10 - Historická

 1. Sbírkalupa Sbírka Městské muzeum Polná
  ÚzemíČechy, Morava
  Období14. - 20. stoletíStarý muzejní fond, vlastní sběr, dary, odkazy, převody, nákup.
  PředmětySbírka je tvořena předměty různého charakteru - šperky, mince, bankovky, odznaky, cínové předměty, keramika, sklo, textil, militaria, kovy, hodiny, kuřácké potřeby, knihy, liturgické předměty, papírový materiál, plastiky, obrazy, grafiky, kamenné předměty, vybavení řemeslnných dílen, fotografie, hudební nástroje, kožené předměty, nábytek, dřevěné předměty, zemědělské nářadí.Materiál - kov, sklo, kamenina, porcelán, textil, kůže, dřevo, papír, sádra, kámen.Součástí sbírky je soubor manýristických šperků vyjmutých z hrobky rodu Žejdliců ze Schonfeldu, která se nachází v děkanském kostele v Polné. Tento soubor pocházející z první třetiny 16. století byl prohlášen MK ČR za kulturní památku pod č. jednacím 15592/94 z 5. 2. 2001.
  Obor10 - Historická
  Počet předmětů59724
  Podsbírka obsahuje kulturní památky