24 - Písemná pozůstalost Františka Lískovce

 1. Sbírkalupa Sbírka Husitského muzea v Táboře
  ÚzemíČechy, jižní, Táborsko
  Období1913-1950, žil v letech 1877-1953, regionální historik
  Předmětylistinný materiál - rukopisy, plány
  Obor24 - Další
  Počet předmětů541
  Podsbírka obsahuje archiválie
   článek Františka Lískovce Krypta, 1937 článek Františka Lískovce Návštěvníkům muzea Josefa Švehly v Sezimově Ústí přednáška Františka Lískovce Pro kroniku, 1943 výpis Františka Lískovce Obsah VI. Dílu Památek archeologických a místopisných výpisky Rud. Ez. Cikharta Popis táborska r. 1654 výpisky Jistebnice. Zbytky kopiáře od r. 1652 Kuffnerovo Husitské vojsko, kreslil ak. mal. B. Kutina Josef Švehla: Ústí Sezimovo, 1907 kresebná dokumentace sídliště v Knovízi, z Památek archeologických kresebná dokumentace z Památek archeologických uložení podsbírky v depozitáři uložení podsbírky v depozitáři uložení podsbírky v depozitáři úmrtní oznámení Josefa Švehly, 1934 dopis pro Františka Lískovce od Amálie Kožmínové-Cimrhanzlové, 1936 dopis Archeologického ústavu v Praze Městskému muzeu v Chýnově, 1940 článek Františka Lískovce Dávnověk Soběslavska, 1946 článek Františka Lískovce Krypta, 1937 přednáška Františka Lískovce Po stopách kalicha přednáška Františka Lískovce Přednáška k diapositivům táborským, 1923 přednáška Františka Lískovce Zpráva župního referenta historických, uměleckých a přírodních památek, 1928 zápisník č. XX Františka Lískovce výpis neznámého autora Archiv města Tábora Ia č. 14, Kraj Bechinsky, 1675 výpisky Panství Jistebnické Tereza Sedláčková: Osobní paměti na historika doktora Augusta Sedláčka plakát Pomozte zachránit Podol. Kostelec - nejstarší památku Táborska, 1945 fragment brožury nezjištěného názvu s článkem Romana Cikharta Zašlá tvrz a ves Leština na Táborsku kresby erbů s jednoduchým popisem barevný tisk s motivem sv. Jana, ruční papír, silně poškozeno