlačítko pro vyžádání (vypůjčení) dokumentu, případně pro jeho rezervaci.

Heslo

Určité operace vyžadují přihlášení.
Pokud uživatel zapomněl heslo, je k dispozici menu Vytvoření/změna hesla, které odešle na e-mail uživatele instrukce pro zadání nového hesla.
Menu Změnit heslo umožní přihlášenému čtenáři heslo změnit.
Opakované chybné uvedení přihlašovacích údajů přístup uživateli do konta dočasně zablokuje.